Pro Pescar
Acest forum se adreseaza tuturor pescarilor sportivi
Lista Forumurilor Pe Tematici
Pro Pescar | Lista de useri | Reguli | Inregistrare | Login

CHAT GENERAL | CHAT PROPESCAR | POZE PROPESCAR

Nu sunteti logat.
Nou pe simpatie.ro:
karlita69
Femeie
25 ani
Olt

cauta Barbat
26 - 70 ani
Pro Pescar / Anunturi/Legislatie/Codex etic / Ministerul mediului si padurilor2012 Monitor Oficial Moderat de Gigi, Tibi  
Autor
Mesaj Pagini: 1
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
ORDIN nr. 3836 din 8 noiembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul īn scop comercial
Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 35.934/ED din 11 septembrie 2012 al Cabinetului secretarului general adjunct,
īn temeiul art. 30 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,
ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Metodologia de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul īn scop comercial, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
-****-
Ministrul mediului şi pădurilor,
Rovana Plumb
ANEXĂ:
METODOLOGIE de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul īn scop comercial
Publicat īn Monitorul Oficial cu numărul 854 din data de 18 decembrie 2012


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

24-12-2012 23:27:59
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 3968 din 3 decembrie 2012 (Ordinul 3968/2012) Ordin privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase

Luand in considerare Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 1/3367 din 9 noiembrie 2012,
   avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 2 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia,
   in temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.
   Art. I. -
    Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 251/2005 pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 11 aprilie 2005, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Bucuresti, 3 decembrie 2012.
Nr. 3.968.
   ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 251/2005)

DISTRIBUTIA PERSONALULUI
in secretariatele de risc privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase
   
Nr. crt.    Denumirea secretariatului de risc    Nr. angajati
1.    Secretariatul de risc din MMP    2
2.    Secretariatul de risc din ANPM    8
3.    Secretariatul de risc din APM Alba    2
4.    Secretariatul de risc din APM Arad    2
5.    Secretariatul de risc din APM Arges    3
6.    Secretariatul de risc din APM Bacau    3
7.    Secretariatul de risc din APM Bihor    2
8.    Secretariatul de risc din APM Bistrita-Nasaud    2
9.    Secretariatul de risc din APM Botosani    2
10.    Secretariatul de risc din APM Braila    2
11.    Secretariatul de risc din APM Brasov    2
12.    Secretariatul de risc din APM Bucuresti    3
13.    Secretariatul de risc din APM Buzau    2
14.    Secretariatul de risc din APM Calarasi    2
15.    Secretariatul de risc din APM Caras-Severin    2
16.    Secretariatul de risc din APM Cluj    3
17.    Secretariatul de risc din APM Constanta    3
18.    Secretariatul de risc din APM Covasna    2
19.    Secretariatul de risc din APM Dambovita    2
20.    Secretariatul de risc din APM Dolj    2
21.    Secretariatul de risc din APM Galati    3
22.    Secretariatul de risc din APM Giurgiu    2
23.    Secretariatul de risc din APM Gorj    2
24.    Secretariatul de risc din APM Harghita    2
25.    Secretariatul de risc din APM Hunedoara    2
26.    Secretariatul de risc din APM Ialomita    2
27.    Secretariatul de risc din APM Iasi    2
28.    Secretariatul de risc din APM Ilfov    2
29.    Secretariatul de risc din APM Maramures    2
30.    Secretariatul de risc din APM Mehedinti    2
31.    Secretariatul de risc din APM Mures    2
32.    Secretariatul de risc din APM Neamt    2
33.    Secretariatul de risc din APM Olt    2
34.    Secretariatul de risc din APM Prahova    3
35.    Secretariatul de risc din APM Salaj    2
36.    Secretariatul de risc din APM Satu Mare    2
37.    Secretariatul de risc din APM Sibiu    3
38.    Secretariatul de risc din APM Suceava    2
39.    Secretariatul de risc din APM Teleorman    2
40.    Secretariatul de risc din APM Tulcea    2
41.    Secretariatul de risc din APM Timis    2
42.    Secretariatul de risc din APM Valcea    3
43.    Secretariatul de risc din APM Vrancea    2
44.    Secretariatul de risc din APM Vaslui    2
ATRIBUTII
ale secretariatelor de risc
   A. Secretariatul de risc din APM:
   1. raspunde de implementarea la nivel de judet a dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente;
   2. identifica/inventariaza titularii activitatilor, respectiv amplasamentele care intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente;
   3. asigura verificarea in teren a amplasamentelor, respectiv a titularilor de activitate, cu privire la obligatiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si in legislatia subsecventa, in conformitate cu procedura de inspectie aprobata prin ordin al ministrului mediului si padurilor;
   4. colaboreaza si schimba informatii, in conditiile legii, cu autoritatile locale si cu organisme neguvernamentale;
   5. informeaza operatorii asupra cerintelor referitoare la continutul notificarii activitatii care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase;
   6. verifica continutul notificarii activitatii care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si, dupa caz, comunica titularului activitatii observatii;
   7. tine evidenta notificarilor, conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 1.084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse;
   8. solicita titularilor de activitate si celorlalte autoritati locale informatii necesare desfasurarii activitatii;
9. utilizeaza proceduri elaborate si transmise spre aplicare de Secretariatul de risc din MMP;
   10. verifica luarea masurilor pentru prevenirea accidentelor cu impact asupra sanatatii omului si a mediului si limitarea consecintelor acestora;
   11. colaboreaza cu personalul de specialitate din APM in scopul aplicarii procedurii de reglementare pentru activitatile in care sunt prezente substante periculoase;
   12. confirma in scris titularilor de activitate primirea documentatiilor depuse sau transmise;
   13. intocmeste documentele de interzicere a utilizarii sau punerii in functiune a oricarui amplasament, a oricarei instalatii ori unitati de stocare sau a oricarei parti din aceasta, daca titularul activitatii nu a inaintat in termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenta interna, informatiile necesare intocmirii planului de urgenta externa sau alte informatii solicitate, dupa caz, conform dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente;
   14. informeaza operatorul cu privire la cerintele legate de structura si continutul documentatiei privind politica de prevenire a accidentelor majore, precum si cu privire la conditiile impuse pentru verificarea acesteia;
   15. verifica continutul documentatiei privind politica de prevenire a accidentelor majore;
   16. tine evidenta documentatiilor privind politica de prevenire a accidentelor majore;
   17. informeaza in scris operatorul asupra rezultatelor verificarii documentatiei privind politica de prevenire a accidentelor majore;
   18. informeaza operatorii asupra cerintelor referitoare la rapoartele de securitate;
   19. verifica rapoartele de securitate conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si, dupa caz, intocmeste formele necesare implicarii expertilor externi in procesul de verificare a rapoartelor de securitate;
20. tine evidenta rapoartelor de securitate;
   21. comunica in scris titularilor de activitate rezultatul verificarii raportului de securitate;
   22. informeaza operatorii cu privire la cerintele referitoare la planurile interne si externe de urgenta;
   23. verifica existenta planurilor interne si externe de urgenta pentru obiectivele cu risc major;
   24. initiaza si participa la evaluarea, inclusiv la testarea planurilor interne si externe de urgenta pentru obiectivele cu risc major;
   25. urmareste modul de respectare a termenelor de transmitere de catre titularii de activitate a notificarilor, a politicilor de prevenire a accidentelor majore, a rapoartelor de securitate, a planurilor de urgenta interna si a informatiilor necesare elaborarii planurilor de urgenta externa, in concordanta cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare;
   26. informeaza titularii de activitate cu privire la obligativitatea notificarii unui accident sau a unei avarii in care sunt implicate substante periculoase;
   27. in caz de accident major:
   a) informeaza imediat Secretariatul de risc din ANPM privind producerea unui accident;
   b) verifica continutul notificarii accidentelor conform Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 1.084/2003 privind procedurile de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse;
   c) participa la schimbul de informatii cu reprezentantii desemnati de titularul de activitate si cu celelalte autoritati locale;
   d) participa la cercetarea la fata locului a accidentelor si intocmeste raportul final pe care il transmite Secretariatului de risc din ANPM;
   e) tine evidenta notificarilor;
   f) urmareste luarea tuturor masurilor de interventie si remediere necesare, urgente, pe termen mediu sau lung, de catre titularul activitatii;
   g) colecteaza si verifica, prin inspectie, informatiile necesare pentru analizarea completa a aspectelor tehnice, organizatorice si manageriale ale accidentului major;
h) stabileste impreuna cu titularii activitatilor masurile preventive ce se impun pentru evitarea unor viitoare accidente;
   i) pune la dispozitia compartimentului pentru relatii publice informatii privind posibile efecte, inclusiv pentru situatii cu impact transfrontalier;
   j) participa la lucrarile comisiei tehnice de evaluare a cauzelor si consecintelor inclusiv si, dupa caz, intocmeste formele necesare implicarii expertilor externi;
   28. initiaza si participa la programe si proiecte interne si internationale si face propuneri pentru activitatea de cercetare;
   29. participa la elaborarea politicilor de dezvoltare si amenajare a teritoriului, a politicilor relevante locale, asigurandu-se ca se va pastra o distanta adecvata si se vor lua masuri suplimentare tehnice pentru a nu mari pericolul asupra: populatiei, zonelor rezidentiale, cladirilor si teritoriilor cu utilitate publica, cailor importante de comunicatii, zonelor de recreere etc., datorat obiectivelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si a legislatiei subsecvente;
   30. participa la evaluarea grupurilor de amplasamente si a situatiilor probabile declansarii efectului Domino;
   31. instituie si actualizeaza un registru care va cuprinde urmatoarele:
   a) informatiile referitoare la amplasamentele care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si a legislatiei subsecvente;
   b) evidenta accidentelor;
   c) analiza cauzelor producerii accidentului major, experienta acumulata si masurile preventive necesare pentru prevenirea altor asemenea accidente;
   32. pune la dispozitia compartimentului pentru relatii publice informatii referitoare la:
   a) proiectarea unor noi amplasamente carora le sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente;
   b) modificarile aduse amplasamentelor existente, carora le sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente;
   c) dezvoltarile in jurul amplasamentelor existente, care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si a legislatiei subsecvente;
33. colaboreaza, potrivit legii, cu autoritatile pentru protectie civila si cu celelalte autoritati competente;
   34. supune spre aprobare conducerii corespondenta destinata factorilor interesati din afara APM;
   35. transmite informatiile solicitate de secretariatele de risc din ANPM si MMP;
   36. intocmeste un raport lunar privind activitatea proprie, il prezinta spre avizare conducerii APM si il transmite Secretariatului de risc din ANPM;
   37. in cazul in care exista posibilitatea producerii unui accident major cu efecte transfrontiere la un amplasament ce intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si a legislatiei subsecvente, informeaza Secretariatul de risc din MMP;
   38. informeaza imediat Secretariatul de risc din ANPM privind producerea unui accident major;
   39. transmite informatiile solicitate de secretariatele de risc din ANPM si MMP;
   40. utilizeaza proceduri elaborate si transmise spre aplicare de Secretariatul de risc din MMP;
   41. realizeaza o data la 3 ani Chestionarul de implementare a Directivei Seveso conform deciziilor Comisiei Europene (CE) si il preda la ANPM.
   B. Secretariatul de risc din ANPM:
   1. coordoneaza din punct de vedere tehnic, la nivel national, secretariatele de risc din APM-uri;
   2. urmareste respectarea termenelor stabilite pentru implementarea la nivel national a dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente;
   3. infiinteaza Comisia pentru siguranta instalatiilor si accidente;
   4. asigura secretariatul tehnic al Comisiei pentru siguranta instalatiilor si accidente;
   5. elaboreaza proceduri specifice in domeniul managementului riscului si controlului asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase, impreuna cu Secretariatul de risc din MMP;
   6. propune programe de evaluare a riscului la nivel national, le supune dezbaterii specialistilor din domeniu si le transmite Secretariatului de risc din MMP;
   7. solicita de la secretariatele de risc datele si informatiile necesare desfasurarii activitatii;
8. primeste si actualizeaza datele si informatiile din sistemul secretariatelor de risc cu privire la accidentele produse pe plan national si intocmeste rapoarte privind: cauzele accidentelor produse, rezultatele analizelor de specialitate ale acestora, concluziile si experienta acumulata, in vederea diseminarii informatiilor la factorii interesati;
   9. creeaza si actualizeaza registrul-baza de date care va cuprinde: informatii referitoare la obiectivele ce intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente, accidentele produse si cauzele acestora, masurile stabilite si experienta acumulata, rezultatele evaluarilor si celelalte documente relevante;
   10. informeaza imediat Secretariatul de risc din MMP privind producerea unui accident major;
   11. schimba date si informatii cu organisme specializate, la nivel national si international;
   12. initiaza si incurajeaza schimbul de experienta dintre specialistii din domeniul specific de activitate, inclusiv cu structuri similare internationale;
   13. se documenteaza cu privire la accidentele produse pe plan international si intocmeste informari in vederea diseminarii informatiilor catre factorii interesati;
   14. colaboreaza, potrivit legii, cu autoritatile pentru protectie civila si cu celelalte autoritati competente;
   15. supune spre aprobare conducerii corespondenta destinata factorilor interesati din afara ANPM;
   16. initiaza si participa la programe si proiecte interne si internationale;
   17. evalueaza necesitatile de instruire si pregatire a personalului din secretariatele de risc si organizeaza activitati pentru instruirea si pregatirea acestuia;
   18. realizeaza o data la 3 ani Chestionarul de implementare a Directivei Seveso conform deciziilor CE si il preda MMP.
   C. Secretariatul de risc din MMP:
   1. monitorizeaza la nivel national activitatea secretariatelor de risc din APM-uri si ANPM;
   2. verifica respectarea dispozitiilor legale privind functionarea si organizarea secretariatelor de risc din APM-uri si ANPM;
   3. urmareste respectarea termenelor stabilite pentru implementarea la nivel national a dispozitiilor Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei subsecvente si recomanda masuri de conformare;
  4. participa la activitatea Comisiei pentru siguranta instalatiilor si accidente;
   5. participa la activitatea Comisiei de inregistrare a persoanelor fizice si juridice in Registrul national al elaboratorilor de studii pentru protectia mediului;
   6. elaboreaza impreuna cu Secretariatul de risc din ANPM proceduri specifice in domeniul managementului riscului si controlului activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si le transmite spre aplicare secretariatelor de risc;
   7. solicita datele si informatiile necesare desfasurarii activitatii de la secretariatele de risc;
   8. primeste datele si informatiile din sistemul secretariatelor de risc cu privire la accidentele produse pe plan national si intocmeste rapoarte privind: cauzele accidentelor produse, rezultatele analizelor de specialitate ale acestora, concluziile si experienta acumulata, in vederea diseminarii catre factorii interesati;
   9. creeaza si actualizeaza registrul-baza de date care va cuprinde: informatii referitoare la amplasamentele ce intra sub incidenta prevederilor Hotararii Guvernului nr. 804/2007, cu modificarile ulterioare, accidentele produse si cauzele acestora, masurile stabilite si experienta acumulata, rezultatele evaluarilor si celelalte documente relevante;
   10. initiaza si incurajeaza schimbul de experienta dintre specialistii din domeniul specific de activitate, inclusiv cu structuri similare internationale;
   11. se documenteaza cu privire la accidentele produse pe plan international si intocmeste informari in vederea diseminarii catre factorii interesati;
   12. initiaza si participa la programe si proiecte interne si internationale;
   13. elaboreaza si propune spre aprobare ordine ale ministrului, care au fost supuse in prealabil consultarii specialistilor;
   14. recomanda programe de evaluare a riscului la nivel national si, dupa caz, le propune spre aprobare prin ordin al ministrului mediului si padurilor;
   15. colaboreaza, potrivit legii, cu autoritatile pentru protectie civila si cu celelalte autoritati competente;
16. la solicitarea autoritatilor, initiaza expertize speciale privind pericole probabile sau efecte ale accidentelor in care sunt implicate substante periculoase;
   17. schimba la nivel national si international informatii cu organisme specializate privind activitatile in care sunt implicate substante periculoase;
   18. transmite informatii cu privire la accidentele survenite pe plan international catre autoritatile competente sau alte organisme specializate;
   19. raporteaza Uniunii Europene datele si informatiile, conform procedurilor internationale;
   20. supune spre aprobare conducerii corespondenta destinata factorilor interesati din afara MMP;
   21. intocmeste un raport lunar privind activitatea proprie si il prezinta spre avizare conducerii directiei de specialitate din MMP;
   22. evalueaza necesitatile de instruire si pregatire a personalului din secretariatele de risc si organizeaza activitati pentru instruirea si pregatirea acestuia.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

24-12-2012 23:51:57
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 3583 din 5 octombrie 2012 (Ordinul 3583/2012) Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea infiintarii Consiliului National de Vanatoare

  Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 186.805 din 4 octombrie 2012 al Directiei paduri si dezvoltare forestiera,
   in temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,

ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.
   Art. I. -
    Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 862/2010 pentru aprobarea infiintarii Consiliului National de Vanatoare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 18 iunie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. -
(1) Se aproba infiintarea Consiliului National de Vanatoare, cu urmatoarea componenta:
a) 6 reprezentanti ai autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
b) un reprezentant al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
c) un reprezentant al autoritatii nationale sanitare veterinare;
d) un reprezentant al unitatilor de invatamant superior cu profil cinegetic;
e) un reprezentant al unitatilor de cercetare cu profil cinegetic;
f) 7 reprezentanti ai gestionarilor fondurilor cinegetice, din care unul din partea administratorului padurilor statului, unul din partea administratorilor padurilor proprietate privata si a unitatilor administrativ-teritoriale, 3 din partea organizatiilor vanatoresti afiliate la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania si 2 din partea organizatiilor vanatoresti neafiliate la Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi din Romania."
   2. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
  Art. II. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Bucuresti, 5 octombrie 2012.
Nr. 3.583.
   ANEXA
  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 862/2010)

COMPONENTA NOMINALA
a Consiliului National de Vanatoare
   I. Reprezentanti ai autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura:
   1. Eugen Simionescu
   2. Ilie Mihalache
   3. Danut Iacob
   4. Dan Achim
   5. Daniel Dicu
   6. Lorin Urcaciu
   II. Reprezentant al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului
   7. Florian Udrea
   III. Reprezentant al autoritatii nationale sanitare veterinare
   8. Ovidiu Airimitoaie
   IV. Reprezentant al unitatilor de invatamant superior cu profil cinegetic
   9. Corneliu Paul Boisteanu
   V. Reprezentant al unitatilor de cercetare cu profil cinegetic
   10. Ovidiu Ionescu
   VI. Reprezentanti ai gestionarilor fondurilor cinegetice
   11. Sabin Bratu
   12. Neculai Selaru
   13. Nicolae Goicea
   14. Eusebiu Martiniuc
   15. Dorel Fechete
   16. Giani Canschi
   17. Arpad Sarkany


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 00:00:01
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Regulamentul din 7 august 2012 (Regulamentul din 2012) Regulament al sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota
  Art. 1. -
    Situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota este infiintat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania, cu modificarile ulterioare.
   Art. 2. -
    Prezentul regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.
   Art. 3. -
    Regulamentul cuprinde regulile care trebuie respectate pe teritoriul sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota, precum si modul in care se vor desfasura activitatile in perimetrul sitului.
   Art. 4. -
    Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice care detin/administreaza terenuri ori alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul ori in vecinatatea sitului.
   Art. 5. -
    Administrarea sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota se realizeaza de catre Fundatia Conservation Carpathia in baza Conventiei de custodie nr. 247 din 14 aprilie 2011, incheiata cu Ministerul Mediului si Padurilor, denumita in continuare custode.

CAPITOLUL I
Limitele sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota, categoriile de terenuri incluse in sit

   Art. 6. -
   (1) Situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota este constituit in partea de Nord-Est a Muntilor Leaota, pe o suprafata de circa 1.393 hectare, invecinandu-se in partea de Nord est cu situl ROSCI 0194 Piatra Craiului, iar la vest cu situl ROSCI0013 Bucegi.
   (2) Limitele in format electronic ale sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota se regasesc pe site-ul Ministerului Mediului si Padurilor http://www.mmediu.ro/protectia_naturii/ protectia_naturii.htm
(3) In situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota sunt incluse suprafete de fond forestier administrate de catre 3 ocoale silvice, respectiv:
   -Regia Publica Locala Piatra Craiului, cu sediul in comuna Moieciu, administreaza pe raza sitului proprietati de padure ale Primariei Moieciu si ale Primariei Fundata in suprafata de circa 450 ha, UPIII Valea Moieciului ua 101, 102C, 103B, 104B, 105B, 106, 106C, 108%, 109%, 110%, 110E, 111%, 111C, 112%, 112C, 113%, 113E, 113F, 113D, 115%, 116%, 119%, 120, 121%, conform amenajamentului elaborat in anul 2005;
   -Ocolul silvic privat Dragoslavele, cu sediul in comuna Dragoslavele, administreaza pe raza sitului paduri proprietate a Obstei Mosnenilor Dragoslovenilor, precum si a unor proprietari persoane fizice, in suprafata de circa 300 ha, pe Valea Rudaritii: UPVIII Valea Cheii ua 125A, B, C, D; 138A, B, C; 139A, B; 140A, B; 141A, B; 142A, B; 143A, B, C, D, E; 144A, B, C, D, E; 145A%B, C, conform amenajamentului Ocolului silvic Rucar, anul 1996;
   -Ocolul silvic Pucioasa, cu sediul in orasul Pucioasa, administreaza pe raza sitului suprafete de padure din UP IV Bratei, totalizand circa 90 ha, respectiv ua 109B;110B;113B;114B;115B, C, D;116B;117B;118B.
   (4) In cuprinsul sitului se gasesc pasuni subalpine dupa cum urmeaza:
   a) Pasuni subalpine pe care se desfasoara activitati de pasunat Pasunile utilizate in prezent se afla in mare parte in judetul Dambovita si sunt in suprafata de circa 310 hectare.
   b) Suprafete de teren din categoria pasunilor acoperite cu vegetatie caracteristica habitatului de interes comunitar 4060 Tufarisuri sud-est carpatice de ienupar pitic cu smirdar si afin.
Sunt situate in principal in judetul Brasov, reprezinta circa 20% din suprafata sitului - 250 ha - si constituie unul din motivele principale ale desemnarii sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota.

  CAPITOLUL II
Activitatea de avizare

   Art. 7. -
    Emiterea actelor de reglementare pentru proiectele, planurile, programele si activitatile de pe teritoriul sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota, care pot avea un impact negativ asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar, inclusiv pentru exploatarea resurselor minerale, pentru realizarea de drumuri noi de orice fel, partii de schi sau orice alte amenajari/constructii care pot fragmenta/afecta habitatele de interes comunitar si, respectiv, pot afecta rolul de coridor ecologic al sitului, se face numai cu avizul custodelui, in conformitate cu prevederile legale.
Art. 8. -
    Avizul custodelui se elibereaza conform procedurii standard de emitere a avizelor de catre custozi si administratori elaborate de catre Ministerul Mediului si Padurilor.
   Art. 9. -
    Pentru emiterea avizului, custodele poate percepe un sistem de tarife, in conformitate cu prevederile si reglementarile legale.
  CAPITOLUL III
Activitati de silvicultura si de gospodarire a fondului cinegetic

   3.1. Silvicultura
   Art. 10. -
    Pe terenurile ce fac parte din fondul forestier inclus in situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota se executa numai lucrarile prevazute de amenajamentele silvice aprobate cu respectarea procedurilor legale in vigoare.
   Art. 11. -
    La aplicarea lucrarilor silvice prevazute in amenajamentele silvice sunt necesare:
   a) pastrarea unui procent minim de lemn mort, atat in picioare, cat si pe sol in arborete, respectiv 1-3 arbori morti pe picior la hectar in picioare si 1-3 arbori morti in descompunere la sol;
   b) in cazul taierilor rase/definitive/de racordare pastrarea pe picior a minimum 3 arbori/hectar, in special din randul celor fara importanta economica, dar semnificativi din punctul de vedere al biodiversitatii: arbori batrani, scorburosi, cu cuiburi de pasari etc.;
   c) promovarea cat mai mult posibil a regenerarii naturale in tratamentele silvice in vederea obtinerii unei regenerari care sa aiba minimum 70% din compozitie specii in proportii corespunzatoare tipului de habitat;
   d) mentinerea consistentei la 0,7 in arborete, cu exceptia celor in care s-au declansat lucrari de regenerare;
   e) interzicerea alaturarii taierilor rase in cazul proprietatilor diferite aflate in acelasi arboret, chiar daca proprietarii dispun de studii de amenajare, respectiv amenajamente diferite;
   f) conservarea arboretelor de limita a golului alpin - benzilor de protectie a golului alpin -, respectiv interzicerea in continuare a extragerii de produse principale, iar lucrarile de conservare, igiena, recoltare de produse accidentale se vor face numai cu avizul custodelui;
   g) mentinerea rolului protectiv al benzilor de protectie a golului alpin si excluderea acestora de la taieri de produse principale la reamenajarea padurilor sunt obligatorii.
Art. 12. -
   (1) Amenajarea/Reamenajarea padurilor se face conform normelor de amenajare a padurilor in arii naturale protejate, cu respectarea masurilor de conservare stabilite pentru speciile si habitatele de interes comunitar ce fac obiectul desemnarii sitului, indiferent de forma de proprietate.
   (2) La lucrarile de reamenajare a fondului forestier, pentru a se armoniza prevederile specifice cu obiectivele de conservare din planul de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota, amenajamentele silvice se vor elabora cu consultarea si implicarea custodelui.
   Art. 13. -
   (1) Se interzic taierile, incendierea, distrugerea, degradarea in orice fel a vegetatiei, situata pe suprafata habitatului 4060 Tufarisuri sud-est carpatice de ienupar pitic cu smirdar si afin si 6230* Pajisti sud-est carpatice de teposica.
   (2) Prin exceptie de la alin. (1), sunt permise taieri de arbori doar in scopul mentinerii habitatelor mentionate la alin. (1).
   Art. 14. -
   (1) Custodele poate verifica modul de aplicare a lucrarilor silvice desfasurate in habitate forestiere de interes comunitar in vederea asigurarii mentinerii statutului de conservare favorabil al acestora.
   (2) In cazul aparitiei de produse accidentale a caror extragere necesita modificarea prevederilor amenajamentelor silvice, administratorii fondului forestier solicita avizul custodelui.
   (3) Administratorii fondului forestier din situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota transmit anual custodelui evidenta aplicarii amenajamentelor silvice.
   3.2. Gospodarirea fondului cinegetic
   Art. 15. -
   (1) Custodele participa la monitorizarea si evaluarea populatiilor speciilor de fauna de interes cinegetic.
   (2) Gestionarii fondurilor de vanatoare au obligatia de a invita custodele la actiunile de evaluare a populatiilor speciilor de interes cinegetic in vederea avizarii cotelor de recolta.
   Art. 16. -
    Managementul speciilor de interes cinegetic din situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota se face conform prevederilor legislatiei specifice din domeniu si tine cont de masurile de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar.
Art. 17. -
   (1) Detinatorii de stani si turme de animale domestice sunt obligati sa ia masuri de prevenire a atacurilor carnivorelor mari, prin utilizarea de mijloace care nu presupun haituirea acestora.
   (2) Gestionarii fondurilor de vanatoare de pe raza sitului, precum si custodele acorda, in masura posibilitatilor, tot sprijinul necesar in vederea evitarii producerii pagubelor si a evitarii uciderii carnivorelor mari.

   CAPITOLUL IV
Activitati pastorale

   Art. 18. -
    Pe teritoriul sitului, pe suprafata habitatelor de interes comunitar, altele decat cele forestiere, pasunatul este permis in masura in care nu duce la degradarea starii de conservare a acestora, custodele putand solicita realizarea unor studii pastorale privind capacitatea de suport a acestor habitate.
   Art. 19. -
    Incendierea suprafetelor de pasuni este strict interzisa.
   Art. 20. -
    Este interzis pasunatul in fondul forestier de pe suprafata sitului.
   Art. 21. -
    Amplasarea stanelor, precum si a adaposturilor pastorale noi in habitatele de interes comunitar se va face numai cu avizul custodelui.
   Art. 22. -
    Este interzisa amplasarea locurilor de tarlire la o distanta mai mica de 100 m de cursurile de apa.
CAPITOLUL V
Urbanism si amenajarea teritoriului

   Art. 23. -
    Autoritatile administratiei publice locale vor asigura reprezentarea limitelor sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism. Planurile de urbanism vor fi armonizate cu prevederile prezentului regulament si, respectiv, ale planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota.
   Art. 24. -
   (1) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol sau silvic a terenurilor incluse in situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota se face conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.
   (2) Avand in vedere ca situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota indeplineste si rolul de coridor ecologic de conectare a sitului de importanta comunitara Piatra Craiului ROSCI0194 cu situl Natura 2000 Bucegi ROSCI0013, se interzice schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor, in cazuri care pot afecta aceasta functionalitate.

CAPITOLUL VI
Turism si reguli de vizitare

   Art. 25. -
    Vizitarea sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota se poate face numai pe traseele turistice marcate si omologate.
   Art. 26. -
    Abaterea de la traseele mentionate la art. 26 este permisa pentru: personalul custodelui, personalul cu atributii de control, personalul care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii publice, personalul Salvamont, in exercitarea atributiilor de serviciu, proprietarii, administratorii terenurilor si/sau imputerniciti ai acestora in zonele de responsabilitate, gestionarii fondurilor de vanatoare si imputerniciti ai acestora, personalul silvic, in exercitarea atributiilor de serviciu, specialistii care desfasoara activitati de cercetare stiintifica, cu avizul custodelui, personalul care insoteste animalele domestice.
   Art. 27. -
    Pentru vizitare, custodele poate stabili un tarif in conformitate cu prevederile legale.
   Art. 28. -
    Organizarea activitatilor colective - minimum 10 persoane -, precum si instalarea de orice fel de tabere/locuri de campare in extravilan in situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota se fac numai cu avizul custodelui.
   Art. 29. -
    Aprinderea focului deschis pe suprafata sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota nu este permisa decat in locuri special amenajate si semnalizate.


CAPITOLUL VII
Utilizarea altor resurse

   Art. 30. -
    Colectarea de plante medicinale, fructe de padure, ciuperci pentru uz propriu al membrilor comunitatilor locale este permisa cu respectarea legislatiei in vigoare.
   Art. 31. -
    Colectarea de afine Vaccinium mirtilus si merisoare Vaccinium vitis idea de pe suprafata habitatului de interes comunitar 4060 se face de catre proprietarii terenurilor respective si, respectiv, imputerniciti ai acestora, cu respectarea prevederilor legale.

   CAPITOLUL VIII
Cercetarea stiintifica

   Art. 32. -
   (1) Cercetarea stiintifica a mediului natural in situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota se desfasoara cu informarea prealabila a custodelui.
   (2) Custodele sprijina cercetarea stiintifica in situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota si participa, in masura posibilitatilor, logistic si cu personal, la activitatile de cercetare.

(3) Rezultatele activitatii de cercetare se pun de catre autori la dispozitia custodelui in vederea eficientizarii activitatii de management al sitului.

CAPITOLUL IX
Sanctiuni

   Art. 33. -
    Nerespectarea prevederilor legale atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala, penala, materiala sau civila, conform legislatiei in vigoare.

   CAPITOLUL X
Dispozitii finale

   Art. 34. -
    In caz de fenomene de forta majora (incendii, alunecari de teren, alte calamitati naturale), pentru inlaturarea/limitarea efectelor acestora, autoritatile responsabile pot interveni conform prevederilor legale in vigoare.
   Art. 35. -
    Proprietarii terenurilor extravilane situate in situl de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota si supuse unor restrictii de utilizare, respectiv interdictia de a inlatura vegetatia specifica habitatului 4060 Tufarisuri sud-est carpatice de ienupar pitic cu smirdar si afin, sunt scutiti de plata impozitului pe teren, conform prevederilor legale in vigoare.
   Art. 36. -
    Pe teritoriul sitului de importanta comunitara ROSCI0102 Leaota, in cazul nerespectarii prevederilor cuprinse in legile si reglementarile legale din domeniile silvic, vanatoare, agricol, al constructiilor etc. pentru care custodele nu are atributii de a le aplica direct, acesta informeaza autoritatile/entitatile in drept sa ia masurile legale care se impun.
   Art. 37. -
    Prezentul regulament se poate modifica la propunerea custodelui, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 00:11:12
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 3427 din 13 septembrie 2012 (Ordinul 3427/2012) Ordin privind stabilirea unui formular unic in vederea depunerii cererilor pentru proiectele finantate din fonduri UE

In baza prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,

ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.
   Art. 1. -
   (1) Inainte de data depunerii cererii de finantare pentru proiectele finantate din fonduri UE, potentialii beneficiari se vor adresa autoritatilor pentru protectia mediului in vederea obtinerii formularului, denumit in continuare referat, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
   (2) Obtinerea referatului se face prin completarea formularului de prezentare a proiectului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. -
    Prin derogare de la prevederile ghidului solicitantului, autoritatile de management vor solicita odata cu depunerea cererii de finantare, ca dovada a demararii formalitatilor de obtinere a avizelor in domeniul protectiei mediului, numai referatul prevazut in anexa nr. 1.
   Art. 3. -
    Prezentul ordin nu exclude derularea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri, proiecte si, respectiv, autorizarea activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, conform legislatiei in vigoare.
   Art. 4. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

FORMULAR
REFERAT
Datele de identificare ale solicitantului de proiect

Localizarea proiectului
Pentru avizarea acestei propuneri de proiect agentia judeteana pentru protectia mediului trebuie sa mentioneze:
  1. daca proiectul face parte din planul de actiune pentru protectie a mediului din judet/regiune sau din alte strategii locale, dupa caz;
   2. actul de reglementare detinut de catre solicitant (pentru instalatiile existente);
   3. daca realizarea proiectului propus necesita eliberarea actelor de reglementare si, daca da, care sunt acestea, dupa caz;
   -declaratia Natura 2000;
   -pana la semnarea contractului: SEA, EIA, inclusiv evaluare adecvata, dupa caz;
   -inainte de ultimul decont - autorizatie de functionare;
   4. daca proiectul aduce beneficii asupra mediului.
FORMULAR
de prezentare a proiectului
(Se depune de catre solicitant la agentia judeteana pentru protectia mediului.)
   1. Titlul proiectului ..............................................................................................................................
   2. Localizarea proiectului ...................................................................................................................
   3. Descrierea detaliata a fazelor proiectului .......................................................................................
   4. Identificarea surselor de poluare si descrierea investitiilor prevazute pentru reducerea poluarii .........................................................................................................................................................
   5. Obiectivele proiectului ....................................................................................................................
   6. Rezultatele estimate la finalizarea proiectului ................................................................................
   7. Durata de realizare a proiectului ....................................................................................................
   8. Asigurarea cu utilitati ......................................................................................................................
   9. Surse de finantare ..........................................................................................................................


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 00:13:53
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 3298 din 28 august 2012 (Ordinul 3298/2012) Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.

In baza prevederilor art. 52 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 5 pct. IV subpct. 30 si 31 din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,
   in temeiul art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se aproba Regulamentul privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. -
    Directia generala Autoritatea pentru inundatii si managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor prin Directia amenajarea bazinelor hidrografice si Administratia Nationala "Apele Romane" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. -
    Pentru analiza dosarelor si emiterea certificatelor de atestare se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului mediului si padurilor care se vireaza in contul deschis de Ministerul Mediului si Padurilor la Trezoreria Municipiului Bucuresti.
   Art. 4. -
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2007, cu modificarile ulterioare.
   Art. 5. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  CAPITOLUL I
Dispozitii generale

   Art. 1. -
    Prezentul regulament stabileste procedura de atestare de catre Ministerul Mediului si Padurilor a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor si asigura cadrul organizatoric si regulile unitare pentru atestarea capacitatii tehnico-profesionale a solicitantilor.
   Art. 2. -
    Atestarea institutiilor publice sau private are drept scop verificarea capacitatii tehnico-economice a acestora de a indeplini cerintele tehnice si de calitate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   Art. 3. -
    Atestarea institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor se realizeaza de catre Comisia de atestare, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

   CAPITOLUL II
Organizarea, functionarea si atributiile Comisiei de atestare

   Art. 4. -
   (1) Comisia de atestare se organizeaza si functioneaza in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.
   (2) Componenta Comisiei de atestare este urmatoarea:
   a) secretarul de stat care coordoneaza activitatea de gospodarire a apelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor;
   b) directorul general al Directiei generale Autoritatea pentru inundatii si managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor;
   c) directorul Directiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor;
   d) directorul Directiei managementul resurselor de apa din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor;
   e) directorul Directiei managementul riscului la inundatii din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor;
   f) directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romane";
   g) directorul Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor;
   h) un cadru didactic universitar de specialitate;
   i) seful inspectiei teritoriale a apelor din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane".
3) Componenta nominala a Comisiei de atestare se aproba prin ordin al ministrului mediului si padurilor.
   Art. 5. -
    Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este format din 2 membri, specialisti din cadrul Directiei amenajarea bazinelor hidrografice, desemnati de directorul directiei.
   Art. 6. -
   (1) Presedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat care coordoneaza activitatea de gospodarire a apelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.
   (2) Vicepresedintele Comisiei de atestare este directorul Directiei amenajarea bazinelor hidrografice din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.
   Art. 7. -
    Atributiile Comisiei de atestare sunt urmatoarele:
   1. Presedintele Comisiei de atestare are urmatoarele atributii:
   a) aproba graficele cu programarea sedintelor Comisiei de atestare;
   b) conduce lucrarile sedintelor Comisiei de atestare;
   c) semneaza, in conformitate cu hotararile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, dupa caz, comunicarile de respingere motivata a cererilor de atestare.
   2. Vicepresedintele Comisiei de atestare are urmatoarele atributii:
   a) urmareste si coordoneaza desfasurarea activitatilor secretariatului Comisiei de atestare;
   b) urmareste prezenta membrilor Comisiei de atestare la sedintele acesteia;
   c) conduce, in lipsa presedintelui, sedintele Comisiei de atestare.
   3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are urmatoarele atributii:
   a) evalueaza documentatiile intocmite de institutiile publice sau private, in prezenta reprezentantului legal ori a persoanei imputernicite de acesta, in conformitate cu cerintele prezentului regulament;
   b) inregistreaza numai documentatiile complete intocmite de institutiile publice sau private, in conformitate cu cerintele prezentului regulament;
   c) programeaza, la propunerea presedintelui Comisiei de atestare, sedintele acesteia;
   d) convoaca reprezentantul legal al institutiei publice sau private pentru interviu;
   e) convoaca membrii Comisiei de atestare la sedinte;
   f) intocmeste un referat in care se va specifica daca institutia publica sau privata solicitanta a elaborat lucrari de buna calitate in domeniul gospodaririi apelor, pe baza recomandarilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;
  g) intocmeste procesele-verbale ale sedintelor Comisiei de atestare;
   h) redacteaza certificatele de atestare obtinute in urma interviului de catre institutiile publice sau private;
   i) pastreaza documentele Comisiei de atestare si asigura arhivarea acestora.
   Art. 8. -
   (1) Comisia de atestare functioneaza legal in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai. Sedintele Comisiei de atestare sunt conduse de presedinte sau, in absenta acestuia, de vicepresedinte.
   (2) Hotararile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti. Voturile se consemneaza nominal in procesul-verbal al sedintei.
   Art. 9. -
    Comisia de atestare raspunde in solidar de desfasurarea corespunzatoare a lucrarilor, avand urmatoarele responsabilitati:
   a) examineaza cererile si documentatiile prezentate pentru atestare de catre institutiile publice sau private;
   b) hotaraste eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5;
   c) hotaraste respingerea cererilor de atestare care nu intrunesc conditiile de atestare prevazute in prezentul regulament.
   Art. 10. -
    Membrii Comisiei de atestare au urmatoarele drepturi si obligatii:
   a) sa participe la sedintele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct;
   b) sa semneze procesele-verbale intocmite la fiecare sedinta;
   c) sa solicite consemnarea in procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor si punctelor de vedere separat fata de hotararile adoptate;
   d) sa nu divulge date si informatii de care iau cunostinta in cadrul procesului de atestare;
   e) sa nu fie sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitantii atestarii;
   f) in cazul in care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla in situatie de incompatibilitate, va fi inlocuit cu o alta persoana din cadrul aceleiasi institutii, care sa indeplineasca conditiile cerute.

CAPITOLUL III
Domeniile de atestare

   Art. 11. -
    Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitata sa ateste institutii publice sau private sunt urmatoarele:
   a) intocmirea studiilor hidrologice;
   b) intocmirea studiilor hidrogeologice;
c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor;
   d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.
   CAPITOLUL IV
Conditii de atestare a institutiilor publice sau private

   Art. 12. -
    Atestarea institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor se solicita si se acorda cu respectarea domeniilor cuprinse in prezentul regulament.
   Art. 13. -
    In vederea atestarii, institutiile publice sau private interesate vor depune la Directia generala Autoritatea pentru inundatii si managementul apelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor un dosar de atestare care va cuprinde, in copie legalizata ori cu prezentarea originalului si copiilor in vederea confruntarii si verificarii concordantelor, urmatoarele documente:
   a) cerere-tip pentru obtinerea atestarii, prevazuta in anexa nr. 1, cu specificarea domeniilor in care se solicita atestarea. Activitatile pentru care se solicita atestarea trebuie sa fie conforme cu cele prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala;
   b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al institutiei publice sau private;
   c) documente care atesta personalitatea juridica a solicitantului:
   -statutul ori hotararea de infiintare a institutiei publice sau private;
   -certificatul de inregistrare fiscala emis de organul fiscal teritorial;
   d) memoriu de activitate al institutiei publice sau private in domeniile solicitate, in care lucrarile mentionate sunt insotite de recomandari din partea beneficiarilor;
   e) documente care sa ateste calificarile profesionale si instruirea relevanta ale personalului de specialitate angajat al institutiei, prevazute in anexa nr. 2:
   -curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat;
   -copie de pe diploma de studii universitare;
   f) documente care sa certifice faptul ca specialistii au incheiat una dintre urmatoarele forme de colaborare cu institutia publica sau privata:
   1. contract individual de munca, incheiat pe perioada nedeterminata ori pe perioada determinata de cel putin 3 ani, vizat la inspectoratul teritorial de munca; sau
2. contract de colaborare cu persoana fizica sau persoana fizica autorizata, inregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata de cel putin 3 ani;
   g) situatia privind dotarea cu echipamente, instalatii si utilaje specifice detinute in proprietate sau inchiriate in vederea desfasurarii activitatii pentru care se solicita atestarea, prevazuta in anexa nr. 4;
   h) apartenenta la organismele stiintifice de specialitate/organizatii tehnice profesionale a angajatilor, prevazuta in anexa nr. 3;
   i) dovada achitarii tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare.
   Art. 14. -
   (1) In cazul in care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constata ca documentatiile intocmite de institutiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi inregistrate in vederea programarii pentru sustinerea interviului in fata Comisiei de atestare.
   (2) In urma sustinerii interviului, Comisia de atestare hotaraste emiterea certificatului de atestare sau, dupa caz, respingerea cererii.
   (3) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai dupa achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.
   (4) Daca in urma sustinerii interviului in fata Comisiei de atestare institutiilor publice sau private solicitante nu li se acorda certificatul de atestare, documentatiile prezentate pentru atestare vor fi arhivate.
   (5) Hotararea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta in conditiile legii.
   Art. 15. -
    In cazul in care institutia publica sau privata nu a mai elaborat lucrari in domeniile in care solicita atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuarii a cel putin doua lucrari sub coordonarea unor institutii publice ori private ce detin certificate de atestare in domeniu. Pentru fiecare dintre cele doua lucrari se vor prezenta recomandari din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrarii si copie de pe atestatul acestuia.
  CAPITOLUL V
Preschimbarea certificatelor de atestare

   Art. 16. -
    Durata valabilitatii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numarului domeniilor de atestare acordate, in cazul in care institutia publica sau privata indeplineste ori nu conditiile de atestare stabilite.
Art. 17. -
    Procedura de preschimbare a certificatului de atestare presupune depunerea si analizarea unei noi documentatii, in conformitate cu prevederile cap. IV, ca pentru o noua atestare.

CAPITOLUL VI
Retragerea certificatului de atestare

   Art. 18. -
    Certificatul de atestare eliberat unei institutii publice sau private poate fi retras in situatia in care nu mai sunt intrunite conditiile si criteriile cuprinse in prezentul regulament, precum si in cazul neindeplinirii obligatiei de a elabora documentatii pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   Art. 19. -
   (1) Constatarea faptei de refuz sau de neindeplinire a obligatiei de a elabora documentatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare se face de catre personalul imputernicit de ministrul mediului si padurilor, din cadrul autoritatii publice centrale din domeniul gospodaririi apelor, prin referat inaintat presedintelui Comisiei de atestare.
   (2) In cazul aprobarii referatului de retragere a atestarii, Comisia de atestare va emite o hotarare de retragere a certificatului de atestare.
   (3) In cazul incadrarii in prevederile alin. (2), institutia publica sau privata va fi obligata sa returneze certificatul de atestare in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotararii de retragere din partea Comisiei de atestare, fara a putea solicita returnarea tarifelor achitate.
   Art. 20. -
    Tarifele pentru obtinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activitati sunt prevazute in anexa nr. 6, in functie de activitatile pe care solicitantii doresc sa le desfasoare.

   CAPITOLUL VII
Dispozitii finale

   Art. 21. -
    Studiile hidrologice si studiile hidrogeologice care stau la baza elaborarii documentatiei pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, intocmite de alte unitati in afara celor atestate de Ministerul Mediului si Padurilor, vor fi expertizate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor din structura functionala a Administratiei Nationale "Apele Romane".

Art. 22. -
   (1) Ministerul Mediului si Padurilor va deschide un cont pentru venituri extrabugetare provenite din incasarea tarifelor, la filiala teritoriala a Trezoreriei Statului.
   (2) Sumele provenite din incasarea tarifelor pentru parcurgerea procedurilor legale in vederea emiterii certificatului de atestare se utilizeaza in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 23. -
    Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul regulament.

   ANEXA Nr. 1
  la regulament

.......................................................................
(date de identificare pentru institutia publica sau privata)
Nr. ................... din .......................................
CERERE
pentru obtinerea atestarii
Institutia publica/privata ............................................., cu sediul in .................................., str. ............................... nr. ......, judetul ....................., telefon ......................, fax ...................., e-mail .................................., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului .................................. cu nr. J ....../....../........, avand C.U.I. ..............................................., reprezentata de ....................................., in calitate de ....................., solicit, in conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 3.298/2012 (regulament), participarea la sedinta Comisiei de atestare in vederea eliberarii certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua urmatoarele activitati
a) intocmirea studiilor hidrologice;
   b) intocmirea studiilor hidrogeologice;
   c) intocmirea studiilor de gospodarire a apelor;
   d) elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor.
Anexam la prezenta cerere documentele prevazute la art. 13 din regulament.
Data .................

CALIFICARILE PROFESIONALE
si instruirea relevanta ale personalului de specialitate angajat la
INSTITUTIA PUBLICA/PRIVATA: .........................................................
   
Numele si prenumele personalului de specialitate    Studiile absolvite si calificarea obtinuta (diploma, masterat, doctorat)    Anul absolvirii, durata    Institutia de invatamant    Principala atributie in cadrul institutiei
Se ataseaza copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai inalt grad si pentru cursurile de instruire pentru persoanele mentionate mai sus, precum si curriculum vitae - elocvent pentru domeniul solicitat.)
Data .........................
APARTENENTA
la organisme stiintifice de specialitate/organizatii tehnice profesionale a angajatilor
INSTITUTIA PUBLICA/PRIVATA: .........................................................
   
Numele si prenumele    Organismul profesional    Data intrarii    Nivelul/Calificarea apartenentei    Tipul

SITUATIA
privind dotarea cu echipamente, instalatii si utilaje specifice pentru desfasurarea activitatii
INSTITUTIA PUBLICA/PRIVATA: .........................................................
   
Nr. crt.    Denumirea si marca instalatiilor si utilajelor    Anul fabricatiei    Starea tehnica (gradul de uzura)*    Modul de detinere (proprietate/inchiriere)

*Se pot inscrie si performantele tehnice ale utilajelor.

Data completarii ......................
ROMANIA
MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
COMISIA DE ATESTARE
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor si ale Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 3.298/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, emite prezentul
CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. ..................
pentru
Institutia publica/privata .................................. inregistrata la Oficiul Registrului Comertului al Judetului ....................... cu nr. J/............./.........., avand C.U.I. ...................................., cu sediul in judetul/localitatea/str./nr. ..............................., ce indeplineste conditiile prevazute in Regulamentul privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 3.298/2012 (regulament), si are competenta tehnica si profesionala de a efectua lucrari in urmatoarele domenii:
............................................
Prezentul certificat a fost emis la data de ................, avand valabilitatea de 3 (trei) ani pana la data de .......................... .
Acesta poate fi retras in conditiile prevazute la art. 18 si 19 din regulament.

TARIFE
pentru obtinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activitati
   
Nr. crt.    Scopul lucrarii sau al serviciului prestat    Tipul serviciilor care se presteaza pentru domeniile de atestare    Cuantumul tarifului care se incaseaza, fara TVA
(lei)
1.    Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru intocmirea studiilor hidrologice    1.1.analiza documentatiei    800
1.2. emiterea certificatului de atestare    300
2.    Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru intocmirea studiilor hidrogeologice    2.1. analiza documentatiei    800
2.2. emiterea certificatului de atestare    300
3.    Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea studiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor    3.1. analiza documentatiei    800
3.2. emiterea certificatului de atestare    300
4.    Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea proiectelor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor    4.1. analiza documentatiei    800
4.2. emiterea certificatului de atestare    300


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 00:22:27
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 3241 din 14 august 2012 (Ordinul 3241/2012) Ordin privind numirea reprezentantilor partii romane in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontiera

  Avand in vedere Referatul nr. 38.578/DGAIMA din 8 august 2012, prevederile Acordului dintre R. P. Romana si R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice si cursurile de apa de pe frontiera sau intretaiate de frontiera de stat, semnat la Bucuresti la 7 aprilie 1955, prevederile Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, prevederile Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, prevederile Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010,
   in temeiul art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr 1.079/2010 pentru reprezentarea in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontiera si al art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,

ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.
   Art. 1. -
   (1) Se numeste domnul Constantin Emil Mot, secretar de stat in cadrul Ministerul Mediului si Padurilor, in calitate de presedinte al partii romane in cadrul Comisiei hidrotehnice romano-sarbe pentru aplicarea Acordului dintre R. P. Romana si R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice si cursurile de apa de pe frontiera sau intretaiate de frontiera de stat, semnat la Bucuresti la 7 aprilie 1955.
(2) Se numeste domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct al Administratiei Nationale "Apele Romane", in calitate de loctiitor al presedintelui partii romane in cadrul Comisiei hidrotehnice romano-sarbe pentru aplicarea Acordului dintre R. P. Romana si R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice si cursurile de apa de pe frontiera sau intretaiate de frontiera de stat, semnat la Bucuresti la 7 aprilie 1955.
   (3) In cazul indisponibilitatii presedintelui partii romane in cadrul Comisiei hidrotehnice romano-sarbe pentru aplicarea Acordului dintre R. P. Romana si R. P. F. Iugoslavia privind problemele hidrotehnice de pe sistemele hidrotehnice si cursurile de apa de pe frontiera sau intretaiate de frontiera de stat, semnat la Bucuresti la 7 aprilie 1955, loctiitorul preia toate prerogativele acestuia.
   Art. 2. -
   (1) Se numeste domnul Constantin Emil Mot, secretar de stat in cadrul Ministerul Mediului si Padurilor, in calitate de imputernicit al partii romane pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997.
   (2) Se numeste domnul Vasile Pintilie, director general al Administratiei Nationale "Apele Romane", in calitate de loctiitor al imputernicitului partii romane pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997.
   (3) Se numeste domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct al Administratiei Nationale "Apele Romane", in calitate de loctiitor al imputernicitului partii romane pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997.
   (4) In cazul indisponibilitatii imputernicitului partii romane pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Ucrainei privind cooperarea in domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, unul dintre loctiitori preia toate prerogativele acestuia.
  Art. 3. -
   (1) Se numeste domnul Constantin Emil Mot, secretar de stat in cadrul Ministerul Mediului si Padurilor, in calitate de imputernicit guvernamental al partii romane in cadrul Comisiei hidrotehnice romano-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.
   (2) Se numeste domnul Vasile Pintilie, director general al Administratiei Nationale "Apele Romane", in calitate de supleant al imputernicitului guvernamental al partii romane in cadrul Comisiei hidrotehnice romano-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.
   (3) Se numeste domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct in cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane", in calitate de supleant al imputernicitului guvernamental al partii romane in cadrul Comisiei hidrotehnice romano-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003.
   (4) In cazul indisponibilitatii imputernicitului guvernamental al partii romane in cadrul Comisiei hidrotehnice romano-ungare pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003, unul dintre supleanti preia toate prerogativele acestuia.
   Art. 4. -
   (1) Se numeste domnul Constantin Emil Mot, secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, in calitate de presedinte al partii romane in cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010.
(2) Se numeste domnul Ovidiu Gabor, director general adjunct al Administratiei Nationale "Apele Romane", in calitate de supleant al presedintelui partii romane pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010.
   (3) In cazul indisponibilitatii presedintelui partii romane in cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor Prutului si Dunarii, semnat la Chisinau la 28 iunie 2010, supleantul preia toate prerogativele acestuia.
   Art. 5. -
    Persoanele nominalizate la art. 1-4 vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 6. -
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2.228/2010 pentru numirea reprezentantilor partii romane in cadrul organismelor create in temeiul tratatelor bilaterale privind gospodarirea apelor de frontiera, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 23 decembrie 2010, se abroga.
   Art. 7. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 00:36:14
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 2630 din 20 iulie 2012 (Ordinul 2630/2012) Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2012-14 mai 2013

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 185.892/DA din 27 iunie 2012 al Directiei paduri si dezvoltare forestiera,
   in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si alin. (4) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. I. -
    Anexele nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2012-14 mai 2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 si 323 bis din 14 mai 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La anexa nr. 1, pozitiile nr. 555, 556 si "TOTAL LA NIVEL DE TARA" vor avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 1.
   2. La anexa nr. 2, pozitiile nr. 2.079, 2.084, 2.099 si "TOTAL LA NIVEL DE TARA" vor avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 2.
   3. La anexa nr. 3, pozitiile nr. 1.892, 1. 909 si "TOTAL LA NIVEL DE TARA" vor avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 3.
   4. La anexa nr. 4, pozitiile nr. 1.371-1.389, 1.435, 1.838, 1.855 si "TOTAL LA NIVEL DE TARA" vor avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 4.
   Art. II. -
    Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. III. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Nr. crt.    Jud.    Gestionari fonduri cinegetice    Fond cinegetic    Cote de recolta aprobate la:
Nr.    Denumire    Caprior    Cerb comun    Cerb lopatar    Capra neagra
Total, din care    Masculi    Femele, tineret    Total, din care    Masculi    Femele, tineret    Total, din care    Masculi    Femele, tineret    Total, din care    Masculi    Femele, tineret
Trofeu    Selectie    Trofeu    Selectie    Trofeu    Selectie
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
555    BZ    AV Stejarul    57    Zarnesti    7    0    2    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
556    BZ    Total judet    350    61    94    195    57    13    17    27    2    0    1    1    7    4    3
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
TOTAL LA NIVEL DE TARA    14865    2567    5096    7206    2386    478    828    1083    647    52    149    446    359    185    174
Nr. crt.    Jud.    Gestionari    Fond cinegetic    Cote de recolta aprobate la [buc]:
Nr.    Denumire    Mistret    Iepure    Fazan    Potarniche
0    1    2    3    4    5    6    7    8
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2079    VS    DS Vaslui    18    Floresti    14    20    5    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2084    VS    DS Vaslui    32    Banca    8    35    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2099    VS    Total judet            464    4823    1045    757
TOTAL LA NIVEL DE TARA    22325    122318    93800    29904
Nr. crt.    Jud.    Gestionari    Fond cinegetic    Cote de recolta aprobate la [buc]:
Nr.    Denumire    Porumbelul gulerat    Porumbelul de scorbura    Turturica    Gugustiuc    Ierunca    Prepelita    Ciocarlia de camp    Graur    Graur dobrogean    Sturz de vasc    Sturz cantator    Sturzul viilor    Sturzul de iarna    Stancuta    Gasca de semanatura
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1892    TR    AVPS Interagro    60    Suhaia    0    0    0    100    0    200    0    0    0    0    0    0    0    0    100
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1909    TR    Total judet            685    0    695    7720    0    9230    28430    6580    0    0    0    4600    3490    450    2920
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
TOTAL LA NIVEL DE TARA    46858    3571    43515    122509    828    225585    467292    93567    2470    21387    9265    79992    67325    7471    25108
Nr. crt.    Jud.    Gestionari    Fond cinegetic    Cote de recolta aprobate la [buc]:
Nr.    Denumire    Gasca de vara    Garlita mare    Rata mare    Rata mica    Rata fluieratoare    Rata cu cap castaniu    Rata motata    Rata pestrita    Rat sunatoare    Rata lingurar    Rata sulitar    Rata caraitoare    Rata cu cap negru
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1371    MS    AJVPS Mures    1    Cerghizel    10    0    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1372    MS    AJVPS Mures    9    Sarmasu    10    0    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1373    MS    AJVPS Mures    10    Sincai    0    0    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1374    MS    AJVPS Mures    13    Hartau    11    0    50    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1375    MS    AJVPS Mures    14    Sabed    0    0    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1376    MS    AJVPS Mures    15    Glodeni    10    0    50    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1377    MS    AJVPS Mures    16    Voiniceni    10    0    50    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1378    MS    AJVPS Mures    18    Cornesti    0    0    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1379    MS    AJVPS Mures    19    Galateni    0    0    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1380    MS    AJVPS Mures    20    Ernei    10    0    50    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1381    MS    AJVPS Mures    21    Gornesti    10    0    60    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1382    MS    AJVPS Mures    22    Voivodeni    10    0    90    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1383    MS    AJVPS Mures    23    Breaza    0    0    50    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1384    MS    AJVPS Mures    24    Lunca    0    0    50    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1385    MS    AJVPS Mures    27    Dumbrava    0    0    40    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1386    MS    AJVPS Mures    29    Bistra    0    0    40    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1387    MS    AJVPS Mures    51    Roua    0    0    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1388    MS    AJVPS Mures    60    Viisoara    11    0    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
1389    MS    AJVPS Mures    64    Sangiorgiu    2    0    50    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1435    MS    Total judet            255    0    1995    805    0    0    0    0    0    0    0    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1838    TR    AVPS Interagro    60    Suhaia    0    300    100    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1855    TR    Total judet            465    5685    6820    5895    0    90    80    60    70    90    350    120    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
TOTAL LA NIVEL DE TARA    21707    51257    128722    64900    3570    4460    3120    3120    1715    3410    3768    5790    645


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 00:39:50
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 2628 din 20 iulie 2012 (Ordinul 2628/2012) Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului national pentru Programul Hidrologic International si a componentei acestuia

Avand in vedere recomandarile UNESCO privind desfasurarea Programului Hidrologic International si necesitatea conjugarii eforturilor specialistilor din Romania care activeaza in domeniul hidrologiei si al gospodaririi resurselor de apa,
   in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului national pentru Programul Hidrologic International, prevazut in anexa nr. 1.
   Art. 2. -
    Se aproba componenta Comitetului national pentru Programul Hidrologic International, prevazuta in anexa nr. 2.
   Art. 3. -
    Secretariatul tehnic permanent al Comitetului national pentru Programul Hidrologic International se asigura de catre specialisti din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.
   Art. 4. -
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 5. -
    Directia managementul resurselor de apa din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor si Administratia Nationala "Apele Romane" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 6. -
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 663/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului National pentru Programul Hidrologic International si a componentei acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 772 din 25 august 2005, se abroga.
   Art. 7. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
COMPONENTA
Comitetului national pentru Programul Hidrologic International
   -3 specialisti din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor;
   -5 specialisti din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane" si al directiilor sale bazinale;
   -4 specialisti din cadrul Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor;
   -3 specialisti din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - cate unul din fiecare subunitate;
   -1 specialist din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti;
   -1 specialist din cadrul Universitatii Bucuresti, Facultatea de Geografie;
   -1 specialist din cadrul Universitatii POLITEHNICA Bucuresti;
   -1 specialist din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara;
   -1 specialist din cadrul Institutului de Geografie Bucuresti;
   -1 specialist din cadrul Universitatii POLITEHNICA din Timisoara;
   -1 specialist din cadrul Comisiei de Limnologie a Academiei Romane;
   -1 specialist din cadrul Societatii Comerciale "AQUAPROIECT" -- S.A.;
   -1 specialist din cadrul Societatii Comerciale "Hidroelectrica" - S.A.;
   -1 specialist din cadrul Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare - S.A.;
   -1 specialist din cadrul Comisiei Nationale a Romaniei pentru UNESCO;
   -1 specialist din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";
   -1 specialist din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului;
   -1 specialist din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie;
   -1 specialist din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu
Regulamentul din 20 iulie 2012 (Regulamentul din 2012)

Art. 1. -
   (1) Comitetul national pentru Programul Hidrologic International, denumit in continuare Comitet, este organismul consultativ care functioneaza pe langa Ministerul Mediului si Padurilor.
   (2) Comitetul este format din 30 de membri, nominalizati prin ordin al ministrului mediului si padurilor, pe baza propunerilor inaintate de catre conducerile unitatilor din care acestia provin, conform anexei nr. 2 la ordin.
   Art. 2. -
   (1) Comitetul este condus de un presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar, care formeaza Biroul operativ, cu rol de a asigura continuitatea activitatii.
   (2) Presedintele Comitetului este directorul general al Directiei generale Autoritatea pentru Inundatii si Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.
   (3) Vicepresedintii si secretarul sunt propusi de presedinte dintre membrii Comitetului, fiind apoi alesi, de catre Comitet, la prima consfatuire desfasurata dupa intrarea in vigoare a prezentului regulament, cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
   (4) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului este compus din 3 membri, specialisti ai Directiei managementul resurselor de apa din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.
   (5) Comitetul se intruneste in consfatuiri ordinare anuale; ori de cate ori este necesar, la initiativa presedintelui Comitetului sau cand un numar de cel putin 10 membri solicita aceasta, se organizeaza consfatuiri extraordinare.
   (6) Consfatuirile pot avea loc in prezenta a doua treimi din numarul membrilor.
   (7) Hotararile se adopta prin vot deschis, cu majoritatea simpla a celor prezenti la consfatuire.
   (8) Deciziile operative dintre doua consfatuiri ale Comitetului se adopta de Biroul operativ, cu majoritatea simpla a voturilor membrilor acestuia.
   (9) Hotararile Comitetului si deciziile Biroului operativ cuprind propuneri care se inainteaza spre aprobare ministrului mediului si padurilor.
   (10) La conferintele Comitetului, Biroul operativ poate invita si alti specialisti si personalitati recunoscute in domeniu.
   Art. 3. -
    Componenta nominala a Comitetului, aprobata prin ordin al ministrului mediului si padurilor, se comunica, anual si la cerere, secretarului general al UNESCO, pentru includerea acesteia in Lista comitetelor nationale pentru Programul Hidrologic International si a punctelor focale din tarile membre ale UNESCO, care se publica periodic de catre acest for.

  Art. 4. -
    Membrii Comitetului sunt salarizati de unitatile unde sunt angajati.
   Art. 5. -
    Comitetul desfasoara urmatoarele activitati:
   a) informeaza anual Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO asupra activitatilor desfasurate si asupra modificarilor survenite in componenta sa;
   b) asigura corelarea programelor nationale din domeniul hidrologiei si gospodaririi resurselor de apa cu recomandarile Consiliului interguvernamental de coordonare a activitatii in cadrul Programului Hidrologic International, coordonat de UNESCO;
   c) colaboreaza cu Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO in vederea asigurarii corelarii programului cu alte activitati cultural-stiintifice, conform prerogativelor acestei comisii;
   d) participa cu experti la elaborarea si derularea temelor si proiectelor cu caracter international, care fac obiectul colaborarii regionale si globale; propune experti si raportori pentru grupele de lucru, comisiile si conferintele organizate in cadrul Programului Hidrologic International;
   e) participa cu delegati la actiunile si manifestarile stiintifice internationale legate de Programul Hidrologic International;
   f) coordoneaza si coreleaza pe plan national programul propriu cu programele elaborate de Organizatia Meteorologica Mondiala, Organizatia Internationala pentru Alimentatie si Agricultura - FAO si de alte organizatii si organisme nationale si internationale de specialitate;
   g) propune includerea activitatilor pentru realizarea Programului Hidrologic International in activitatea specifica desfasurata in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor si al unitatilor de specialitate aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea acestuia, si urmareste ulterior derularea acestor activitati;
   h) organizeaza, prin intermediul Biroului operativ, concursurile pentru candidatii la burse in vederea participarii la cursuri postuniversitare si stagii de perfectionare in tara si in strainatate pe linia Programului Hidrologic International.
   Art. 6. -
    Corespondenta interna si internationala a Comitetului se primeste si se expediaza prin registratura Ministerului Mediului si Padurilor.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 00:46:46
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 2487 din 29 iunie 2012 (Ordinul 2487/2012) Ordin pentru practicarea vanatorii in fondurile cinegetice constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2012-14 mai 2013

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 185.971/DA din 29 iunie 2012 al Directiei paduri si dezvoltare forestiera,
   in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si alin. (4) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se interzice recoltarea exemplarelor de interes cinegetic de pe fondurile cinegetice constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
   Art. 2. -
    Prin exceptie de la prevederile art. 1, este permisa vanarea exemplarelor ce apartin speciilor de interes cinegetic vulpe, sacal, caine enot, cioara griva, cioara de semanatura si cotofana in limita cotelor aprobate prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanatoarea este permisa pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2012-14 mai 2013.
   Art. 3. -
   (1) In situatia producerii de pagube culturilor agricole, silvice sau populatiilor de fauna de pe cuprinsul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", exemplarele din speciile de interes cinegetic ce produc pagube pot fi recoltate in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
   (2) Constatarea pagubelor si propunerea recoltarii exemplarelor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul de specialitate al inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare pe a caror raza de activitate se afla fondul cinegetic in cauza, cu avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", la solicitarea gestionarului fondului cinegetic respectiv.
   (3) Recoltarea exemplarelor prevazute la alin. (2) se face de catre personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic.
   Art. 4. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 00:53:26
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 945 din 1 martie 2012 (Ordinul 945/2012) Ordin pentru aprobarea Catalogului national al resurselor genetice forestiere si a Instructiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 184.737 din 31 ianuarie 2012 al Directiei paduri si dezvoltare forestiera, in conformitate cu Avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura din Ministerul Mediului si Padurilor nr. 644 din 30 noiembrie 2011,
   in temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) si art. 46 din Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se aproba Catalogul national al resurselor genetice forestiere din Romania, prevazut in anexa nr. 1.
   Art. 2. -
    Se aproba Instructiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere, prevazute in anexa nr. 2.
   Art. 3. -
    Detinatorii cu orice titlu de fond forestier sunt obligati sa respecte instructiunile prevazute la art. 2.
   Art. 4. -
    Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integranta din prezentul ordin.
   ___________
   *)Anexele nr. 1 si 2 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 5. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 00:54:52
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 2361 din 15 iunie 2012 (Ordinul 2361/2012) Ordin pentru aprobarea derogarii in scop stiintific in cazul unor specii strict protejate pe raza judetului Maramures

Avand in vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si Avizul Academiei Romane nr. 2.892/CJ din 15 mai 2012,
   in temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogarilor de la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatice, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 203/14/2009, si al art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, se aproba capturarea unui numar de 5 exemplare din specia urs de pe raza fondurilor cinegetice gestionate de catre Directia Silvica Maramures.
   Art. 2. -
   (1) Derogarea in scop stiintific in cazul unor specii strict protejate pe raza judetului Maramures, denumita in continuare derogare, se stabileste de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 30 aprilie 2014.
   (2) Recoltarea exemplarelor din specia urs prevazute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane tip lada, cu eliberarea ulterioara a acestora.
   (3) Capturarea exemplarelor din specia urs in conditiile alin. (2) se realizeaza numai de catre WWF - Programul Dunare Carpati, denumit in continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate si cu respectarea prevederilor Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Pentru activitatea prevazuta la alin. (3) se va solicita si se va obtine autorizatia de mediu pentru recoltare/capturare.
   Art. 3. -
    Beneficiarul are obligatia de a informa gestionarul fondului cinegetic cu privire la actiunea pe care urmeaza sa o desfasoare si de a solicita prezenta acestuia.
   Art. 4. -
   (1) Beneficiarul are obligatia sa transmita agentiei judetene pentru protectia mediului de pe raza administrativteritoriala unde s-a desfasurat actiunea de capturare un raport asupra actiunii derulate in baza derogarii obtinute, in termen de 30 de zile de la data recoltarii; modelul raportului asupra actiunii derulate in baza derogarii obtinute este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   (2) Agentia judeteana pentru protectia mediului transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in maximum 45 de zile de la data aplicarii derogarii, un raport referitor la rezultatele acesteia, in baza datelor prevazute la alin. (1).
   Art. 5. -
    Controlul aplicarii derogarii se exercita de catre personalul imputernicit din cadrul structurilor proprii ale autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si care raspunde pentru silvicultura, in limitele de competenta.
   Art. 6. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
RAPORT
asupra actiunii derulate in baza derogarii obtinute
model -
Solicitant ...............................................................
...............................................................................
Specia pentru care s-a acordat derogarea
...............................................................................
Numarul exemplarelor ...............................................................
Stadiul de dezvoltare .................................................................
Starea exemplarelor inainte de prelevare .................................
Starea exemplarelor dupa prelevare .........................................
Locul de prelevare ..................................................................... ....................................................................................................


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:00:10
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 2266 din 6 iunie 2012 (Ordinul 2266/2012) Ordin privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de "proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale", "executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa", "proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor", "executie de depozit conform de deseuri"

Nr. 2.266/335
Ministerul Mediului si Padurilor
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
   Avand in vedere prevederile:
   -Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
   -Hotararii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare,
   luand in considerare:
   -necesitatea standardizarii documentatiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, angajament asumat in cadrul discutiilor cu Comisia Europeana;
   -necesitatea fluidizarii si perfectionarii sistemului achizitiilor publice pentru imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor comunitare alocate Romaniei;
   -prevenirea aparitiei erorilor in procesul de atribuire a contractelor de achizitii publice,
   in temeiul prevederilor:
   -art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare;
   -art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor,
ministrul mediului si padurilor si presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emit urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se aproba modelele de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de "proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale", "executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa", "proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor", "executie de depozit conform de deseuri", finantate din fonduri publice, prevazute in anexele nr. 1-4.
   Art. 2. -
    Autoritatile contractante care implementeaza proiecte din domeniul infrastructurii de mediu prevazute in acest ordin au obligatia utilizarii acestor documentatii incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prin transmiterea lor in Sistemul electronic de achizitii publice in vederea initierii procedurii de atribuire.
   Art. 3. -
    Anexele 1-4*) fac parte integranta din prezentul ordin.
   ___________
   *)Anexele nr. 1-4 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 4. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
Ministrul mediului si padurilor,
Rovana Plumb    Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea
si Monitorizarea Achizitiilor Publice,
Lucian Dan Vladescu


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:02:16
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1533 din 1 iunie 2012 (Ordinul 1533/2012) Ordin privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012

Nr. 116 /1.533
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Mediului si Padurilor
   In temeiul:
   -art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
   -art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
   -art. 7 lit. A.g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Avacultura, cu modificarile ulterioare;
   -art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009*) privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   ___________
   *)Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 544/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 368 din 31 mai 2012.

   avand in vedere referatele de aprobare nr. 1.086 din 14 februarie 2012 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 160.094 din 21 martie 2012 al Directiei biodiversitatii din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit urmatorul ordin:
  Art. 1. -
    Se aproba masurile de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2012, pe specii si zone (Marea Neagra, Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", fluviul Dunarea, raul Prut, lacuri de acumulare), conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat    Ministrul mediului si padurilor,
Rovana Plumb
   ANEXA Nr. 1

Capturile totale admisibile si efortul de pescuit pentru principalele specii de pesti la Marea Neagra pentru anul 2012
   
Specia    Stoc (sector romanesc) (tone)    Captura totala admisibila*
(tone)    Efort de pescuit
Sprot    59.643-61.916    3.442,5**    nelimitat
Bacaliar    7.500-11.000    600
(captura auxiliara)    nelimitat
Guvizi    400-500    50-60    paragate - 300
setci - 400
volte - nelimitat
Calcan    1.149-1.377    43,2**    setci de calcan - 2.000
Rechin    883-13.051    50    setci de rechin - 800
paragate - 400
Rapana    14.000    5.700   
   *Cantitatile pe specii includ cantitatile prevazute pentru respectivele specii in anexa nr. 2 la ordin pentru zona Marea Neagra.
   **Decise conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 5/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite stocuri de peste si grupe de stocuri de peste aplicabile in Marea Neagra.
Captura durabila a resurselor comerciale pescaresti din Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" (R.B.D.D.) estimate pentru anul 2012
- pe bazine acvatice (kg) -
   
Nr. crt.    Specia    Dunare    Marea Neagra*    Somova- Parches    Gorgova- Uzlina    Sontea- Furtuna    Matita- Merhei    Rosu- Puiu    Razim- Sinoie    Insula Dranov    Sulina Nord- Letea (Sfistofca)    Total
1.    Carassius gibelio (caras)    66600    19600    20100    215500    114900    74500    152900    185800    24600    500    875000
2.    Abramis brama (platica)    6500    600    100    12500    900    400    8000    223200    2200    100    254500
3.    Rutilus rutilus (babusca)    9100    1100    300    19800    9400    4900    21000    55400    14500        135500
4.    Sander lucioperca (salau)    6000    500    0    9500    200    200    4500    112600    1900        135400
5.    Silurus glanis (somn)    20400    3500    100    7100    6600    3500    30700    7100    2200        81200
6.    Esox lucius (stiuca)    8600    2000    500    12100    6900    6000    11700    12400    11500    100    71800
7.    Cyprinus carpio (crap)    11100    6700    300    5800    3000    3200    7700    7900    1900    100    47700
8.    Tinca tinca (lin)    4600    300        1400    1100    100    3100    4000    11000        25600
9.    Ciprinide asiatice (sanger)    7000    600        3000    800    500    4600    6700    700        23900
10.    Perca fluviatilis (biban)    2000            2000    700    200    1600    7500    3600        17600
11.    Aspius aspius (avat)    600    100        100    100        300    1400    1600        4200
12.    Vimba vimba (morunas)    2100                        100                2200
13.    Scarddinius eryt. (rosioara)    100                    100    100    2000            2300
14.    Blicca bjoerkna (batca)    300    100        300    100    100    700        100        1700
15.    Pelecus cultratus (sabita)                                400            400
16.    Barbus barbus (mreana)    200                                        200
17.    Alburnus alburnus (oblete)                100                100            200
18.    Alte specii de apa dulce**    1000    1000    1000    1000    1000    1000    1000    2000    500    500    10000
19.    PMM (peste mic marin)        50000                                    50000
20.    Trachurus ponticus (stavrid)        5900                                    5900
21.    Scophthalmus maximus (calcan)        4200                                    4200
22.    Liza aurata (chefal)        3500                                    3500
23.    Sprattus sprattus ( sprot)        1300                                    1300
24.    Squalus acanthias (rechin)        300                                    300
25.    Mullus barbatus ponticus (barbun)        100                                    100
26.    Alte specii marine**        1000                                    1000
27.    Alosa imaculata (scrumbie)    256300    20300                                    276600
28.    Alosa caspia (rizeafca)        900                                    900
29.    Astacus sp. (raci)                            100        100        200
Total:    402500    123600    22400    290200    145700    94700    248100    628500    76400    1300    2033400

Captura comerciala = 2.033,4 t.
Captura pescuit familial = 1.000 t.
Captura pescuit recreativ/sportiv = 700 t.
Estimarea capacitatii de pescuit din R.B.D.D. pentru anul 2012
   
Dunare    Marea Neagra    Somova- Parches    Gorgova- Uzlina    Sontea- Furtuna    Matita- Merhei    Rosu-Puiu    Razim- Sinoie    Insula Dranov    Total
Captura medie 97-09 in tone (fara scrumbie)    150    200    60    190    270    330    370    1040    100    2710
Nr. de pescari = captura in tone/ 2 tone/pescar/an    80    100    30    100    140    170    190    520    50    1380
Nr. de barci = nr. pescari/2 tone    40    50    20    50    70    90    100    260    30    710
Nr. de setci diferite = nr. pescari x 15 setci/pescar    1120    1470    450    1360    2010    2420    2720    7760    710    20020
Nr. de vintire = nr. de pescari x 10 pentru Dunare si Marea Neagra si x 35 pentru complexuri    750    980    1050    3180    4690    5650    6330    18100    1640    42370
Nr. de taliane balta/Razim = nr. de pescari x 10    750    980    300    910    1340    1620    1810    5170    470    13350
Nr. de pescari scrumbie    1200                                    1200
Nr. de setci scrumbie = 2-16 setci/barca; medie: 6 setci/barca    3600                                    3600
Nr. de navoade = nr. de pescari/20            10    10    20    20    20    60        140
Nr. de pescari sportivi = 700.000 kg/10 zile pescar/5 kg pescar                                       
% pescari sportivi pe zone = % captura pe zona    5,56    7,34    2,24    6,80    10,05    12,10    13,57    38,82    3,51    100
Nr. de pescari sportivi pe zone care pescuiesc 10 zile pe an    780    1030    320    960    1410    1700    1900    5440    500    14040

Captura totala admisibila (TAC) din fluviul Dunarea (km 140 - km 1075) pentru anul 2012
Tabelul nr. 1
   
Nr. crt.    Nr. sector    Delimitare sector/tronson    Captura totala admisibila (tone)    Total    Pescuit sportiv (tone)    Pescuit comercial (tone)    Nr. de barci
Scrumbie    Ciprinide autohtone    Specii rapitoare    Alte specii*
1.    1        km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenta rau Siret)    24    10    3,2    0,8    38    5    33,0    40
2.    2    A    km 155 (confluenta raul Siret) - km 169 (Smardan - Braila)    11    16    4,5    0,8    32,3    5    27,3    27
B    km 169 (Smardan-Braila) - km 197 (Gropeni)    12,2    26,3    7,2    2,9    48,6    9    39,6    32
C    km 197 (Gropeni) - km 227 (raul Calmatui) inclusiv Bratul Valciu    12,2    30    9,8    5,4    57,4    5    52,4    40
3.    3    km 0-98 Brat Macin (Vadu Oii)    1,7    17,5    2,8    2,8    24,8    5    19,8    16
4.    4    A    km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavoda)    7,3    19    5,3    4,5    36,1    9    27,1    30
B    km 300 (Cernavoda) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)    7,3    33    6,5    4,5    51,3    10    43,1    35
5.    5    A    km 227 (gura Calmatui) - km 238 (Giurgeni)    1,1    6,5    1,8    0,8    10,2    2    8,2    7
B    km 238 (Giurgeni) - km 50 Brat Borcea (Borcea)    7    30    3,8    0,8    41,6    7    34,6    33
6.    6    A    km 50 Brat Borcea (Borcea) - km 100 Brat Borcea, inclusiv Bratul Bala    6    32    3,8    3,5    45,3    9    36,3    32
B    km 366 (Calarasi) - km 452 (Greaca)    3,2    33    4,6    0,8    41,6    8    33,6    37
7.    7    km 452 (Greaca) - km 526 (raul Vedea)    1,7    29    3,8    1,7    36,2    7    29,2    27
8.    8    km 526 (raul Vedea) - km 615 (Garcov)    1,5    39    4,6    0,8    45,9    8    37,9    30
9.    9    km 615 (Garcov) - km 665    0,8    24    2,6    1,8    29,2    5    24,2    21
10.    10    A    km 665 - km 745 (amonte Rast)    1,4    40    3,8    0,8    46    8    38    33
B    km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)    0,5    16    1,8    0,8    19,1    3    16,1    14
C    km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)    0,4    9,5    0,9    0,8    11,6    2    9,6    8
D    km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)    0,3    7,5    1,8    0,8    10,4    2    8,4    8
11.    11        km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Bratul Gogosu    -    23,2    5,6    1,8    30,6    6    24,6    18
12.    12        km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)    -    84    17    3,6    104,6    23    81,6    60
13.    13        km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)    -    36,5    7    1,8    45,3    9    36,3    33
14.    14        km 1012 (Cozla) - km 1075 (Bazias)    -    120    34    3,5    157,5    29    128,5    82
Total general:    99,6    682    136,2    45,8    963,6    176    787,6    663


Capturile totale admisibile si efortul de pescuit (TAC) pe fluviul Dunarea pentru anul 2012
Tabelul nr. 2
   
Nr. crt.    Nr. sector    Delimitare sector/tronson    TAC (tone)    Pescuit sportiv    Pescuit comercial
Cota (tone)    Nr. de pescari sportivi/an    Cota (tone)    Nr. de barci*
1.    1        km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenta rau Siret)    38    5    1000    33,0    40
2.    2    A    km 155 (confluenta raul Siret) - km 169 (Smardan-Braila)    32,3    5    1000    27,3    27
B    km 169 (Smardan - Braila) - km 197 (Gropeni)    48,6    9    1800    39,6    32
C    km 197 (Gropeni) - km 227 (raul Calmatui), inclusiv Bratul Valciu    57,4    5    1000    52,4    40
3.    3    km 0 - 98 Brat Macin (Vadu Oii)    24,8    5    1000    19,8    16
4.    4    A    km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavoda)    36,1    9    1800    27,1    30
B    km 300 (Cernavoda) - km 366 (aval Chiciu- Ostrov)    51,3    10    2000    41,3    35
5.    5    A    km 227 (gura Calmatui) - km 238 (Giurgeni)    10,2    2    400    8,2    7
B    km 238 (Giurgeni) - km 50 Brat Borcea (Borcea)    41,6    7    1400    34,6    33
6.    6    A    km 50 Brat Borcea (Borcea) - km 100 Brat Borcea, inclusiv Bratul Bala    45,3    9    1800    36,3    32
B    km 366 (Calarasi) - km 452 (Greaca)    41,6    8    1600    33,6    37
7.    7    km 452 (Greaca) - km 526 (raul Vedea)    36,2    7    1400    29,2    27
8.    8    km 526 (raul Vedea) - km 615 (Garcov)    45,9    8    1600    37,9    30
9.    9    km 615 (Garcov) - km 665    29,2    5    1000    24,2    21
10.    10    A    km 665 - km 745 (amonte Rast)    46    8    1600    38    33
B    km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)    19,1    3    600    16,1    14
C    km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)    11,6    2    400    9,6    8
D    km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)    10,1    2    400    8,1    8
11.    11        km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Bratul Gogosu    30,6    6    1200    24,6    18
12.    12        km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)    104,6    23    4600    81,6    60
13.    13        km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)    45,3    9    1800    36,3    33
14.    14        km 1012 (Cozla) - km 1075 (Bazias)    157,5    29    2800    128,5    82
Total general:    963,3    176    32200    787,3    663

Nr. crt.    Nr. sector    Delimitare sector/tronson    Captura totala admisibila (TAC)
(tone)    Total (tone)
crap    caras    platica    morunas    mreana    babusca    batca
1.    1    A    km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenta rau Siret)    4,7    2,5    0,8    1,0    0,8    0,1    0,1    10
2.    2    A    km 155 (confluenta raul Siret) - km 169 (Smardan-Braila)    5,3    4,6    2    1,1    2    0,5    0,5    16
B    km 169 (Smardan-Braila) - km 197 (Gropeni)    6    9,6    4    2,2    2,5    1    1    26,3
C    km 197 (Gropeni) - km 227 (raul Calmatui), inclusiv Bratul Valciu    7    9,4    5,4    3    3,3    1    0,9    30
3.    3    km 0 - 98 Brat Macin (Vadu Oii)    3,5    5,3    2,8    1,8    2,7    0,7    0,7    17,5
4.    4    A    km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavoda)    5    6    4    1,5    1,5    0,5    0,5    19
B    km 300 (Cernavoda) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)    7    13    6    2    3    1    1    33
5.    5    A    km 227 (gura Calmatui) - km 238 (Giurgeni)    1,5    1,9    1    0,6    0,5    0,5    0,5    6,5
B    km 238 (Giurgeni) - km 50 Brat Borcea (Borcea)    6,2    10    5    2,5    3,5    1,5    1,3    30
6.    6    A    km 50 Brat Borcea (Borcea) - km 100 Brat Borcea, inclusiv Bratul Bala    6    12    5,5    3    3,5    1    1    32
B    km 366 (Calarasi) - km 452 (Greaca)    6    12    6,5    3    3,5    1    1    33
7.    7    km 452 (Greaca) - km 526 (raul Vedea)    6    12    5,6    1,8    1,8    0,9    0,9    29
8.    8    km 526 (raul Vedea) - km 615 (Garcov)    8,5    14,5    7    3,5    3,5    1    1    39
9.    9    km 615 (Garcov) - km 665    5    8    4,3    2,2    2,5    1    1    24
10.    10    A    km 665 - km 745 (amonte Rast)    10    12,5    7,5    4    4    1    1    40
B    km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)    3,5    5,2    2,6    1,2    2,5    0,5    0,5    16
C    km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)    1,8    2,8    2    1    1    0,5    0,4    9,5
D    km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)    1,5    1,8    2    0,7    0,7    0,4    0,4    7,5
11.    11    km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Bratul Gogosu    4    8    4,4    2    2,8    1    1    23,2
12.    12        km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)    12,5    22    22,2    7,6    6    9    4,7    84
13.    13        km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)    5,2    13,2    9,2    3,5    1,8    1,8    1,8    36,5
14.    14        km 1012 (Cozla) - km 1075 (Bazias)    10    74    25    2    3    4    2    120
Total general:    126,2    260,3    134,8    51,2    56,4    29,9    23,2    682

Captura totala admisibila (TAC) din fluviul Dunarea (km 140 - km 1075) pentru anul 2012
- specii rapitoare -
Tabelul nr. 4
   
Nr. crt.    Nr. sector    Delimitare sector/tronson    Captura totala admisibila (TAC)
(tone)    Total (tone)
Avat    Somn    Salau    Stiuca
1.    1        km 140 (amonte ARBDD) - km 155 (confluenta raul Siret)    0,5    1,8    0,8    0,1    3,2
2.    2    A    km 155 (confluenta raul Siret) - km 169 (Smardan-Braila)    0,6    2,2    1,2    0,5    4,5
B    km 169 (Smardan-Braila) - km 197 (Gropeni)    1,2    2,5    2,5    1    7,2
C    km 197 (Gropeni) - km 227 (raul Calmatui) inclusiv Bratul Valciu    2,3    3,5    3    1    9,8
3.    3    km 0 - 98 Brat Macin (Vadu Oii)    0,4    1,3    0,6    0,5    2,8
4.    4    A    km 238 (Vadu Oii) - km 300 (Cernavoda)    0,5    2,4    1,4    1    5,3
B    km 300 (Cernavoda) - km 366 (aval Chiciu-Ostrov)    1    2,5    1,8    1,2    6,5
5.    5    A    km 227 (gura Calmatui) - km 238 (Giurgeni)    0,4    0,6    0,5    0,3    1,8
B    km 238 (Giurgeni) - km 50 Brat Borcea (Borcea)    0,5    1,5    1    0,8    3,8
6.    6    A    km 50 Brat Borcea (Borcea) - km 100 Brat Borcea, inclusiv Bratul Bala    0,5    1,5    1    0,8    3,8
B    km 366 (Calarasi) - km 452 (Greaca)    1    2    1    0,6    4,6
7.    7    km 452 (Greaca) - km 526 (raul Vedea)    0,5    1,5    0,9    0,9    3,8
8.    8    km 526 (raul Vedea) - km 615 (Garcov)    0,5    1,8    1,3    1    4,6
9.    9    km 615 (Garcov) - km 665    0,4    0,9    0,9    0,4    2,6
10.    10    A    km 665 - km 745 (amonte Rast)    0,4    1,8    0,8    0,8    3,8
B    km 745 (amonte Rast) - km 776 (amonte Desa)    0,3    0,7    0,5    0,3    1,8
C    km 776 (amonte Desa) - km 797 (Calafat)    0,2    0,3    0,2    0,2    0,9
D    km 797 (Calafat) - km 817 (amonte Cetate)    0,2    0,6    0,5    0,5    1,8
11.    11    km 817 (amonte Cetate) - km 863 (aval PF II), inclusiv Bratul Gogosu    0,5    2,5    2    0,6    5,6
12.    12    km 864 (baraj PF II) - km 943 (baraj PF I)    2    7    6    2    17
13.    13    km 943 (baraj PF I) - km 1012 (Cozla)    1,5    3    2,4    0,1    7
14.    14    km 1012 (Cozla) - km 1075 (Bazias)    5,6    13    12    3,4    34
Total general:    21,0    54,9    42,3    18,0    136,2

Captura totala admisibila (TAC) pe raul Prut pentru anul 2012
Tabelul nr. 5
   
Nr. crt.    Delimitare sector/tronson    Captura totala admisibila (tone)    Nr. de barci*
Ciprinide autohtone    Specii rapitoare    Alte specii    Total    Pescuit sportiv    Pescuit comercial
1.    Confluenta Dunare - confluenta raul Elan    35    6,8    1,8    43,6    9    34,6    32
2.    Confluenta raul Elan - km 284 (Dranceni)    4,2    1,9    1,9    8    8    0    0
3.    km 284 (Dranceni) - km 514    4,2    1,9    1,9    8    8    0    0
4.    A    km 514 - km 544 (baraj Stanca-Costesti)    2,9    1,3    0,8    5    5    0    0
B    Lac de acumulare Stanca-Costesti (km 544-km 614)    80    44,5    3,5    128    25    103    52
C    km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare in Romania)    4,4    0,9    1,8    7,1    2    5,1    5
TOTAL:    130,7    57,3    11,7    199,7    57    142,7    89

Capturile totale admisibile si efortul de pescuit pe raul Prut pentru anul 2012
Tabelul nr. 6
   
Nr. crt.    Delimitare sector/tronson    TAC (tone)    Pescuit sportiv    Pescuit comercial
Cota (tone)    Nr. de pescari sportivi/an    Cota (tone)    Nr. de barci*
1.    Confluenta Dunare - confluenta raul Elan    43,6    9    1800    34,6    32
2.    Confluenta raul Elan - km 284 (Dranceni)    8    8    800    0    0
3.    km 284 (Dranceni) - km 514    8    8    600    0    0
4.    A    km 514 - km 544 (baraj Stanca-Costesti)    5    5    400    0    0
B    Lac de acumulare Stanca-Costesti (km 544 - km 614)    128    25    5000    103    52
C    km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare in Romania)    7,1    2    400    5,1    5
TOTAL:    199,7    57    9000    142,7    89

Captura totala admisibila (TAC) pe raul Prut pentru anul 2012
- specii rapitoare -
Tabelul nr. 7
   
Nr. crt.    Delimitare sector/tronson    Captura totala admisibila
(tone)    Total tone
Avat    Somn    Salau    Stiuca    Biban
1.    Confluenta Dunare - confluenta raul Elan    2    3    0,9    0,9    -    6,8
2.    Confluenta raul Elan - km 284 (Dranceni)    0,5    1    0,2    0,2    -    1,9
3.    km 284 (Dranceni) - km 514    0,5    1    0,2    0,2    -    1,9
4.    A    km 514 - km 544 (baraj Stanca-Costesti)    0,3    0,4    0,2    0,4    -    1,3
B    Lac de acumulare Stanca-Costesti (km 544-km 614)    2,9    6,8    11,5    2,9    20,4    44,5
C    km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare in Romania)    0,4    0,5    -    -    -    0,9
TOTAL:    6,6    12,7    13    4,6    20,4    57,3

Captura totala admisibila (TAC) pe raul Prut pentru anul 2012
- ciprinide autohtone -
Tabelul nr. 8
   
Nr. crt.    Delimitare sector/tronson    Captura totala admisibila
(tone)    Total tone
Crap    Caras    Platica    Rosioara    Morunas
1.    Confluenta Dunare - confluenta raul Elan    10,6    10,6    10,2    1,8    1,8    35
2.    Confluenta raul Elan - km 284 (Dranceni)    3,5    6,8    7,5    0,9    0,8    19,5
3.    km 284 (Dranceni) - km 514    3,8    3,8    3,7    1    0,7    13
4.    A    km 514 - km 544 (baraj Stanca-Costesti)    1,8    2,8    1    0,5    0,4    6,5
B    Lac de acumulare Stanca-Costesti (km 544-km 614)    9,5    19    48,5    1,5    1,5    80
C    km 614 (Manoleasa Prut) - km 742 (intrare in Romania)    1,4    1    1    0,5    0,5    4,4
TOTAL:    30,6    44    71,9    6,2    5,7    158,4

Cotele de captura admisibila totala pentru anul 2012 din lacurile de acumulare de pe raul Olt
   
Capturi admisibile totale (kg)
Nr. crt.    Lacul    Ciprinide autohtone    Ciprinide asiatice    Specii rapitoare    Alte specii*    Total captura    Nr. de barci    Nr. de setci
1.    Turnu    605    -    500    155    1.260    2    20
2.    Cornetu    1.396    -    300    280    1.967    2    20
3.    Calimanesti    3.189    -    800    600    4.589    2    20
4.    Daesti    4.150    -    800    1.000    5.950    3    30
5.    Arcesti    4.300    10.000    1.700    1.000    17.000    5    50
6.    Ionesti    4.330    3.000    900    1.000    9.230    3    30
7.    Ramnicu Valcea    7.400    3.000    1.200    1.000    12.600    3    30
8.    Raureni    6.900    3.000    1.200    1.500    12.600    3    30
9.    Govora    5.000    4.000    2.000    1.000    12.000    3    30
10.    Babeni    9.000    4.800    2.000    600    16.400    5    50
11.    Zavideni    8.067    2.000    1.300    1.800    13.167    4    40
12.    Dragasani    10.300    4.000    1.700    1.000    17.000    5    50
13.    Draganesti    11.580    6.000    2.000    700    20.280    7    70
14.    Frunzaru    17.000    10.000    3.000    2.400    32.400    13    130
15.    Rusanesti    11.800    10.500    2.700    2.500    27.500    12    120
16.    Izbiceni    5.600    1.000    700    300    7.600    2    20
17.    Strejesti    12.000    10.000    2.000    1.200    25.200    8    80
18.    Slatina    5.080    4.000    1.000    1.000    10.800    3    30
19.    Ipotesti    8.380    12.500    2.000    2.500    25.380    12    120
TOTAL:    135.797    87.800    27.800    21.535    272.932    97    970

Capturi recomandate pentru 2012 (TAC) - lacurile de acumulare de pe raul Siret
   
Nr. crt.    Lacul de acumulare    Avat    Crap    Somn    Scobar    Salau    Sanger, novac    Platica    Caras    Total (kg)    Nr. de barci
1.    Racaciuni    150    2.000    200    200    600    Fara limita    700    500    4.350    6
2.    Beresti    150    2.000    200    200    700    Fara limita    700    500    4.450    6
3.    Calimanesti    150    2.500    200    200    500    Fara limita    3.500    1.500    8.550    10
4.    Movileni    170    2.400    300    150    800    Fara limita    2.000    1.400    7.220    8


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:25:37
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1255 din 23 aprilie 2012 (Ordinul 1255/2012) Ordin pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri de vanatoare

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 191.611 din 12 martie 2012 al Directiei generale paduri,
   in temeiul prevederilor art. 5 si ale art. 53 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. I. -
    Anexele nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitarii fondului cinegetic al Romaniei in fonduri de vanatoare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 317 din 14 mai 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La anexa nr. 2, centralizatorul fondurilor de vanatoare constituite in judetul Tulcea se inlocuieste cu anexa nr. 1.
   2. La anexa nr. 3, schitele fondurilor de vanatoare impreuna cu fisele fondurilor de vanatoare nr. 16, avand denumirea Fagarasu Nou, si nr. 37, avand denumirea Ostrov, din judetul Tulcea se inlocuiesc cu cele prevazute in anexa nr. 2.
   3. La anexa nr. 4, harta fondurilor de vanatoare din judetul Tulcea se inlocuieste cu anexa nr. 3.
   4. Anexa nr. 5 "Harta fondurilor de vanatoare la nivel de tara" se inlocuieste cu anexa nr. 4.
   Art. II. -
   (1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Focsani si gestionarii fondurilor cinegetice nr. 16, avand denumirea Fagarasu Nou, si nr. 37, avand denumirea Ostrov, din judetul Tulcea intocmesc, in 3 exemplare, fisele fondurilor cinegetice rearondate si actele aditionale la contractele de gestionare in vigoare pentru modificarea tarifelor de gestiune potrivit noilor suprafete rezultate.
(2) Cate un exemplar original al actelor prevazute la alin. (1) se depune la Directia generala paduri din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor
   Art. III. -
    Directia generala paduri din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare Focsani si gestionarii fondurilor de vanatoare raspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin.
   Art. IV. -
   (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
   (2) Anexele nr. 3 si 4 se comunica sau, dupa caz, se pun la dispozitia celor interesati de catre Directia generala paduri din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.
   Art. V. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Attila KorodiCentralizatorul fondurilor de vanatoare constituite in judetul Tulcea
   
Nr. crt.    FOND DE VANATOARE    SUPRAFATA
(ha)    INCADRAT IN ZONA:
NUMAR    DENUMIRE
0    1    2    3    4
1    1    TULCEA    10.681    campie
2    2    MALCOCI    11.397    campie
3    3    BESTEPE    15.071    campie
4    4    CONGAZ    8.351    campie
5    5    BABADAG    11.034    campie
6    6    SALCIOARA    5.290    campie
7    7    ENISALA    11.387    campie
8    8    CODRU    9.331    campie
9    9    CARADA    11.561    campie
10    10    CAMENA    8.978    campie
11    11    PANDURU    13.386    campie
12    12    CASIMCEA    20.652    campie
13    13    FANTANA MARE    8.249    campie
14    14    CISMEAUA NOUA    11.989    campie
15    15    CORUGEA    8.916    campie
16    16    FAGARASU NOU    20.270    campie
17    17    CIUCUROVA    7.958    deal
18    18    IZVORUL    8.892    campie
19    19    NICOLAE BALCESCU    10.196    campie
20    20    ATMAGEA    13.652    campie
21    21    CARJELARI    9.532    campie
22    22    MIRCEA VODA    7.144    campie
23    23    CERNA    5.371    campie
24    24    HAMCEARCA    9.956    deal
25    25    TIGANCA    11.534    deal
26    26    ALBA CELIC    10.914    campie
27    27    NALBANT    9.176    campie
28    28    POSTA    12.954    campie
29    29    NICULITEL    7.936    deal
30    30    ISACCEA    11.996    deal
31    31    CRAPINA    23.592    campie
32    32    SMARDAN    15.485    campie
33    33    JIJILA    7.576    campie
34    34    GRECI    11.303    campie
35    35    CARCALIU    7.111    campie
36    36    TRAIANU    10.694    campie
37    37    OSTROV    12.128    campie
38    38    SOMOVA    8.230    delta
39    39    SIREASA    13.226    delta
40    40    PAPADIA    7.841    delta
41    41    STIPOC    16.309    delta
42    42    TATANIR    27.794    delta
43    43    MILA 23    5.366    delta
44    44    POPINA    11.072    delta
45    45    SULINA    11.229    delta
46    46    IVANCEA    7.846    delta
47    47    CEAMURLIA    6.637    delta
48    48    HERACLEEA    5.012    delta
49    49    DUNAVAT    20.120    delta
50    50    UZLINA    10.401    delta
51    51    BALTENI    10.226    delta
52    52    RUSCA    12.109    delta
53    53    LIGHEANCA    6.669    delta
54    54    CRISAN    6.971    delta
TOTAL:    598.701   
MINISTERUL MEDIULUI
SI PADURILOR        JUDETUL: TULCEA
Gestionar:
...........................................
FISA
fondului de vanatoare
Nr. 16
DENUMIRE: Fagarasu Nou
Gestionat de ...................................................................................................................
Pe baza Contractului nr. ......................................... , incheiat la data ................................
Descrierea limitelor
NORD: Sos. Ostrov-Magurele-Topolog, drum de pamant
EST: DN 22
SUD: Limita hotar judetul Constanta
VEST: Fluviul Dunarea
Schita fondului*)
   ___________
   *)Schita este reprodusa in facsimil.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:34:37
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1341 din 3 mai 2012 (Ordinul 1341/2012) privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe

   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 175.554/DI din 19 aprilie 2012 al Directiei politici si strategii in silvicultura,
   in temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se aproba Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Attila Korodi  Art. 1. -
    In sensul prezentei proceduri prin biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe se intelege:
   a) lemnul de foc provenit din craci;
   b) lemnul de foc provenit din resturi de exploatare;
   c) lemnul de foc provenit din lemn rotund;
   d) rumegus;
   e) deseuri de prelucrare primara a lemnului;
   f) tocatura de lemn.
   Art. 2. -
    Certificatele de origine prevazute la art. 3 alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe, se emit de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
   Art. 3. -
   (1) Pentru obtinerea certificatelor de origine prevazute la art. 2, producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie depun la Inspectoratul teritorial de regim silvic si vanatoare, denumit in continuare ITRSV, o documentatie, care cuprinde:
   a) cerere, cu nominalizarea documentelor anexate;
   b) borderoul avizelor de insotire a materialelor lemnoase care au constituit resursa pentru producerea de energie electrica, precum si copiile avizelor de insotire respective.
   (2) In cazul utilizarii unor deseuri din prelucrarea materialelor lemnoase in incintele proprii, fara transportul acestora pe drumuri publice, cererile producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie sunt insotite de procesele-verbale de gaterare sau orice alte documente din care sa rezulte cu certitudine cantitatea de deseuri rezultate, in copie.
   Art. 4. -
   (1) Sunt competente sa intocmeasca avize, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, in vederea emiterii certificatelor de origine prevazute la art. 2, ITRSV in al caror teritoriu de competenta se gaseste fondul forestier din care provin materialele lemnoase inscrise in avizele de insotire prevazute la art. 3 alin. (1).
   (2) In situatiile prevazute la art. 3 alin. (2), avizele prevazute la alin. (1) se emit de ITRSV in al caror teritoriu de competenta se gasesc instalatiile de producere a energiei electrice
  Art. 5. -
   (1) Avizele se emit intr-un termen de maximum 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, daca documentatia depusa este completa si corecta. In intervalul celor 10 zile lucratoare, reprezentantii ITRSV pot face verificarile faptice si scriptice pe care le considera necesare.
   (2) In cazul in care documentatia este incompleta, in termenul celor 10 zile prevazute la alin. (1), conducatorul ITRSV comunica solicitantului despre refuzul de emitere a avizului, motivat.
   Art. 6. -
   (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie depun la autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura documentatia prevazuta la art. 3, in copie, insotita de avizul ITRSV prevazut la art. 4, in original.
   (2) Certificatele de origine se emit intr-un termen de maximum 10 zile lucratoare de la data depunerii cererii, in situatia in care documentatia depusa este completa si corecta.
   Art. 7. -
   (1) Puterea calorifica a lemnului, a rumegusului, a deseurilor de prelucrare si a tocaturii de lemn, pe specii, pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe, este prevazuta in anexa nr. 2.
   (2) In situatiile in care nu se cunoaste sau nu se pot determina elementele care influenteaza puterea calorifica a biomasei provenite din silvicultura si industriile conexe, se va folosi valoarea calorifica corespunzatoare umiditatii de 30%.
   Art. 8. -
    In situatiile in care ulterior emiterii certificatului de origine se constata inadvertente sau elemente certe de neconformitate cu realitatea in ce priveste provenienta legala a biomasei provenite din silvicultura si industriile conexe, conducatorul structurii emitente anuleaza certificatul de origine respectiv si comunica Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei despre aceasta in termen de 5 zile lucratoare de la data anularii.
   Art. 9. -
   (1) Modelul si continutul certificatului de origine pentru biomasa din silvicultura si industriile conexe este prevazut in anexa nr. 3.
   (2) Evidenta certificatelor de origine pentru biomasa din silvicultura si industriile conexe se tine de catre Directia generala paduri din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor intr-un registru unic al carui model este prevazut in anexa nr. 4.

INSPECTORATUL TERITORIAL
DE REGIM SILVIC SI VANATOARE
Adresa: ........................................................................
AVIZ
pentru biomasa din silvicultura si industriile conexe
Nr. ............1)/......................2)
   ___________
   1)Numarul de ordine din registrul avizelor pentru certificate de origine.
   2)Data emiterii avizului.

Se certifica prin prezentul aviz faptul ca Societatea Comerciala ............................................................................. (denumirea producatorului de energie electrica din surse regenerabile), cu sediul in ............................................................................................................, CUI ..........................................................., este detinator legal al urmatoarelor cantitati de biomasa provenita din silvicultura si din industriile conexe:
   
Nr. crt.    Sortimente    U.M.    Specia/Grupa de specii    TOTAL
1.    Lemn de foc provenit din craci    Mc
To                           
2.    Lemn de foc provenit din resturi de exploatare    Mc
To                           
3.    Lemn de foc provenit din lemn rotund    Mc
To                           
4.    Rumegus    To                           
5.    Deseuri de prelucrare primara a lemnului    To                           
6.    Tocatura de lemn    To                           
TOTAL    Mc
To                       
PUTEREA CALORIFICA
a lemnului, a rumegusului, a deseurilor de prelucrare si a tocaturii de lemn, pe specii, pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe
   
Specia forestiera    Puterea calorifica la umiditatea de:
0%    15%    30%
MJ/kg    kcal/kg    kwh/kg    MJ/kg    kcal/kg    kwh/kg    MJ/kg    kcal/kg    kwh/kg
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10
RASINOASE
Brad    19,485    4654    5,412    15,449    3690    4,291    x    x    x
Larice    16,982    4056    4,716    14,863    3550    4,128    13,440    3210    3,733
Molid    19,661    4696    5,460    15,596    3725    4,331    14,235    3400    3,953
Pini    21,210    5066    5,891    16,957    4050    4,709    15,324    3660    4,256
FOIOASE
Anin negru    18,070    4316    5,019    14,214    3395    3,948    x    x    x
Carpen    17,007    4062    4,723    13,314    3180    3,698    x    x    x
Fag    18,815    4494    5,226    14,842    3545    4,122    12,560    3000    3,488
Frasin    17,815    4255    4,948    13,984    3340    3,884    x    x    x
Mesteacan    19,490    4655    5,413    15,428    3685    4,285    13,607    3250    3,779
Plop negru    17,262    4123    4,794    13,523    3230    3,756    x    x    x
Salcie alba    17,853    4264    4,958    13,649    3260    3,791    x    x    x
Salcam    18,954    4527    5,264    14,968    3575    4,157    x    x    x
Stejari    18,380    4390    5,105    14,444    3450    4,012    13,565    3240    3,767
Paltini    x    x    x    13,733    3280    3,814    x    x    x
Ulm    x    x    x    14,696    3510    4,081    x    x    x

MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
Directia generala paduri
REGISTRUL UNIC DE EVIDENTA
al certificatelor de origine pentru biomasa din silvicultura si industriile conexe
   
Nr crt.    Indicativul judetului/municipiului Bucuresti    Titularul certificatului de origine    Data emiterii certificatului de origine    Volumul
- mc -    Cantitatea
- to -    Persoana care a ridicat certificatul de origine    Observatii
Numele si prenumele    Data ridicarii    Semnatura de primire


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:41:00
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1291 din 27 aprilie 2012 (Ordinul 1291/2012) pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 185.208/DA din 19 aprilie 2012 al Directiei paduri si dezvoltare forestiera,
   in temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si alin. (4) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. I. -
    Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 333 si 333 bis din 13 mai 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   -Pozitiile nr. 877, 879, 882-884, 916, 1385, 1388, 1397, 1398, 1400-1413, 1415-1418, 1421-1423, 1429, 1440, 1664, 1694-1696, 1710, 1990-1997, 2001, 2004-2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2017-2020, 2043 si "TOTAL TARA" vor avea cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Attila KorodiJud.    Gestionari    Fond cinegetic    Cote de recolta aprobate la [buc.]:
Nr.    Denumire    Marmota    Iepure de vizuina    Viezure    Vulpe    Caine enot    Sacal    Jder de copac    Jder de piatra    Dihor comun    Nevastuica    Hermelina    Bizam
0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16
877    CV    AJVPS Covasna    2    Bradut    0    0    1    20    0    0    0    0    0    0    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
879    CV    AJVPS Covasna    6    Belin    0    0    2    25    0    0    0    0    0    0    0    10
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
882    CV    AJVPS Covasna    10    Valcele    0    0    2    30    0    0    0    0    0    0    0    20
883    CV    AJVPS Covasna    11    Ilieni    0    0    2    20    0    0    0    0    0    0    0    20
884    CV    AJVPS Covasna    14    Coseni    0    0    2    15    0    0    0    0    0    0    0    15
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
916    Total judetul Covasna            0    0    49    480    0    0    11    2    23    5    0    150
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1385    IS    AVPS Lupul Horodnic    22    Turia Perieni    0    0    0    26    0    0    0    0    4    4    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1388    IS    Valea lui David    39    Cornesti    0    0    0    7    0    0    0    0    0    2    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1397    IS    AVPS Iasi    3    Miroslovesti    0    0    3    40    0    0    3    0    20    15    5    0
1398    IS        4    Halaucesti    0    0    1    35    0    0    0    0    10    10    10    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1400    IS    AVPS Iasi    6    Stroiesti    0    0    1    30    0    0    2    0    5    5    0    0
1401    IS        7    Harmanesti    0    0    4    40    0    0    3    2    10    10    5    0
1402    IS        10    Catalina    0    0    4    45    0    0    1    2    15    15    0    0
1403    IS        11    Hodora    0    0    3    25    0    0    0    0    10    10    0    0
1404    IS        12    Bals Boureni    0    0    1    30    0    0    0    0    5    10    0    0
1405    IS        13    Ceplenita    0    0    2    30    0    0    0    0    10    5    0    0
1406    IS        14    C Caprei    0    0    1    30    0    0    0    0    5    10    0    0
1407    IS        15    Plugari    0    0    2    35    0    0    0    0    20    5    0    0
1408    IS        16    Chiscareni    0    0    2    30    0    0    0    0    10    10    0    0
1409    IS        19    Romanesti    0    0    2    25    0    0    0    0    10    10    0    0
1410    IS        20    Bivolari    0    0    1    25    0    0    0    0    10    5    0    0
1411    IS        21    Trifesti    0    0    2    25    0    0    1    0    10    5    5    0
1412    IS        23    Larga Jijia    0    0    2    30    0    0    0    0    10    15    0    20
1413    IS        24    Probota    0    0    2    30    0    0    0    0    15    10    10    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1415    IS    AVPS Iasi    26    Valea Lupului    0    0    1    30    0    0    2    0    5    15    0    0
1416    IS        27    Victoria    0    0    2    40    0    0    1    0    10    10    0    10
1417    IS        28    Golaesti    0    0    4    25    0    0    2    0    20    15    0    10
1418    IS        29    Tutora    0    0    2    25    0    0    0    0    15    10    0    10
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1421    IS    AVPS Iasi    33    Braesti    0    0    5    40    0    0    1    0    20    15    10    0
1422    IS        36    Popesti    0    0    1    35    0    0    1    0    10    10    0    0
1423    IS        45    Pocreaca    0    0    2    25    0    0    1    0    15    15    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1429    IS    AVPS Iasi    17    Gropnita    0    0    1    15    0    0    0    0    5    5    0    20
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1440    Total judetul Iasi            0    0    89    1167    0    0    21    4    408    370    60    113
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1664    NT    AVPS Bradul Piatra-Neamt    39    Dochia    0    0    0    25    0    0    0    0    0    0    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1694    NT    AVPS Zimbru Targu-Neamt    27    Draganesti    0    0    1    9    0    0    1    1    3    3    4    5
1695    NT        28    Grasi    0    0    1    9    0    0    1    1    2    2    3    4
1696    NT        32    Grumazesti    0    0    1    10    0    0    1    1    2    1    3    3
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1710    Total judetul Neamt            0    0    53    678    0    0    36    3    42    32    36    29
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
1990    SV    AJVPS Suceava    4    Bucinis    0    0    0    11    0    0    2    0    0    0    0    0
1991    SV        7    Bistrita    0    0    0    8    0    0    2    0    1    1    1    0
1992    SV        9    Negrisoara    0    0    0    9    0    0    2    0    0    0    0    0
1993    SV        13    Scorusu    0    0    1    10    0    0    2    0    0    0    0    0
1994    SV        18    Magura    0    0    0    21    0    0    0    0    1    1    1    0
1995    SV        19    Muncel    0    0    0    18    0    0    1    0    0    0    0    0
1996    SV        21    Rarau    0    0    1    7    0    0    1    0    0    0    0    0
1997    SV        26    Paltinu    0    0    1    18    0    0    1    0    0    0    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2001    SV    AJVPS Suceava    37    Fratautii Vechi    0    0    1    28    0    0    0    1    1    1    1    2
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2004    SV    AJVPS Suceava    40    Sucevita    0    0    2    28    0    0    2    0    0    0    0    0
2005    SV        42    Arbore    0    0    1    26    0    0    0    0    0    0    0    0
2006    SV        48    Stroiesti    0    0    2    26    0    0    0    0    0    0    0    0
2007    SV        49    Mihoveni    0    0    3    36    0    0    0    1    1    1    1    1
2008    SV        51    Serbauti    0    0    1    21    0    0    0    0    0    0    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2010    SV    AJVPS Suceava    57    Suceava    0    0    1    26    0    0    0    0    0    0    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2012    SV    AJVPS Suceava    59    Fantanele    0    0    1    21    0    0    0    1    0    0    0    2
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2014    SV    AJVPS Suceava    61    Valea Poienii    0    0    3    14    0    0    0    1    0    0    0    0
2015    SV        63    Falticeni    0    0    1    33    0    0    0    0    0    0    0    2
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2017    SV    AJVPS Suceava    65    Ciumulesti    0    0    1    27    0    0    0    0    0    0    0    0
2018    SV        67    Rotopanesti    0    0    1    27    0    0    0    0    1    1    1    0
2019    SV        68    Bogdanesti    0    0    2    15    0    0    0    0    0    0    0    0
2020    SV        71    Suha Mica    0    0    2    14    0    0    0    0    0    0    0    0
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
2043    Total judetul Suceava            0    0    62    978    0    0    33    20    22    18    18    10
...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...    ...
TOTAL TARA    4    0    2656    35149    100    3158    1026    431    3457    3275    724    4405


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:46:24
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1328 din 2 mai 2012 (Ordinul 1328/2012) pentru aprobarea derogarii in scop stiintific in cazul unor specii strict protejate pe raza Parcului National Cozia

Avand in vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, precum si Avizul Academiei Romane nr. 2.847 din 2 aprilie 2012,
   in temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogarilor de la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatice, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 203/14/2009, si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.
   Art. 1. -
    Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, se aproba capturarea unui numar de 3 exemplare de urs si doua exemplare din specia ras de pe raza Parcului National Cozia.
   Art. 2. -
   (1) Derogarea in scop stiintific in cazul unor specii strict protejate pe raza Parcului National Cozia, denumita in continuare derogare, se stabileste de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la 31 decembrie 2013 pentru specia urs si pana la 30 iunie 2013 pentru specia ras.
   (2) Recoltarea exemplarelor din speciile urs si ras prevazute la art. 1 se va face prin capturare cu capcane tip lada, ulterior animalele fiind eliberate.

(3) Capturarea exemplarelor din speciile urs si ras in conditiile alin. (2) se realizeaza numai de catre Administratia Parcului National Cozia, denumit in continuare beneficiarul, cu personal tehnic de specialitate si cu respectarea prevederilor Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Pentru activitatea prevazuta la alin. (3) se va solicita si se va obtine autorizatia de mediu pentru recoltare/capturare.
   Art. 3. -
    Beneficiarul are obligatia de a informa gestionarul fondului cinegetic cu privire la actiunea pe care urmeaza sa o desfasoare si de a solicita prezenta acestuia.
   Art. 4. -
   (1) Beneficiarul are obligatia sa transmita agentiei judetene pentru protectia mediului de pe raza administrativteritoriala unde s-a desfasurat actiunea de capturare un raport privind actiunea derulata in baza derogarii obtinute, in termen de 30 de zile de la data recoltarii; modelul este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   (2) Agentiile judetene pentru protectia mediului transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in maximum 45 de zile de la data aplicarii derogarii, un raport referitor la rezultatele acesteia, in baza datelor prevazute la alin. (1).
   Art. 5. -
    Controlul aplicarii derogarii se exercita de catre personalul imputernicit din cadrul structurilor proprii ale autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si care raspunde pentru silvicultura, in limitele de competenta.
   Art. 6. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Attila Korodi

Bucuresti, 2 mai 2012.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:51:05
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1355 din 4 mai 2012 (Ordinul 1355/2012) privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2012-14 mai 2013

  Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 185.403/ISZ din 24 aprilie 2012 al Directiei paduri si dezvoltare forestiera,
   in temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) si art. 36 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se aproba cotele de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2012-14 mai 2013, prevazute in anexele nr. 1-6.
   Art. 2. -
   (1) Pentru prelevarea de probe biologice in vederea stabilirii situatiei epidemiologice a pestei porcine clasice se aproba recoltarea la nivelul intregii tari a unui numar de 3.120 de exemplare de purcei de mistret, cu varsta pana la un an, in afara cotelor de recolta prevazute in anexa nr. 2.
   (2) Recoltarea exemplarelor de purcei de mistret al caror numar este prevazut la alin. (1) poate fi realizata de catre gestionarii fondurilor cinegetice in orice perioada a anului.
   (3) Repartizarea exemplarelor prevazute la alin. (1) este prevazuta in anexa nr. 7, iar distribuirea acestora pe gestionari si fonduri cinegetice se realizeaza de catre structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura impreuna cu gestionarii fondurilor cinegetice.
   Art. 3. -
   (1) Cotele de recolta aprobate prin prezentul ordin se realizeaza pentru fiecare specie si pentru fiecare fond cinegetic de catre gestionarii carora le-a fost atribuit dreptul de a gestiona fauna cinegetica din fondurile cinegetice in cauza, cu respectarea reglementarilor in vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii, urmarindu-se conservarea biodiversitatii faunei cinegetice si pastrarea echilibrului ecologic.
  (2) Cu respectarea cotelor de recolta, fiecare vanator inscris in autorizatia de vanatoare poate recolta intr-o zi un numar maxim de 100 de exemplare din specia ciocarlie (Alauda arvensis) si un numar maxim de 50 de exemplare din specia prepelita (Coturnix coturnix).
   Art. 4. -
    In vederea obtinerii de venituri necesare unei bune gestionari a faunei cinegetice, institutiile de invatamant care au discipline de studiu vanatul si vanatoarea si institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic pot realiza cotele de recolta aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare specie si pentru fiecare fond cinegetic, in proportie de 50% si cu vanatori, altii decat elevii si studentii, respectiv personalul tehnic de vanatoare angajat al acestor institutii, cu respectarea reglementarilor in vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii.
   Art. 5. -
    Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recolta aprobate prin prezentul ordin se realizeaza pe suprafetele din fondurile cinegetice unde practicarea vanatorii este admisa potrivit legii.
   Art. 6. -
   (1) In cazul modificarii conditiilor ecologice din cuprinsul fiecarui fond cinegetic si a miscarilor naturale de efective, in cursul sezonului de vanatoare 2012-2013, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura analizeaza si aproba, pe baza documentelor de constatare, reasezarea intre fonduri cinegetice a cotelor de recolta aprobate prin prezentul ordin.
   (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura vor inainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situatia actualizata a aprobarilor de reasezare a cotelor de recolta, emise in baza prevederilor alin. (1).
   Art. 7. -
    In cazul efectuarii, in cursul sezonului de vanatoare 2012-2013, a unor actiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce apartin speciilor de vanat sedentar, in urma carora sa rezulte efective cel putin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia in cauza, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura analizeaza si aproba, dupa caz, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitarile gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recolta aprobate initial pentru speciile de vanat care au facut obiectul actiunilor de populare.

Art. 8. -
   (1) Exemplarele de mamifere care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recolteaza in orice perioada a anului, la solicitarea scrisa a gestionarului, prin metoda la panda, dupa cum urmeaza:
   a) in baza aprobarii conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura pe raza careia se afla fondul cinegetic, in situatia in care cota de recolta aprobata prin prezentul ordin nu a fost realizata;
   b) in baza aprobarii conducerii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, in situatia in care cota de recolta aprobata prin prezentul ordin a fost realizata.
   (2) Aprobarile prevazute la alin. (1) se acorda dupa verificarea in teren, de catre personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, a pagubelor produse, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
   Art. 9. -
    Pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2012-14 mai 2013, prin derogare de la prevederile art. 5 din Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 410/2008, cu modificarile ulterioare, cotele de recolta aprobate potrivit prezentului ordin se realizeaza de gestionarii fondurilor cinegetice fara alte avize sau aprobari din partea autoritatilor de protectie a mediului.
   Art. 10. -
    Controlul aplicarii prevederilor prezentului ordin se asigura de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia.
  Art. 11. -
    Anexele nr. 1-7*) fac parte integranta din prezentul ordin.
   ___________
   *)Anexele nr. 1-7 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 12. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   p.Ministrul mediului si padurilor,
Cristian Apostol,
secretar de stat


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:53:30
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1329 din 3 mai 2012 (Ordinul 1329/2012) pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

Nr. 209/1.329/31
Ministerul Sanatatii
Ministerul Mediului si Padurilor
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
   Vazand Referatul de aprobare al Directiei sanatate publica si control in sanatate publica nr. 1.943 din 7 martie 2012 din cadrul Ministerului Sanatatii,
   in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii, ministrul mediului si padurilor si presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit prezentul ordin.
   Art. I. -
    Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2011/66/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru a include substanta 4,5-Dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-ona ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011, ale Directivei 2011/67/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru a include abamectinul ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011, ale Directivei 2011/69/UE a Comisiei din 1 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru a include imidaclopridul ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 175 din 2 iulie 2011, si ale Directivei 2011/71/UE a Comisiei din 26 iulie 2011 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului in vederea includerii creozotului ca substanta activa in anexa I la directiva, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 195 din 27 iulie 2011."
   2. La anexa nr. I "Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeana, admise in componenta produselor biocide", dupa pozitia 41 se introduc patru noi pozitii, pozitiile 42-45, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. II. -
   (1) Prevederile pozitiei 45 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intra in vigoare la data de 1 mai 2013.
   (2) Prevederile pozitiilor 42, 43 si 44 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/ 280/90/2007, intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.

Art. III. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   
Ministrul sanatatii,
Ritli Ladislau    Ministrul mediului si padurilor,
Attila Korodi    Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
Chetan Roatis Radu


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:55:27
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1302 din 27 aprilie 2012 (Ordinul 1302/2012) privind masurile de refacere si conservare a populatiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale si dezvoltarea acvaculturii de sturioni in Romania

Nr. 84/1.302
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Mediului si Padurilor
   Avand in vedere referatele de aprobare nr. 3.095 din 24 aprilie 2012 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 160.342 din 26 aprilie 2012 al Directiei biodiversitatii din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor,
   in temeiul:
   -art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
   -Recomandarii nr. 819 din 7 martie 2012 a Autoritatii Stiintifice CITES, respectiv Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea;
   -art. 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011;
   -art. 7 lit. A.g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
   -art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit urmatorul ordin:
   Art. 1. -
   (1) Obiectul prezentului ordin il constituie asigurarea conservarii populatiilor de sturioni aflate in diverse grade de periclitare si dezvoltarea acvaculturii de sturioni in apele naturale de pe teritoriul Romaniei.
   (2) Speciile de sturioni la care face referire alin. (1) sunt:
   a) viza (Acipenser nudiventris) - specie critic periclitata;
   b) nisetru (Acipenser gueldenstaedti) - specie critic periclitata;
   c) pastruga (Acipenser stellatus) - specie critic periclitata;
   d) cega (Acipenser ruthenus) - specie vulnerabila;
   e) morun (Huso huso) - specie critic periclitata.
   Art. 2. -
    Scopul prezentului ordin este asigurarea conservarii si refacerii populatiilor de sturioni din speciile prezentate la art. 1 alin. (2), prin interzicerea temporara a pescuitului in scop comercial si instituirea unor masuri speciale de dezvoltare a acvaculturii sturionilor.
   Art. 3. -
   (1) Pentru conservarea populatiilor de sturioni, incepand cu data publicarii prezentului ordin se interzic:
   a) pescuitul in scop comercial al speciilor de sturioni;
   b) comercializarea produselor si subproduselor (carne, caviar si produse obtinute din acesta, icre embrionate) obtinute de la sturioni capturati pe teritoriul Romaniei;
   c) folosirea oricaror unelte sau echipamente de pescuit sturioni, inclusiv ohane si carmace, in zonele de pescuit din apele naturale romanesti.
   (2) Exemplarele de sturioni capturate accidental sunt redate in mediul natural, indiferent de starea acestora.
   Art. 4. -
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunarii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului are calitatea de Autoritate Stiintifica CITES pentru Acipenseriforme a Romaniei.
   Art. 5. -
   (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor si autoritatea publica centrala pentru agricultura si dezvoltare rurala pot adopta programe de repopulare si/sau pentru popularea de sustinere cu puiet de sturioni din speciile prevazute la art. 1 alin. (2), a caror reproducere in mediul natural este deficitara, la propunerea Autoritatii Stiintifice CITES pentru Acipenseriforme, a Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii din subordinea Ministerului Mediului si Padurilor, denumita in continuare ARBDD, si a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumita in continuare ANPA.
(2) Principalul obiectiv al programelor de repopulare si/sau pentru popularea de sustinere cu puiet de sturioni este asigurarea conservarii populatiilor de sturioni si a mentinerii diversitatii genetice a acestora prin stabilirea numarului de exemplare vii, a modului de capturare si utilizare a reproducatorilor vii de sturioni, a metodelor de reproducere artificiala, a modului de inregistrare si marcare a reproducatorilor si puietului de sturioni pentru repopulare si/sau populare de sustinere.
   Art. 6. -
    Conditiile in care se realizeaza pescuitul sturionilor vii in vederea folosirii acestora in scopul reproducerii artificiale pentru obtinerea de puiet pentru acvacultura si popularea si/sau repopularea de sustinere a habitatelor piscicole naturale sunt stabilite de catre autoritatea publica centrala pentru agricultura si dezvoltare rurala impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, in baza unor reglementari specifice
   Art. 7. -
    Metoda utilizata pentru reproducerea artificiala a sturionilor trebuie sa garanteze mentinerea in stare vie a reproducatorilor, astfel incat acestia sa poata fi redati mediului natural din care au fost capturati, in maximum 14 zile de la recoltarea materialului de reproducere; operatiunea de redare in mediul natural se va efectua numai in prezenta reprezentantilor administratorului resurselor acvatice vii si va fi consemnata intr-un proces-verbal.
   Art. 8. -
    Autoritatea publica centrala pentru agricultura si dezvoltare rurala impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor vor stabili necesarul de puiet pentru perioada urmatoare, pe specii si varste, atat pentru popularea anuala a bazinului Dunarii cat si pentru cerintele de acvacultura, pe baza propunerii Autoritatii Stiintifice CITES, in conformitate cu rezultatele activitatilor de cercetare si monitorizare a starii populatiilor de sturioni din bazinul Dunarii. In functie de necesarul de puiet stabilit se va stabili si numarul de reproducatori propus a se captura anual pentru realizarea programului.

Art. 9. -
   (1) Urmarirea rezultatelor obtinute prin implementarea programelor prevazute la art. 5 alin. (1) se realizeaza de Statia pentru Monitorizarea Pestilor Migratori din Dunare, denumita in continuare SMPMD, din cadrul ARBDD, situata la Isaccea (km 100), in colaborare cu Autoritatea stiintifica CITES pentru Acipenseriforme.
   (2) Activitatile SMPMD se desfasoara in baza unui protocol de colaborare intre ARBDD si Autoritatea Stiintifica CITES pentru Acipenseriforme.
   (3) SMPMD functioneaza si cu participarea specialistilor din tarile riverane Dunarii inferioare care administreaza, in comun, sub auspiciile CITES, populatiile de sturioni din nord-vestul Marii Negre si Dunarea inferioara.
   (4) SMPMD efectueaza monitorizarea continua a programelor prevazute la art. 5 alin. (1) pe baza datelor preluate din autorizatiile speciale, din fisele de captura si din registrele de evidenta, documente care se transmit, in copie, de filialele locale ale ANPA, lunar, pana in ziua a 10-a a lunii urmatoare celei de raportare.
   (5) Rapoartele SMPMD se comunica autoritatii publice centrale pentru agricultura si dezvoltare rurala, autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si padurilor, Secretariatului CITES si altor autoritati publice interesate.
   (6) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor asigura suportul financiar necesar Autoritatii Stiintifice CITES pentru Acipenseriforme a Romaniei in vederea realizarii de studii stiintifice pentru evaluarea starii populatiilor de sturioni.
   Art. 10. -
    Rezultatele monitorizarii efectuate de SMPMD se consemneaza intr-un raport anual care va fi comunicat autoritatilor si institutiilor interesate, precum si Secretariatului CITES.
   Art. 11. -
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.
Art. 12. -
    Masurile instituite prin prezentul ordin sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2015.
   Art. 13. -
    Toate cheltuielile generate de aplicarea prezentului ordin se vor efectua in limitele aprobate anual cu aceasta destinatie, in conditiile legii.
   Art. 14. -
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 262/330/2006 privind conservarea populatiilor de sturioni din apele naturale si dezvoltarea acvaculturii de sturioni din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 4 mai 2006, se abroga.
   Art. 15. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Stelian Fuia    Ministrul mediului si padurilor,
Attila Korodi


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 01:57:48
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 873 din 21 februarie 2012 (Ordinul 873/2012) pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodaririi apelor

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 40.894/GC din 9 noiembrie 2011 al Directiei managementul resurselor de apa,
   in temeiul art. 110 lit. d) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulteriore, si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.
   Art. 1. -
    Se aproba Procedura de notificare din punctul de vedere al gospodaririi apelor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. -
    Autoritatea pentru Inundatii si Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, prin Directia managementul resurselor de apa, si Administratia Nationala "Apele Romane" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. -
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 811/1999 pentru aprobarea Procedurii de notificare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 572 bis din 24 noiembrie 1999.
   Art. 4. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   p.Ministrul mediului si padurilor,
Marin Anton,
secretar de statProcedura din 21 februarie 2012 (Procedura din 2012)

  Art. 1. -
    Gospodarirea rationala a resurselor de apa si protectia acestora impotriva epuizarii si poluarii, precum si apararea impotriva inundatiilor si a altor fenomene hidrometeorologice periculoase impun, in conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia notificarii inceperii executiei si a punerii in functiune a anumitor categorii de activitati si lucrari executate pe ape sau in legatura cu acestea, pentru care nu este necesar avizul de gospodarire a apelor, respectiv autorizatia de gospodarire a apelor.
   Art. 2. -
    Notificarea reprezinta un act de reglementare instituit de Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberat de catre sistemele de gospodarire a apelor din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane", in baza caruia beneficiarul sau titularul de investitie poate sa execute sau sa puna in functiune anumite categorii de lucrari si activitati desfasurate pe ape sau in legatura cu acestea.
   Art. 3. -
    Categoriile de lucrari si de activitati executate pe ape sau in legatura cu acestea, pentru care beneficiarul sau titularul de investitie are obligatia sa notifice inceperea executiei, sunt prezentate in anexa nr. 1a). Pentru aceste categorii de lucrari si de activitati nu este necesar avizul de gospodarire a apelor.
   Art. 4. -
   (1) Categoriile de lucrari si de activitati executate pe ape sau in legatura cu acestea, pentru care beneficiarul sau titularul de investitie are obligatia sa notifice punerea in functiune, sunt prezentate in anexa nr. 1b). Pentru aceste categorii de lucrari si activitati nu este necesara autorizatia de gospodarire a apelor.
   (2) Notificarea isi pastreaza valabilitatea atat timp cat nu se modifica parametrii initiali care au stat la baza emiterii acesteia, dar nu mai mult de 4 ani.
   Art. 5. -
    Procesul de notificare cuprinde urmatoarele etape:
   a) aducerea la cunostinta, prin depunerea unei cereri la sistemul de gospodarire a apelor din cadrul administratiei bazinale de apa a Administratiei Nationale "Apele Romane", a intentiei beneficiarului sau a titularului de investitie de a realiza, respectiv de a pune in functiune lucrari, instalatii, constructii sau de a desfasura o activitate din categoria celor pentru care Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, introduce obligatia notificarii;
b) analizarea de catre sistemul de gospodarire a apelor din cadrul administratiei bazinale de apa a Administratiei Nationale "Apele Romane" a oportunitatii, din punctul de vedere al gospodaririi apelor, a realizarii/punerii in functiune a investitiei respective;
   c) solicitarea de date suplimentare, daca este cazul;
   d) emiterea refuzului notificarii sau emiterea notificarii, dupa caz.
   Art. 6. -
   (1) Cererea de notificare se inainteaza de catre beneficiarul sau de titularul de investitie cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executiei/punerii in functiune, in baza unui formular completat conform modelului prezentat in anexele nr. 2a)-2h), respectiv in anexele nr. 3a)-3i), in functie de categoria de activitate sau de lucrare pentru care se face notificarea.
   (2) Face exceptie de la termenul de 20 de zile inceperea executiei lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale in cazurile de urgenta prevazute in anexa nr. 1a) pct. 8, cand termenul de notificare se scurteaza la minimum 3 zile calendaristice.
   (3) Cererea de notificare se va completa citet, cu majuscule, si se va transmite sistemului de gospodarire a apelor din cadrul administratiei bazinale de apa a Administratiei Nationale "Apele Romane" pe teritoriul careia este amplasata lucrarea sau se desfasoara activitatea. Cererea va fi insotita si de o documentatie tehnica, intocmita de o institutie publica sau privata certificata de Ministerul Mediului si Padurilor, care va cuprinde parametrii de capat, prin care sa se demonstreze ca folosinta nu produce un impact negativ asupra resurselor de apa. In cazul alimentarii cu apa din subteran, solicitantul va prezenta si studiul hidrogeologic intocmit conform prevederilor legale de institutii publice sau private certificate de Ministerul Mediului si Padurilor si expertizat de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor.
   (4) Cererea de notificare poate fi insotita si de alte date sau documente pe care solicitantul le considera necesare (copii de pe avize/autorizatii de gospodarire a apelor etc.). Solicitantul notificarii si elaboratorul documentatiei isi asuma responsabilitatea pentru exactitatea datelor si a informatiilor cuprinse in cererea de notificare.
  Art. 7. -
    In termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii de notificare sistemul de gospodarire a apelor va analiza posibilitatea de a accepta sau de a respinge realizarea/punerea in functiune a investitiei propuse din punctul de vedere al gospodaririi apelor.
   Art. 8. -
    Notificarea se poate refuza in scris daca prin realizarea lucrarilor, constructiilor si instalatiilor sau prin desfasurarea activitatilor propuse se contravine prevederilor legale sau se considera ca se produc:
   a) modificari semnificative ale regimului de curgere;
   b) inrautatirea calitatii resurselor de apa;
   c) realocarea surselor de apa;
   d) pierderea stabilitatii malurilor si a constructiilor din zona de influenta a investitiei propuse;
   e) pericole de inundatii ca urmare a blocarii scurgerii libere a apelor sau intreruperea continuitatii liniei de aparare;
   f) pierderea prioritatii alimentarii cu apa pentru populatie fata de alte folosinte;
   g) restrictionarea accesului la sursa de apa;
   h) incorectitudinea datelor prezentate.
Refuzul notificarii se va face si in cazul in care lucrarile propuse contravin prevederilor schemelor-cadru de amenajare a bazinelor hidrografice.
   Art. 9. -
   (1) Daca notificarea se solicita pentru inceperea executiei categoriilor de lucrari prevazute in anexa nr. 1a), sistemul de gospodarire a apelor va verifica veridicitatea datelor prezentate in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii cererii de notificare. In situatia in care se constata ca sunt respectate prevederile legale, iar din punctul de vedere al gospodaririi apelor executia lucrarii respective poate fi acceptata, i se va transmite solicitantului notificarea conform modelului prezentat in anexa nr. 4a).
   (2) In cazul in care notificarea se solicita pentru punere in functiune, sistemul de gospodarire a apelor va verifica pe teren, in termen de 10 zile calendaristice de la data primirii cererii de notificare, in prezenta solicitantului, veridicitatea datelor prezentate. Daca din punctul de vedere al gospodaririi apelor se constata ca lucrarile, constructiile sau instalatiile nu indeplinesc conditiile pentru emiterea notificarii de punere in functiune, sistemul de gospodarire a apelor va refuza emiterea notificarii si, dupa caz, va solicita completarea documentatiei si, respectiv, incadrarea folosintei in prevederile legale.
  (3) In cazul respectarii prevederilor legale si a cerintelor privind gospodarirea apelor, atat din punct de vedere cantitativ, cat si din punct de vedere calitativ, sau cand au fost realizate masurile din programul de etapizare, punerea in functiune a lucrarii respective poate fi acceptata si se transmite solicitantului notificarea, conform modelului prezentat in anexa nr. 4b). Datele caracteristice folosintei de apa vor fi mentionate intr-o anexa la notificare.
   (4) Pentru instalatiile cu caracter provizoriu prevazute la pct. 2 din anexele nr. 1a) si 1b), notificarea va avea valabilitatea de un an.
   Art. 10. -
    Dupa obtinerea notificarii, solicitantul are obligatia sa anunte sistemul de gospodarire a apelor din cadrul administratiei bazinale de apa in legatura cu orice modificare permanenta sau temporara (locul, data, descrierea), cu 5 zile calendaristice inainte de producerea acesteia. Daca prin modificarile propuse se aduc schimbari semnificative datelor in baza carora a fost eliberata notificarea, beneficiarul notificarii are obligatia sa solicite o noua notificare.
   Art. 11. -
    Sistemele de gospodarire a apelor vor raporta trimestrial administratiilor bazinale de apa din care fac parte toate notificarile emise, cat si pe cele refuzate. Administratiile bazinale de apa vor integra datele continute in aceste rapoarte in Fondul national de date de gospodarire a apelor.
   Art. 12. -
    Activitatea desfasurata de sistemele de gospodarire a apelor din cadrul administratiilor bazinale de apa ale Administratiei Nationale "Apele Romane" in procesul de notificare se plateste de catre beneficiar.
   Art. 13. -
    Notificarea nu poate fi transferata la un alt beneficiar sau titular de investitie.
   Art. 14. -
    Anexele nr. 1a), 1b), 2a)-2h), 3a)-3i), 4a) si 4b) fac parte integranta din prezenta procedura de notificare.

   ANEXA Nr. 1a)
  la procedura de notificare
LISTA
cuprinzand categoriile de activitati si lucrarile pentru care investitorul are obligatia sa notifice inceperea executiei
(Nu sunt necesare solicitarea si obtinerea avizului de gospodarire a apelor.)

1. Lucrari de dezvoltare, de modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari
   2. Instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa
   3. Protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si a namolurilor terapeutice; instalatii de avertizare-alarmare in aval de lucrari de barare
   4. Traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de 10 km2
   5. Lucrari de cultura si refacere a padurilor si de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de 20 km2, inclusiv lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de 10 km
   6. Lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 2 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu necesita epurare si nu influenteaza calitatea resurselor de apa
   7. Lucrari de reparatii de drumuri si poduri
   8. Lucrari de exploatare a agregatelor minerale, in cazuri de urgenta ca: viituri, precipitatii care au avariat sau au distrus infrastructura de transport, obiective economice, in scopul refacerii acestora in limita cantitatii maxime de 2.000 m3

   ANEXA Nr. 1b)
  la procedura de notificare

LISTA
cuprinzand categoriile de activitati si lucrarile pentru care investitorul are obligatia sa notifice punerea in functiune
(Nu sunt necesare solicitarea si obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor.)
   1. Lucrari de dezvoltare, de modernizare sau de retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor emisa inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari

  2. Instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa
   3. Protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si a namolurilor terapeutice; instalatii de avertizare-alarmare in aval de lucrari de barare
   4. Traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de 10 km2
   5. Lucrari de cultura si refacere a padurilor si de combatere a eroziunii solului, pe suprafete totale mai mici de 20 km2, inclusiv, si lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de 10 km
   6. Lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 2 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu necesita epurare si nu influenteaza calitatea resurselor de apa
   7. Lucrari de reparatii de drumuri si poduri
   8. Lucrari privind liniile electrice
   9. Lucrari de aparare si consolidare de maluri si albii, rectificari si reprofilari de albii
   10. Lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti, corectari de torenti
   11. Lucrari de combatere a eroziunii solului

   ANEXA Nr. 2a)
  la procedura de notificare

Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;
   b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ... ... ... , nr. de inregistrare la registrul comertului ... ... ... ., telefon ... ... ... ... ..., fax ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... ... .. nr. ... .., judetul/sectorul ... ..., prin reprezentantul sau ... ... ... ... ... ... ... ..., (numele si prenumele) in calitate de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., (beneficiar sau titular de investitie)
solicita NOTIFICAREA PENTRU INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ... ... ... ... ... ... ... ..., pe raul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Se realizeaza:
   -o investitie noua; □
   -o extindere; □
   -o modificare □ a unei investitii care este in functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:
□ nu,
□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor/Notificarea nr. ... ... ... ... ... ... ... .din ... ... ... ... ... ... ... ..., emis/emisa de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
Data inceperii executiei va fi □□ □□ □□□□.
Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor in vigoare, urmatoarele conditii:
   -nu restrictioneaza accesul la sursa de apa si asigura curgerea libera a apelor;
-nu produc o realocare a resursei;
   -nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa;
   -nu conduc la cresterea cantitatilor si concentratiilor de poluanti in apele uzate fata de limitele impuse in standardele specifice;
   -se utilizeaza tehnologiile cel mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;
   -utilajele se vor mentine in stare de functionare pentru a se evita producerea de poluari accidentale;
   -se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Administratia Nationala "Apele Romane" incepand cu data punerii in functiune;
   -se asigura gospodarirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii;
   -se asigura stabilitatea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor pe care le traverseaza.
Anexam in doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
Data ... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L.S.
   NOTE:
Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalatii existente, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei de apa inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor pe baza careia utilizatorul a functionat inainte de inceperea executiei unor astfel de lucrari.
Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.
   ANEXA Nr. 2b)
Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;
   b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ... ... ... , nr. de inregistrare la registrul comertului ... ... ... ., telefon ... ... ... ... ..., fax ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... ... .. nr. ... .., judetul/sectorul ... ..., prin reprezentantul sau ... ... ... ... ... ... ... ..., (numele si prenumele) in calitate de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., (beneficiar sau titular de investitie)
solicita NOTIFICAREA PENTRU INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ... ... ... ... ... ... ... ..., pe raul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Se realizeaza:
   -o investitie noua; □

-o extindere; □
   -o modificare □ a unei investitii care este in functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:
□ nu;
□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor/Notificarea nr. ... ... ... ... ... ... ... ... din ... ... ... ... ... ... ... ... ., emis/emisa de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
Data inceperii executiei va fi □□ □□ □□□□.
Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor in vigoare, urmatoarele conditii:
   -nu conduc la cresterea cantitatilor si concentratiilor de poluanti in apele uzate fata de limitele impuse in standardele specifice;
   -se utilizeaza tehnologiile cel mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;
   -utilajele se vor mentine in stare de functionare pentru a se evita producerea de poluari accidentale;
   -se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Administratia Nationala "Apele Romane" incepand cu data punerii in functiune;
   -se asigura gospodarirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii.
Anexam in doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
Data ... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L. S.
   NOTE:
Prezenta cerere de notificare se refera la instalatiile cu caracter provizoriu pe durata de executie a unor investitii, daca debitul prelevat nu depaseste 10 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.
   ANEXA Nr. 2c)
  la procedura de notificare

Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;
   b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ... ... ... , nr. de inregistrare la registrul comertului ... ... ... ., telefon ... ... ... ... ..., fax ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... ... .. nr. ... .., judetul/sectorul ... ..., prin reprezentantul sau ... ... ... ... ... ... ... ..., (numele si prenumele) in calitate de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., (beneficiar sau titular de investitie)
solicita NOTIFICAREA PENTRU INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ... ... ... ... ... ... ... ..., pe raul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Se realizeaza:
   -o investitie noua; □
   -o extindere; □
   -o modificare □ a unei investitii care este in functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:
□ nu;
□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor/Notificarea nr. ... ... ... ... ... ... ... ... din ... ... ... ... ... ... ... ... ., emis/emisa de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
Data inceperii executiei va fi □□ □□ □□□□.
Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.
Anexam in doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
Data ... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L. S.
   NOTE:
Prezenta cerere de notificare se refera la protectia sanitara a surselor de alimentare cu apa potabila, a apelor minerale, a lacurilor si a namolurilor terapeutice si la instalatii de avertizare-alarmare in aval de lucrari de barare.
Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.
Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
n conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;
   b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ... ... ... , nr. de inregistrare la registrul comertului ... ... ... ., telefon ... ... ... ... ..., fax ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... ... .. nr. ... .., judetul/sectorul ... ..., prin reprezentantul sau ... ... ... ... ... ... ... ..., (numele si prenumele) in calitate de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., (beneficiar sau titular de investitie)
solicita NOTIFICAREA PENTRU INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ... ... ... ... ... ... ... ..., pe raul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Se realizeaza:
   -o investitie noua; □
   -o extindere; □
   -o modificare □ a unei investitii care este in functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:
□ nu;
□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor/Notificarea nr. ... ... ... ... ... ... ... .. din ... ... ... ... ... ... ... .., emis/emisa de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
Data inceperii executiei va fi □□ □□ □□□□.
Lucrarile/Constructiile/Instalatiile nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa.
Anexam in doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
Data ... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L. S.
   NOTE:
Prezenta cerere de notificare se refera la traversari ale cursurilor de apa de catre drumuri de exploatare, comunale sau judetene, in bazine hidrografice mai mici de 10 km2.
Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.
   ANEXA Nr. 2e)
  la procedura de notificare

Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;
  b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ... ... ... , nr. de inregistrare la registrul comertului ... ... ... ., telefon ... ... ... ... ..., fax ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... ... .. nr. ... .., judetul/sectorul ... ..., prin reprezentantul sau ... ... ... ... ... ... ... ..., (numele si prenumele) in calitate de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., (beneficiar sau titular de investitie)
solicita NOTIFICAREA PENTRU INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ... ... ... ... ... ... ... ..., pe raul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Se realizeaza:
   -o investitie noua; □
   -o extindere; □
   -o modificare □ a unei investitii care este in functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:
□ nu;
□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor/Notificarea nr. ... ... ... ... ... ... ... ... din ... ... ... ... ... ... ... ..., emis/emisa de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
Data inceperii executiei va fi □□ □□ □□□□.
Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii

Anexam in doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
Data ... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L. S.
   NOTE:
Prezenta notificare se refera la lucrari de cultura si refacere a padurilor pe suprafete mai mici de 20 km2, inclusiv lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, pe lungimi mai mici de 10 km.
Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.
   ANEXA Nr. 2f)
  la procedura de notificare

Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;
   b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ... ... ... , nr. de inregistrare la registrul comertului ... ... ... ., telefon ... ... ... ... ..., fax ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... ... .. nr. ... .., judetul/sectorul ... ..., prin reprezentantul sau ... ... ... ... ... ... ... ..., (numele si prenumele) in calitate de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., (beneficiar sau titular de investitie)

                                     solicita NOTIFICAREA PENTRU INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ... ... ... ... ... ... ... ..., pe raul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Se realizeaza:
   -o investitie noua; □
   -o extindere; □
   -o modificare □ a unei investitii care este in functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:
□ nu;
□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor/Notificarea nr. ... ... ... ... ... ... ... . din ... ... ... ... ... ... ... ... ., emis/emisa de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
Data inceperii executiei va fi □□ □□ □□□□.
Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.
Anexam in doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
Data ... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L. S.
   NOTE:
Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari noi de captare a apei, daca debitul prelevat nu depaseste 2 litri/secunda, iar apele evacuate rezultate dupa folosire nu necesita epurare si nu influenteaza calitatea resurselor de apa.
Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.
   ANEXA Nr. 2g)
  la procedura de notificare

Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;
   b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ... ... ... , nr. de inregistrare la registrul comertului ... ... ... ., telefon ... ... ... ... ..., fax ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... ... .. nr. ... .., judetul/sectorul ... ..., prin reprezentantul sau ... ... ... ... ... ... ... ..., (numele si prenumele) in calitate de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., (beneficiar sau titular de investitie)
solicita NOTIFICAREA PENTRU INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ... ... ... ... ... ... ... ..., pe raul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .Data inceperii executiei va fi □□ □□ □□□□.
Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.
Anexam in doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
Data ... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L. S.
   NOTE:
Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari de exploatare a agregatelor minerale, in cazuri de urgenta ca: viituri, precipitatii care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, in scopul refacerii acestora in limita cantitatii maxime de 2.000 m3.
Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.
   ANEXA Nr. 2h)
  la procedura de notificare

Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;
b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ... ... ... , nr. de inregistrare la registrul comertului ... ... ... ., telefon ... ... ... ... ..., fax ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... ... .. nr. ... .., judetul/sectorul ... ..., prin reprezentantul sau ... ... ... ... ... ... ... ..., (numele si prenumele) in calitate de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., (beneficiar sau titular de investitie)
solicita NOTIFICAREA PENTRU INCEPEREA EXECUTIEI
pentru investitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ... ... ... ... ... ... ... ..., pe raul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Se realizeaza:
   -o investitie noua; □
   -o extindere; □
   -o modificare □ a unei investitii care este in functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:
□ nu;
□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor/Notificarea nr. ... ... ... ... ... ... ... ... din ... ... ... ... ... ... ... ..., emis/emisa de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
Data inceperii executiei va fi □□ □□ □□□□.
Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor in vigoare, conditiile de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si de protectie a resurselor de apa impotriva poluarii.
Anexam in doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
Data ... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L. S.
   NOTE:
Prezenta notificare se refera la lucrari de reparatii de drumuri si poduri.
Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.
   ANEXA Nr. 3a)
  la procedura de notificare

Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;
   b) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., (denumirea societatii comerciale/regiei autonome) codul fiscal ... ... ... , nr. de inregistrare la registrul comertului ... ... ... ., telefon ... ... ... ... ..., fax ... ... ... ... ... ... ... , cu sediul in localitatea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., str. ... ... ... ... ... .. nr. ... .., judetul/sectorul ... ..., prin reprezentantul sau ... ... ... ... ... ... ... ..., (numele si prenumele) in calitate de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., (beneficiar sau titular de investitie)solicita NOTIFICAREA PENTRU PUNEREA IN FUNCTIUNE
pentru investitia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (denumirea investitiei) din bazinul hidrografic ... ... ... ... ... ... ... ..., pe raul ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Se realizeaza:
   -o investitie noua; □
   -o extindere; □
   -o modificare □ a unei investitii care este in functiune de la data de □□ □□ □□□□ si a fost reglementata anterior:
□ nu;
□ da, prin Avizul/Autorizatia de gospodarire a apelor/Notificarea nr. ... ... ... ... ... ... ... .. din ... ... ... ... ... ... ... ... ., emis/emisa de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . (denumirea autoritatii de gospodarire a apelor emitente)
Obiectivul (folosinta, lucrarea) urmeaza sa intre in functiune de la data de □□ □□ □□□□.
Lucrarile/Constructiile/Instalatiile indeplinesc, potrivit reglementarilor in vigoare, urmatoarele conditii:
   -nu restrictioneaza accesul la sursa de apa si asigura curgerea libera a apelor;
   -nu produc o realocare a resursei;
   -nu conduc la inrautatirea parametrilor cantitativi si calitativi initiali ai folosintei de apa;
   -nu conduc la cresterea cantitatilor si concentratiilor de poluanti in ape uzate fata de limitele impuse in standardele specifice;
   -se utilizeaza tehnologiile cel mai putin poluante, cu cerinte reduse de apa;
   -utilajele se vor mentine in stare de functionare pentru a se evita producerea de poluari accidentale;
   -se asigura monitoringul, inregistrarea si raportarea la Administratia Nationala "Apele Romane" incepand cu data punerii in functiune;
   -se asigura gospodarirea rationala a apelor si protectia resurselor de apa impotriva poluarii;

-se asigura stabilitatea lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor pe care le traverseaza.
Anexam in doua exemplare urmatoarele acte necesare pentru notificare: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. (denumirea actelor, numarul si data emiterii)
Data ... ... ... ... ... ... ... ...
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L. S.
   NOTE:
Prezenta cerere de notificare se refera la lucrari de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice ori a unor instalatii existente la o folosinta de apa, daca prin realizarea acestora nu se modifica parametrii cantitativi si calitativi finali ai folosintei inscrisi in autorizatia de gospodarire a apelor pe baza careia utilizatorul a functionat inainte de inceperea executiei lucrarilor.
Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.
   ANEXA Nr. 3b)
  la procedura de notificare

Catre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . (sistemul de gospodarire a apelor)
In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
   a) subsemnatul, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , (numele si prenumele solicitantului) avand buletinul/cartea de identitate seria ... ... nr. ... ... ... ... ... ... ... ..., eliberat/eliberata de ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , domiciliat in localitatea ... ... ... ... ... ... .., str. ... ... ... ... ... ... ... . nr. ... ... , bl. ... .., ap. ... ., judetul/sectorul ... ... ., telefon ... ... ., fax ... ... ... ... ...;


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 02:14:23
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1044 din 16 martie 2012 (Ordinul 1044/2012) privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 159.525/A.F din 10 ianuarie 2012 al Directiei biodiversitatii,
   in temeiul art. 43 alin. (5)2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Patrimoniului Speologic, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   p.Ministrul mediului si padurilor,
Marin Anton,
secretar de stat
    CAPITOLUL I
Dispozitii generale

   Art. 1. -
    Comisia Patrimoniului Speologic, denumita in continuare CPS, functioneaza sub coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in baza art. 41-45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si a prezentului regulament.
   Art. 2. -
    CPS este, potrivit legii, un organism stiintific si de autorizare in domeniul explorarii, protectiei si conservarii pesterilor, in sprijinul administrarii bunurilor patrimoniului speologic.
   Art. 3. -
    Prin bunurile patrimoniului speologic se inteleg urmatoarele:
   a) pestera, astfel cum este definita la art. 43 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011;
   b) resursele de natura stiintifica, cultural-educativa si economica ale pesterii, astfel cum sunt definite la art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011; si
   c) zona de protectie a pesterii, astfel cum este definita la art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.
   Art. 4. -
    Scopul CPS este evaluarea pe criterii stiintifice a bunurilor patrimoniului speologic, monitorizarea starii lor de conservare, asigurarea mecanismelor de conservare, protectie si gestionarea acestora, prin strategii, activitati si proceduri specifice.
   Art. 5. -
    Obiectivele principale ale CPS sunt:
   a) stabilirea valorii bunurilor patrimoniului speologic pe baza de studii stiintifice;
   b) clasificarea pesterilor in clase de protectie;
   c) autorizarea activitatilor antropice in pesteri;
   d) protectia bunurilor patrimoniului speologic pentru evitarea efectelor negative asupra acestora;
   e) solicitarea adresata autoritatilor competente in vederea asigurarii masurilor de control si monitorizare a bunurilor patrimoniului speologic.
  Art. 6. -
    CPS colaboreaza cu entitati care au responsabilitati stabilite prin lege sau prin alte acte normative cu privire la ariile protejate cu pesteri, bunurile patrimoniului speologic si activitatile speologice.
   CAPITOLUL II
Organizarea CPS

   Art. 7. -
   (1) Pierderea statutului de membru al CPS intervine in urmatoarele situatii:
   a) retragerea din proprie initiativa;
   b) absenta nejustificata la 3 sesiuni de lucru consecutive;
   c) in urma savarsirii unor actiuni care contravin prezentului regulament si hotararilor CPS;
   d) retragerea motivata a mandatului membrului de catre institutia care l-a desemnat;
   e) expirarea mandatului de 5 ani, care poate fi reinnoit, in mod consecutiv, o singura data;
   f) alte situatii prevazute expres de lege.
   (2) Numirea unui nou membru al CPS se face de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in baza consultarii cu CPS.
   Art. 8. -
   (1) Membrii CPS au urmatoarele drepturi si responsabilitati:
   a) participa activ la sesiunile de lucru sau la alte activitati stabilite in calendarul CPS;
   b) exprima puncte de vedere motivate si fac propuneri pentru imbunatatirea activitatii CPS;
   c) pot fi delegati pentru reprezentarea CPS in diverse structuri si comisii la nivel local si national;
   d) elaboreaza studii, documentatii, monitorizari asupra pesterilor si mediului carstic in care se afla acestea, la delegarea CSP;
   e) efectueaza evaluari, expertize si monitorizari in pesteri;
   f) raporteaza anual si raspund la solicitarile autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, inclusiv prin transmiterea bazei de date cu autorizatiile emise.
   (2) Membrii CPS sunt obligati sa declare situatiile de conflict de interese in urmatoarele cazuri:
   a) cand elaboreaza studii, documentatii si monitorizari asupra pesterilor si mediului carstic, altele decat cele delegate de CPS;
   b) cand solicita autorizatii pentru activitati speologice in pesteri clasificate, altele decat cele delegate de CPS;
   c) in toate situatiile de conflict de interese specificate in lege sau stabilite la inceputul sesiunii de lucru.
   Art. 9. -
   (1) Din randul membrilor CPS se aleg presedintele si secretarul.
   (2) Presedintele CPS, ales la propunerea unui membru, cu votul majoritatii simple a membrilor, are urmatoarele atributii:

a) convoaca si conduce sesiunile de lucru, in termen de 22 de zile calendaristice, in sesiune de lucru ordinara ori misiune de teren sau, in termen de maximum 5 zile de la solicitarea considerata urgenta, in procedura de urgenta;
   b) coordoneaza activitatea si secretariatul CPS;
   c) reprezinta CPS in raport cu Ministerul Mediului si Padurilor;
   d) reprezinta CPS pe plan national si international;
   e) semneaza avizele si documentele oficiale emise de CPS;
   f) raspunde de modul de pastrare si folosire a stampilei CPS.
   (3) Secretarul CPS poate fi un membru ales prin vot si are urmatoarele responsabilitati:
   a) organizeaza sesiunile de lucru;
   b) tine evidenta resurselor CPS;
   c) gestioneaza si raspunde de documentele si de corespondenta inregistrate in registrul de intrari-iesiri.
   Art. 10. -
   (1) Pot fi invitati sa participe la sesiunile de lucru sau misiunile de teren ale CPS:
   a) personalitati, specialisti si experti din domeniile specifice speologiei;
   b) solicitanti de autorizari care doresc sa isi expuna proiectele sau sa ofere informatii suplimentare in cazul unor situatii insuficient cunoscute ori documentate.
   (2) Invitatiile de participare la sesiunile de lucru sau misiunile de teren ale CPS se fac la propunerea presedintelui sau a majoritatii membrilor CPS prezenti in cadrul sedintei.
   (3) Persoanele invitate nu pot fi prezente cand se dezbat si se voteaza hotararile CPS.

CAPITOLUL III
Atributiile CPS

   Art. 11. -
    Pentru realizarea scopului si obiectivelor, CPS are urmatoarele atributii:
   a) stabileste incadrarea/reincadrarea pesterilor sau sectoarelor de pesteri in clasele A, B, C si D, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, pe baza studiilor de fundamentare stiintifica, propunand conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului emiterea unui ordin in acest sens;
   b) evalueaza pe criterii stiintifice valoarea de patrimoniu a cavitatilor naturale, rezervelor speologice si a zonelor carstice sau asociate carstului din jurul pesterilor, in scopul clasificarii bunurilor patrimoniului speologic;
   c) evidentiaza elementele rare, fragile si/sau reprezentative pentru carstul romanesc;
   d) monitorizeaza starea de conservare a bunurilor patrimoniului speologic si a rezervelor acestuia;
   e) identifica factorii de risc la adresa pesterii, carstului si elementelor de patrimoniu speologic, rezultati ca urmare a actiunii omului: poluare, actiuni industriale si economice, explorare neadecvata, modificarea factorilor climatici si ambientali;
   f) autorizeaza activitatile de explorare speologica, documentare si cercetare stiintifica in pesterile clasificate - clasele A, B si C;
   g) autorizeaza activitatile pentru pesteri din clasa A si amenajarile turistice sau alte forme de valorificare pentru pesteri din clasa C;
   h) autorizeaza si monitorizeaza orice alte activitati si interventii antropice in pesteri si zonele lor de protectie, care au implicatii directe sau indirecte asupra integritatii si starii de conservare a bunurilor patrimoniului speologic, conform art. 44 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011.
   Art. 12. -
   (1) CPS are competenta sa autorizeze activitatile care privesc bunurile patrimoniului speologic, conform art. 45 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, respectiv:
   a) explorari, activitati stiintifice, turism speologic specializat si de documentare in pesterile si sectoarele de pestera din clasele A, B si C si in pesterile nou-descoperite sau neclasificate;
   b) activitati de explorare, prin dezobstructie si derocare realizate prin mijloace cu impact minim asupra bunurilor patrimoniului speologic, pe baza unor normative interne;
   c) activitati stiintifice, care includ sapaturi sau colectari de probe minerale, fauna, fosile, pe baza unor competente dovedite sau pentru persoane care efectueaza sapaturi, indiferent de tipul acestora;
   d) amenajarea infrastructurii pentru turism sau pentru orice alta forma de utilizare ori exploatare a resurselor pesterilor.
   (2) Autorizatia se elibereaza pe baza unei cereri scrise, care va contine precizari privind scopul, mijloacele, durata, proportiile, garantiile actiunii, si se va retrage in cazul in care conditiile stabilite la eliberarea ei nu au fost respectate.

  (3) Beneficiarii de autorizatie desfasoara activitati speologice pe propria raspundere si trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic, in ceea ce priveste echipamentul, tehnicile de acces si explorare, gradul de dificultate al pesterilor, prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic.
   (4) Autorizatiile eliberate de CPS sunt valabile numai pentru activitatea, locul si perioada pentru care au fost eliberate.
   Art. 13. -
    CPS emite puncte de vedere argumentate, pentru respectarea prevederilor art. 44 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, asupra urmatoarelor:
   a) studii de fundamentare pentru instituirea si delimitarea zonelor protejate care cuprind bunuri ale patrimoniul speologic;
   b) studii de evaluare a impactului asupra mediului, studii de evaluare adecvata, studii de fundamentare si sectiuni de specialitate din planuri urbanistice generale ale unitatilor administrativ-teritoriale si din planurile urbanistice zonale sau de detaliu, care au ca obiect sau includ in perimetrul lor pesteri;
   c) planuri de management si regulamente ale ariilor naturale protejate, bunuri ale patrimoniului speologic;
   d) includerea in patrimoniul local sau judetean a unor bunuri ale patrimoniului speologic, ca arii protejate.
   Art. 14. -
    CPS stabileste si propune spre aprobare Ministerului Mediului si Padurilor urmatoarele:
   a) documentatia in vederea declararii unor obiective speologice ca patrimoniu UNESCO;
   b) masuri si lucrari necesare pentru conservarea unor pesteri amenintate de riscuri naturale sau antropice;
   c) strategii nationale in domeniul bunurilor patrimoniului speologic;
   d) criterii/cerinte minime necesare in procesul de formare si programe de specializare in domeniul protejarii bunurilor patrimoniului speologic a custozilor/administratorilor/rangerilor si a ghizilor de pestera;

e) criterii/cerinte de autorizare si reautorizare a functionarii pesterilor in care se desfasoara activitati turistice si economice, in vederea prevenirii actiunilor ce pot duce la exploatarea neadecvata a acestora in conditiile art. 11 lit. e).
   Art. 15. -
    In cazul luarii la cunostinta a unor efecte negative asupra bunurilor patrimoniului speologic, CPS sesizeaza autoritatile competente cu atributii de control si verificare in domeniu.
   Art. 16. -
    CPS colaboreaza cu urmatoarele entitati cu atributii sau responsabilitati in domeniul managementului si protectiei bunurilor patrimoniului speologic:
   a) Institutul de Speologie "Emil Racovita";
   b) Federatia Romana de Speologie;
   c) serviciile publice Salvaspeo;
   d) Corpul Roman Salvaspeo - CORSA;
   e) administratii si custozi, care detin prin contracte sau conventii bunuri ale patrimoniului speologic;
   f) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;
   g) alte organizatii care au ca scop exploatarea, cercetarea stiintifica, protectia si managementul bunurilor si patrimoniului speologic.
    CAPITOLUL IV
Functionarea CPS

   Art. 17. -
   (1) CPS isi desfasoara activitatea in sesiuni ordinare, programate de doua ori pe an, sau in situatii extraordinare, fiind statutara prin participarea a doua treimi din numarul membrilor.
   (2) Hotararile CPS se iau in sesiune de lucru statutara dupa cum urmeaza:
   a) in situatia clasificarilor pesterilor si avizarii unor interventii antropice, cu votul favorabil a doua treimi din numarul membrilor CPS exprimat direct in sesiunea de lucru;
   b) in restul situatiilor, cu majoritate simpla de voturi.
   (3) In cazul in care CPS nu se intruneste in sesiune de lucru, hotararile se iau prin vot transmis electronic, cu majoritate simpla de voturi, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. (2) lit. a), pentru care se hotaraste doar in sesiune statutara.
   Art. 18. -
   (1) Documentele si corespondenta CPS se inregistreaza in registrul de intrari-iesiri si poarta stampila CPS.
   (2) Procesele-verbale ale sesiunilor de lucru se inainteaza de CPS Ministerului Mediului si Padurilor.
    CAPITOLUL V
Dispozitii finale

   Art. 19. -
    Accesul persoanelor la informatiile de interes public cuprinse in documentatiile CPS se face prin intermediul Secretariatului CPS, in conditiile legii.

Art. 20. -
    Membrii CPS stabilesc locul de desfasurare a sesiunilor de lucru si informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului despre aceasta.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 02:28:18
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1129 din 27 martie 2012 (Ordinul 1129/2012) privind desemnarea Societatii Comerciale "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatile prevazute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatea prevazuta de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de formare pentru personal, in ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 150.599/DGDSP din 25 ianuarie 2012 al Directiei gestiune deseuri si substante periculoase si prevederile art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 2.682/2011 privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea centrelor de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatile prevazute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si a personalului care desfasoara activitatea prevazuta de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de formare pentru personal, in ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera, si pentru desemnarea Asociatiei Generale a Frigotehnistilor din Romania ca organism de certificare a personalului care desfasoara activitatile mai sus mentionate si de certificare a operatorilor economici care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile prevazute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008,
   in temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
   (1) Se desemneaza Societatea Comerciala "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatile prevazute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatea prevazuta de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de formare pentru personal, in ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera.
  (2) Elementele de identificare a centrului de instruire si evaluare prevazut la alin. (1) sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely

Bucuresti, 27 martie 2012.
Nr. 1.129.
   ANEXA

ELEMENTELE DE IDENTIFICARE
a centrului de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatile prevazute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor de recunoastere reciproca in vederea certificarii societatilor comerciale si a personalului in ceea ce priveste echipamentele stationare de refrigerare, de climatizare si pentru pompe de caldura care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si ca centru de instruire si evaluare a personalului care desfasoara activitatea prevazuta de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime pentru programele de formare si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificatelor de formare pentru personal, in ceea ce priveste sistemele de climatizare ale unor autovehicule care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
Societatea Comerciala "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L.
Adresa:
Sediul social: Str. Principala nr. 5 A, satul Valcele, comuna Feleacu, CP 407274, judetul Cluj
Sedii de lucru: Piata Marasti, bl. 3, ap. 65, Cluj-Napoca, judetul Cluj str. Fantanica nr. 38, sectorul 2, Bucuresti
Telefon:
+40(264) 28 44 62
+40(264) 28 44 63
+40(374) 00 98 33
Fax: +40(264) 28 44 62
E-mail:


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 02:33:12
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1108 din 23 martie 2012 (Ordinul 1108/2012) privind modificarea lit. c) a art. 3 din Metodologia de acordare a compensatiei pentru pierderea de venit corespunzatoare suprafetelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protectie infiintate pe terenurile agricole, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 649/2008

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 184.963 din 21 martie 2012 al Directiei paduri si dezvoltare forestiera,
   in temeiul prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. I. -
    Litera c) a articolului 3 din Metodologia de acordare a compensatiei pentru pierderea de venit corespunzatoare suprafetelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protectie infiintate pe terenurile agricole, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 649/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 11 noiembrie 2008, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) copia documentatiei cadastrale pentru suprafata efectiv ocupata cu perdeaua forestiera de protectie sau adeverinta eliberata de primaria pe raza careia se realizeaza perdeaua forestiera pentru suprafata efectiv ocupata de aceasta;".
   Art. II. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 02:53:34
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 988 din 8 martie 2012 (Ordinul 988/2012) privind aprobarea derogarii de la masurile de protectie pentru unele specii de pasari aflate in mediul natural

Avand in vedere prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si Avizul Academiei Romane nr. 2.745/CJ din 24 ianuarie 2012,
   in temeiul art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogarilor de la masurile de protectie a speciilor de flora si fauna salbatica, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 203/14/2009, si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) si art. 37 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, se aproba recoltarea unui numar de exemplare din specii de pasari de pe raza aeroporturilor Otopeni si Baneasa, dupa cum urmeaza:
   -Corvus frugilegus - 1.500 de exemplare;
   -Corvus corone cornix - 1.500 de exemplare;
   -Pica Pica - 1.500 de exemplare;
   -Phasianus colchicus - 100 de exemplare;
   -Perdix perdix - 100 de exemplare;
   -Sturnus vulgaris - 1.500 de exemplare;
   -Columba palumbus - 50 de exemplare;
   -Streptopelia decaocto - 100 de exemplare;
   -Anas platyrynchos - 50 de exemplare;
   -Larus sp. - 250 de exemplare;-Ardea cinerea - 50 de exemplare.
   Art. 2. -
   (1) Derogarea se stabileste pana la 31 decembrie 2012, iar recoltarea se va face prin impuscare.
   (2) Recoltarea exemplarelor din speciile mentionate la art. 1 se poate realiza numai de catre Asociatia Vanatorilor si Pescarilor Sportivi "Lunca" Bucuresti, denumita in continuare beneficiarul, cu respectarea prevederilor Legii vanatorii si protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) Pentru activitatea prevazuta la alin. (2) se va solicita si se va obtine autorizatia de mediu pentru recoltare/capturare.
   Art. 3. -
   (1) Beneficiarul prezentului ordin are obligatia sa transmita agentiei judetene pentru protectia mediului de pe raza administrativ-teritoriala unde s-a desfasurat actiunea de recoltare un raport cu privire la actiunea derulata, in termen de 30 de zile de la data recoltarii; modelul raportului este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   (2) Agentiile judetene pentru protectia mediului transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in maximum 45 de zile de la data finalizarii perioadei pentru care s-a acordat derogarea, un raport referitor la rezultatele acesteia in baza datelor prevazute la alin. (1).
   Art. 4. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 03:01:25
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 1016 din 14 martie 2012 (Ordinul 1016/2012) privind prohibitia pescuitului in anul 2012

Nr. 40/1.016
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Mediului si Padurilor
   Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 1.085 din 14 februarie 2012 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 159.978 din 8 martie 2012 al Directiei biodiversitatii din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor,
   in temeiul:
   -art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
   -art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003;
   -art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabila a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului;
   -art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", republicata, cu modificarile ulterioare;
   -art. 7 pct. A lit. g) din Hotararea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
   -art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
  -art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit urmatorul ordin:
   SECTIUNEA 1
Zone si perioade de prohibitie

   Art. 1. -
   (1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in habitatele piscicole naturale, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durata de 45 de zile, in perioada 15 aprilie-29 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
   (2) Se interzice pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv.
   (3) Se interzice pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv si familial al oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in fata gurii Dunarii-Meleaua Sfantu Gheorghe pana la Ciotic, pe o durata de 60 de zile, in perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv.
   Art. 2. -
    In complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv al oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice, pe o durata de 90 de zile, in perioada 1 aprilie29 iunie inclusiv.
   Art. 3. -
    Se declara zone de refacere biologica/zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoarele:
   a) pe raul Prut, sectorul cuprins intre barajul Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (2);
   b) pe Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu canalul Sulina, Mm 13+1.000, pe o durata de 275 de zile, in perioada 1 martie-30 noiembrie inclusiv, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
   c) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina de la Mm 13+1.000 si confluenta cu canalul Sulina de la Mm 8+600, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
   d) lacul Gasca din complexul Somova-Parches, tot timpul anului;
   e) lacurile Erenciuc si Zmeica, tot timpul anului;
   f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie prevazute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
   g) pe bratul Sfantu Gheorghe, zona km 22-25, pe o durata de 113 zile, in perioadele 20 martie-10 mai si 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
   h) pe bratul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durata de 113 zile, in perioadele 20 martie-10 mai si 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
   i) pe Dunare, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton) si Mm 75-78 (Galati), pe o durata de 113 zile, in perioadele 20 martie-10 mai si 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
   j) pe bratul Borcea, zona km 33-48 (Fetesti), pe o durata de 113 zile, in perioadele 20 martie-10 mai si 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv, fara a aduce atingere perioadei de prohibitie instituite la art. 1 alin. (1);
  k) zonele cu regim de protectie integrala din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", tot timpul anului;
   l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitata de coordonatele:
NV: 43▫47' lat. N si 28▫35'18" long. E;
NE: 43▫47' lat. N si 28▫40' long. E;
SV: 43▫44'20" lat. N si 28▫35'18" long. E;
SE: 43▫44'20" lat. N si 28▫40' long. E
si a carei limita dinspre mal este balizata, tot timpul anului;
   m) zona marina cuprinsa intre Periteasca si insula Sacalin, din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", delimitata de coordonatele:
NV: 44▫06'12" lat. N si 29▫08'20" long. E;
NE: 44▫48'49" lat. N si 29▫26'00" long. E;
SE: 44▫44'02" lat. N si 29▫28'07" long. E;
SV: 44▫42'18" lat. N si 29▫10'25" long. E,
incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 mai 2012.
   Art. 4. -
   (1) In zonele de refacere biologica/zonele de protectie sunt interzise:
   a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
   b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta resurselor acvatice vii, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
   c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
   d) admiterea in zona a ratelor si gastelor domestice.
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), activitatile prevazute la lit. a)-c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
   a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
   b) din considerente de prevenire a inundatiilor.
  SECTIUNEA a 2-a
Specii si perioade de prohibitie

   Art. 5. -
   (1) Prin exceptie de la art. 1, se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv si familial al speciilor de pesti urmatoare:
   a) stiuca, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 25 martie in anul 2012; in perioada 15 aprilie-13 iunie inclusiv, pescuitul stiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv si a momelilor artificiale, cu eliberarea in mediul acvatic natural;
  b) lostrita, pastravul de mare, lipanul, mihaltul si caracuda, tot timpul anului;
   c) pastravul indigen, pastravul curcubeu, pastravul fantanel si coregonul, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si in perioada 15 septembrie - 31 decembrie 2012;
   d) sturionii, tot timpul anului, cu exceptia pescuitului in scop stiintific si a pescuitului reproducatorilor in stare vie pentru programele de populare de sustinere a Dunarii si dezvoltare a acvaculturii de sturioni.
   (2) In apele Marii Negre se interzic:
   a) prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul rechinului, pe o durata de 47 de zile, in perioada 15 martie-30 aprilie inclusiv;
   b) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toata perioada anului;
   c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului;
   d) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini, inclusiv din ZEE (zona economica exclusiva).
   (3) Pescuitul calcanului se supune dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 5/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilitatilor de pescuit pentru anumite stocuri de peste si grupe de stocuri de peste aplicabile in Marea Neagra.
   (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasa egala sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minima a exemplarelor care vor fi retinute pe timpul pescuitului va fi de cel putin 45 cm (lungime totala).
   (5) Speciile marine de pesti, altele decat cele prevazute la alin. (2) si (3), sunt permise la pescuit tot timpul anului.
   Art. 6. -
    Prohibitia pescuitului in scop comercial si familial a scrumbiei de Dunare se stabileste pe sectoare astfel:
   a) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durata de 10 zile, in perioada 14 aprilie-23 aprilie inclusiv;
   b) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, pe o durata de 20 de zile, in perioada 16 aprilie-5 mai inclusiv;
  c) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, pe o durata de 30 de zile, in perioada 26 aprilie-25 mai inclusiv.
   Art. 7. -
    Capturarea sturionilor cu autorizatie speciala de capturare a reproducatorilor de sturioni se realizeaza in stare vie, pe o durata de 113 zile, in perioadele 20 martie-10 mai si, respectiv, 1 octombrie-30 noiembrie inclusiv, in zonele:
   a) Dunare, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului si Pluton);
   b) bratul Borcea, km 33-48 (Fetesti).

   SECTIUNEA a 3-a
Dispozitii finale

   Art. 8. -
   (1) Caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor si metodelor de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Se interzice folosirea navoadelor in delta si in lunca inundabila a Dunarii, in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, pe o durata de 183 de zile, in perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
   (3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in baltile, lacurile, garlele si canalele de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", in perioada 15 aprilie-30 septembrie inclusiv.
   (4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setca in complexul Razim-Sinoe si in celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
   Art. 9. -
    Dimensiunile minime ale pestilor si altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
   Art. 10. -
   (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" activitatea de pescuit este permisa, in perioada de prohibitie, numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", eliberat in baza urmatoarelor documente:
   a) facturi fiscale pentru ultimii 3 ani, pe specii, de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol si dovada popularii;
   b) bilantul financiar-contabil pentru anul 2011;
   c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;
   d) licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
   (3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
   Art. 11. -
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 12. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Stelian Fuia    Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 03:09:17
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 107 din 25 ianuarie 2012 (Ordinul 107/2012) privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 665/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare in domeniul meteorologiei

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.229/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea atestarilor si avizelor prevazute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si modalitatile de incasare si virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora, cu modificarile ulterioare,
   in temeiul art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite prezentul ordin.
   Art. I. -
    Anexa la Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 665/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de atestare in domeniul meteorologiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 585 din 6 iulie 2006, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Atestatele de competenta care vizeaza activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) si c) au un termen de valabilitate de 36 de luni de la data emiterii lor."
   2. La articolul 18 alineatul (1), litera f) se abroga.
   3. La articolul 19 alineatul (1), litera e) se abroga.
   4. La articolul 20, litera d) se abroga.
   5. La articolul 21 alineatul (1), litera f) se abroga.
   6. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. -
Tarifele pentru operatiile de certificare, expertiza, examinare si evaluare necesare pentru atestarea si avizarea activitatilor prevazute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicata, cu modificarile ulterioare, trebuie sa reflecte contravaloarea cheltuielilor efectuate de Administratia Nationala de Meteorologie."
Art. II. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 03:15:50
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
Normativul din 6 februarie 2012 (Normativul din 2012)

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

   Art. 1. -
   (1) Emiterea avizului si autorizatiei de gospodarire a apelor se realizeaza in baza unor documentatii tehnice al caror continut trebuie sa respecte prevederile prezentului normativ de continut.
   (2) Documentatiile tehnice sunt intocmite de unitati publice sau private certificate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, in conformitate cu prevederile legale, si trebuie prezentate numai in limba romana, in forma tiparita, precum si in format electronic.
   (3) Documentatia tehnica trebuie sa contina in mod obligatoriu si copia certificatului de atestare a elaboratorului, in conformitate cu reglementarile legale privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate in elaborarea de documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor.
   (4) Documentatia tehnica se semneaza si se stampileaza de catre elaborator, care raspunde de corectitudinea datelor inscrise in documentatie, precum si de respectarea prevederilor prezentului normativ de continut.
   Art. 2. -
   (1) In documentatiile tehnice de fundamentare a avizului de gospodarire a apelor sunt prevazute masurile si lucrarile necesare pentru asigurarea functionarii in continuare a folosintelor de apa existente sau in curs de realizare si care ar putea fi afectate, direct sau indirect, de lucrarile proiectate, cum sunt: prize de apa sau fronturi de captare, evacuari de ape uzate, poduri si alte traversari, platforme industriale, incinte indiguite, lacuri de acumulare sau altele asemenea. Pentru terasamente de cai ferate si drumuri sunt prevazute lucrari ca: poduri, santuri de colectare si dirijare a apelor, drenuri si altele asemenea, care sa asigure circulatia libera a apelor.
   (2) Se vor prevedea obligatoriu lucrari pentru respectarea obligatiilor asumate de Romania prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, denumit in continuare Tratat de aderare.
  (3) In cazul instalatiilor care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este descrisa tehnologia propusa, care trebuie sa fie in concordanta cu cele mai bune tehnici disponibile inregistrate in dezvoltarea tipului de activitate propus pentru reglementare si pentru care sunt stabilite valori-limita de emisie in scopul prevenirii poluarii. Cele mai bune tehnici disponibile sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 3. -
    Pentru exploatarea agregatelor minerale din cursurile de apa in zonele de frontiera, documentatia tehnica pentru avizul de gospodarire a apelor necesar pentru emiterea permisului de exploatare cuprinde masurile si lucrarile speciale prevazute prin reglementarile si conventiile incheiate de statul roman cu partile interesate. Pentru Dunare si cursurile de apa navigabile se vor prezenta avizul autoritatii de navigatie si celelalte avize si acorduri legale.
   Art. 4. -
   (1) Pentru lucrarile existente amplasate in zone inundabile, documentatia tehnica pentru emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor, cu toate masurile si lucrarile necesare, trebuie sa cuprinda si Planul de aparare impotriva inundatiilor, beneficiarii asumandu-si pe propria raspundere riscurile si valoarea pagubelor in caz de inundatii.
   (2) Pentru planurile de amenajare a teritoriului si planurile urbanistice generale, emiterea avizului de gospodarire a apelor se va face pe baza documentatiei tehnice de fundamentare, elaborata de unitati certificate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, a memoriului general si a regulamentului de urbanism, elaborate conform prevederilor legale.
  Art. 5. -
    Pe parcursul elaborarii documentatiei, proiectantul poate sa solicite unitatilor de gospodarire a apelor - ori de cate ori este cazul - consultatii tehnice, contra cost, cu privire la: inundabilitatea amplasamentelor, corelarea cu lucrarile de gospodarire a apelor existente sau prevazute in schema de amenajare a bazinului/subbazinului hidrografic respectiv, conditiile acceptate de evacuare a apelor uzate in receptorii naturali sau cu privire la orice alte aspecte de gospodarire a apelor.
   Art. 6. -
    Emitentul avizului sau autorizatiei de gospodarire a apelor poate solicita completarea documentatiei si cu alte date pe care le considera necesare: studii de impact, studii de inundabilitate, studii hidrogeologice si hidrologice etc.

   CAPITOLUL II
Normativul de continut al documentatiilor tehnice de fundamentare necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor

   Art. 7. -
    In documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor, pentru toate categoriile de lucrari care se executa pe ape sau care au legatura cu apele, sunt comune urmatoarele prevederi:
   a) date generale si localizarea obiectivului:
   a.1) localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, corpul de apa, denumirea si codul, judetul, localitatea sau localitatile din zona;
   a.2) titularul si beneficiarul investitiei, proiectantul general si proiectantii de specialitate, precizandu-se elementele de identificare: numele, adresa, telefon, fax etc.;
   a.3) denumirea completa a societatii beneficiare, forma de proprietate: capital de stat, privat, mixt, persoana fizica, profilul de activitate, cod CAEN, CUI, atribut fiscal, numar de inregistrare in registrul comertului, adresa sediului principal, adresa punctului de lucru pentru care se solicita avizul, cod postal, telefon fix si mobil, fax, cod IBAN si banca, reprezentanti: director general, director economic, administrator etc.;
   a.4) scrisoarea de confirmare a faptului ca solicitantul nu inregistreaza debite restante fata de emitentul actului de reglementare.
a.5) copie de pe factura, care sa ateste ca s-au platit 50% din contravaloarea serviciului de emitere a actului de reglementare;
   b) caracterizarea zonei de amplasare:
   b.1) date hidrologice de baza - niveluri, debite si volume de apa - necesare pentru amplasarea si dimensionarea lucrarilor, cu evidentierea unor situatii caracteristice;
   b.2) date hidrogeologice si hidrochimice;
   b.3) analiza, din punctul de vedere al gospodaririi apelor, a influentei lucrarilor proiectate asupra regimului apelor de suprafata sau subterane si a obiectivelor existente si programate a se executa in zona prin schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic sau conform planului de urbanism zonal (PUZ);
   c) scopul investitiei si elementele de coordonare:
   c.1) elemente privind profilul si capacitatile investitiei, in functie de care se dimensioneaza lucrarile ce fac obiectul avizului;
   c.2) necesitatea investitiei si impactul ei major asupra mediului si comunitatii din zona;
   c.3) precizari referitoare la alte documente si avize emise anterior, anexate in copie la documentatie; certificat de urbanism si documente care sa ateste detinerea terenului pe care se executa investitia;
   c.4) incadrarea in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic, corelarea functionala sub aspect hidrotehnic cu lucrarile existente sau programate in zona si analiza posibilitatilor de interactiune/influenta cu alte lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare existente ori prevazute a se realiza in zona;
   c.5) incadrarea lucrarilor in clasa si categoria de importanta conform standardelor in vigoare si impreuna cu fundamentarea tehnico-economica a incadrarii respective;
   c.6) influenta lucrarilor proiectate asupra obiectivelor existente in zona, cu indicarea masurilor sau lucrarilor prevazute pentru evitarea unor pagube ori afectarea acestor obiective, inclusiv refacerea folosintelor sau a lucrarilor care au avut de suferit;
   d) precizari privind:
   1. masurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuarii directe sau indirecte in resursele de apa a substantelor din familiile si grupele de substante periculoase din lista I si din lista II si a substantelor prioritare/prioritar periculoase, conform Hotararii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de masuri impotriva poluarii cu substante chimice, cu modificarile si completarile ulterioare, specifice sectorului de activitate si tipului de produs, precum si modul de asigurare a monitorizarii efluentului evacuat si a calitatii apelor.La categoriile de instalatii care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, documentatiile tehnice vor fi fundamentate conform prevederilor acesteia si ale Hotararii Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, cuprinzand date despre:
   a) valorile de evacuare pentru substantele din familiile si grupele de substante periculoase din lista I, specifice sectorului de activitate si tipului de produs;
   b) lucrari pentru respectarea standardelor de calitate specifice ale resursei de apa receptoare, in cazul in care resursa de apa are o anumita utilizare care impune anumite standarde de calitate;
   c) program de reducere a valorilor indicatorilor de calitate si substantelor prevazute la pct. 1, a apelor uzate la evacuare, daca resursele de apa receptoare prezinta sau ar putea prezenta un risc semnificativ de poluare;
   d) valorile de toxicitate, persistenta si bioacumulare;
   e) abordarea combinata a programului de monitorizare, daca este cazul;
   f) orice alte prevederi cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la autorizare;
   2. aparatura si instalatiile de masurare a debitelor si volumelor de apa captate, prelevate si evacuate;
   3. aparatura si instalatiile de monitorizare a calitatii apei la evacuare in emisar;
   4. controlul poluarii industriale, gestiunea deseurilor;
   5. sistemul informational, sistem de prognoza hidrometeorologica, sistem de avertizare si alarmare a populatiei in caz de incidente sau accidente la constructiile hidrotehnice;
   6. lucrari pentru refacerea axului cadastral de referinta afectat prin obiectivul propus;
   7. lucrari pentru refacerea amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;
   e) consideratii privind alegerea celor mai bune tehnici disponibile.
La determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie avute in vedere, pe langa costurile si beneficiile fiecarei masuri, si urmatoarele:1. utilizarea unei tehnologii care produce mai putine deseuri;
   2. utilizarea substantelor mai putin periculoase;
   3. promovarea valorificarii si reciclarii substantelor generate si utilizate in proces, precum si a deseurilor, acolo unde este cazul;
   4. instalatii si metode comparabile de exploatare, care au fost testate cu succes la scara industriala;
   5. utilizarea de tehnologii avansate si a nivelului de cunostinte stiintifice in domeniu;
   6. luarea in considerare a naturii, efectelor si volumului emisiilor produse pe un anumit amplasament;
   7. date confirmate si autorizate pentru instalatiile noi sau existente;
   8. perioada necesara pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;
   9. consumul de apa si materiile prime utilizate in proces si eficienta energetica a tehnologiilor utilizate conform pct. 5;
   10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului si riscurile implicate de acesta;
   11. necesitatea prevenirii accidentelor si minimizarii/reducerii la minimum a consecintelor acestora pentru mediu;
   f) anexe, dupa caz:
   f.1) elemente de fundamentare a principalilor parametri functionali si tehnologici ai lucrarilor care fac obiectul avizului, breviar de calcul;
   f.2) studii hidrologice, hidrogeologice, hidraulice, de gospodarire a apelor sau de alta natura, analiza si evaluarea cumulativa a impactului lucrarilor proiectate in interiorul si amonte de ariile naturale protejate in care apa are un rol important, de teren sau de laborator, sinteze sau extrase ale acestora, strict necesare pentru fundamentarea prevederilor documentatiei; studiile hidrologice, studiile hidrogeologice sau de transport al poluantilor in resursele de ape subterane, care stau la baza elaborarii documentatiei, vor fi elaborate/expertizate de catre Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, denumit in continuare INHGA.
Datele hidrologice si hidrogeologice necesare pentru dimensionarea lucrarilor hidrotehnice sau hidroedilitare ale unor noi obiective de investitii ori pentru extinderi ale obiectivelor existente trebuie actualizate pentru etapa elaborarii documentatiei respective de investitii, iar datele hidrologice de baza folosite (debite cu diverse asigurari, in diverse sectiuni etc.) vor fi confirmate de INHGA sau de administratiile bazinale de apa, dupa caz;
  f.3) acceptul altor beneficiari si conditiile de cooperare in cazul influentarii unor lucrari sau instalatii detinute de alti beneficiari;
   f.4) certificatul de abilitare si agrementare a instalatiilor si utilajelor propuse a se utiliza prin documentatia tehnica, dupa caz;
   g) planse:
   1. plan de incadrare in zona a lucrarilor de investitii propuse, inclusiv a celor conexe si a celor cu care se coopereaza, cu indicarea schematica a principalelor localitati, cai de comunicatie, cursuri de apa, lucrari hidrotehnice existente si a lucrarilor propuse prin documentatie. Se recomanda scari cuprinse intre: 1:50.000 si 1:10.000;
   2. plan de ansamblu al lucrarilor investitiei propuse, cu incadrarea in planul urbanistic. Sunt prezentate urmatoarele aspecte: limitele zonei propuse avizarii, limita de inundabilitate la probabilitatea de calcul considerata, zone cu risc crescut de deversare si exfiltrare, zone de protectie si acces liber, acces intrare/iesire in amplasament, lucrari de aparare impotriva apelor mari si gheturilor, prezenta zonelor protejate naturale, perimetre de protectie hidrogeologica, inclusiv zona de protectie sanitara si de restrictie pentru lucrarile hidrotehnice propuse.
De asemenea trebuie mentionate: depozite de materii prime si produse, depozite de deseuri, facilitati de tratare a apei si de epurare a apelor uzate, drenaje, conducte, canale cu potential de deversare a poluantilor. Se recomanda scari cuprinse intre 1:10.000 si 1:2.000;
   3. planuri de situatie si profile transversale si longitudinale, in sectiuni caracteristice pentru principalele lucrari care fac obiectul avizului. Se recomanda scari cuprinse intre 1:500 si 1:100;
   4. plan de amplasare a forajelor si sectiuni geologice si hidrogeologice, cu prezentarea cotelor si caracteristicilor tehnice, precum si a altor elemente strict necesare pentru evidentierea influentei lucrarilor propuse asupra apelor subterane, inclusiv perimetre de protectie hidrogeologica si zone de protectie;
   5. planuri pentru lucrarile provizorii din albii, destinate executiei lucrarilor de baza: devierea apelor, aparari de maluri, indiguiri, halde de pamant sau piatra descoperite, platforme sau incinte pentru organizarea de santier etc.;
  6. precizarea zonei de protectie sanitara pentru bazinele piscicole amenajate in terasa, in intravilan.
Toate planurile vor fi prezentate in coordonate Stereo 70 si raportate la sistemul de nivelment respectiv: Marea Neagra, Marea Baltica, Marea Adriatica, sistem local. Punctele in coordonate Stereo 70 reprezentative ale folosintei de apa vor fi considerate cel putin urmatoarele: sursele de apa, statia de tratare a apei, statia de epurare sau bazinele de colectare a apelor uzate, punctul de descarcare in emisar. In cazul captarilor de apa destinate consumului uman, al instalatiilor, aductiunilor si retelelor de distributie aferente se vor marca si punctele in coordonate Stereo 70 care delimiteaza zonele de protectie sanitara si, dupa caz, hidrogeologica, prevazute de legislatia in vigoare, in vederea reprezentarii spatiale a acestora.
   Art. 8. -
    In documentatiile tehnice necesare pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor vor fi incluse si prevederi specifice pe categorii de lucrari. Prevederile specifice din documentatii sunt minimale si nu exclud solicitarea de catre emitentul avizului a altor completari pe care le considera necesare pentru o evaluare corecta a impactului investitiei asupra resurselor de apa.
   Art. 9. -
    In documentatiile tehnice privind lucrarile de alimentare cu apa sunt tratate si problemele canalizarii, epurarii si evacuarii debitelor de ape uzate, meteorice sau alte ape in exces, in vederea corelarii solutiilor, capacitatilor si termenelor de realizare.
   Art. 10. -
    La alimentarile cu apa potabila si industriala, evacuari si epurari de ape uzate si meteorice pentru folosinte, documentatiile tehnice vor cuprinde urmatoarele prevederi specifice:
   a) precizarea sursei de apa si calitatea necesara pentru scopul avizat si a receptorului apelor uzate si meteorice;
   b) valorile medii ale necesarului de apa, cerinta la sursa si evacuarea apelor uzate menajere/tehnologice si meteorice, gradul de recirculare a apei. Trebuie precizati parametrii functionali ai folosintei de apa, fundamentati pe baza schemei fluxului apei in procesul tehnologic si a normelor de apa pe unitatea de produs, rezultate din breviarul de calcul inclus. Pentru instalatiile existente ce se propun a fi dezvoltate se va prezenta situatia existenta privind modul de folosire a apelor, gradul de recirculare instalat si realizat, prelevarile efective si instalatiile de epurare existente cu eficienta acestora;
  c) regimul de functionare a folosintei de apa, permanent sau sezonier.
Pentru folosintele sezoniere cum sunt fabrici de zahar ori de conserve, topitorii de in sau de canepa si altele asemenea, sunt prezentati parametrii functionali de capat, pentru regimul normal de functionare in situatia de varf de productie si pentru cel in perioada de remont, cu precizarea duratei fiecarei situatii de activitate.
Cerinta si evacuarea vor fi prezentate in functie de regimul de functionare si se vor exprima astfel:
   c.1) cerinta ca: debitul maxim, mediu si minim al zilei - Qs zi max, Qs zi med, Qs zi min - exprimate in metri cubi pe zi si in litri pe secunda - cu cerinta de la sursa de apa. Pot fi determinate conform standardelor in vigoare, specificandu-se totodata si calitatea necesara;
   c.2) evacuarea ca: debitul maxim, mediu al zilei si debitul maxim orar ce se poate evacua in receptor - Quz zi max, Quz zi med, Quz orar max - exprimate in metri cubi pe zi si in litri pe secunda, tinand cont si de situatia evacuarii in corpuri de apa nepermanente, fara debit de dilutie asigurator. Debitele pot fi determinate conform standardelor in vigoare;
   c.3) debite in litri pe secunda, prin valoarea maxima de calcul, ale altor ape in exces care se elimina prin sistemul de canalizare unitar sau divizor si in special apele meteorice, apele de drenaj, alte ape provenite din versanti, paraie sau torenti care strabat incinta unitatii, ape geotermale sau minerale, dupa caz, ape provenite din cura balneara;
   c.4) pentru unitatile industriale, parametrii functionali se vor prezenta in doua situatii:
   -in regim normal de functionare - situatie in care sursa este disponibila pentru satisfacerea integrala a cerintei;
   -in regim de restrictii - situatii exceptionale in care, pe perioade scurte de deficit pronuntat la sursa, unitatea pastreaza in exploatare normala sectiile principale de productie si scoate din functiune - total sau partial - utilizatori auxiliari (spalat auto, stropit spatii verzi, spalat drumuri si altele asemenea), precum si sectii ori activitati mai putin importante;
  d) descrierea obiectivelor care formeaza sistemul de alimentare si canalizare al folosintei, inclusiv instalatiile de tratare, de epurare si gospodaria de namol - fluxul cantitativ si calitativ al apei.
Se vor prezenta caracteristicile tehnice, constructive si functionale ale sistemului de alimentare cu apa, de evacuare si epurare, inclusiv prezentarea traversarilor cursurilor de apa cu retele hidroedilitare.
In cazul sistemelor de alimentare cu apa se vor prezenta marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, precum si studiile privind determinarea acestora, dupa caz, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Pentru gospodaria de namol se vor prezenta cantitatea, natura si compozitia namolurilor, precum si instalatiile de stabilizare, deshidratare, depozitare intermediara si finala, valorificare ori ardere, dupa caz;
   e) elemente de calcul pentru dimensionarea lucrarilor de captare pentru ape subterane: rezultatele testelor de pompare, calcule pentru debitul de captare, calcule pentru dimensionarea numarului de puturi, drenuri, in conformitate cu standardele in vigoare, evaluarea debitului minim asigurat pe baza urmaririi pe o perioada de cel putin un an hidrologic pentru izvoare.
Studii hidrogeologice privind impactul exploatarilor existente de ape din subteran, precum si al exploatarilor de agregate minerale si/sau de alte resurse minerale din zona, acolo unde este cazul;
   f) elemente caracteristice ale lucrarilor in albie cum sunt: prize, guri de evacuare, regularizari, consolidari; debitele instalate si cele de dimensionare a prizelor de apa si a gurilor de evacuare in receptori;
   g) sisteme de monitoring cantitativ si calitativ a apelor subterane, foraje hidrogeologice de observatie, obligatorii in zona obiectivelor in care pot aparea infiltratii si impurificari ale apelor subterane, caracteristici tehnice de executie;
   h) aparatura si instalatii atestate in tara/Uniunea Europeana, cu certificat de metrologie in termen de valabilitate, cu ajutorul carora sa se masoare debitele de apa si sa se determine parametrii calitativi ai apelor.
Trebuie prezentate, de asemenea: masuri de prevenire si control ale deversarilor accidentale, tipul si frecventa de realizare a inspectiilor si monitoringului pentru evacuari accidentale, programul de masuri de intretinere a echipamentelor si sistemelor, procedura de interventie in situatii de poluare accidentala, inclusiv lista persoanelor de contact, cu date necesare de localizare pentru situatii de urgenta si lista utilizatorilor din avalul amplasamentului avizat, cu risc de a fi afectati.
De asemenea, se va prezenta programul de masuri de intretinere a echipamentelor si sistemelor;
   i) piese desenate:
   i.1) schema fluxului apei sub aspect cantitativ si calitativ, in cadrul careia retelele de alimentare sunt marcate cu culoarea albastru, iar cele pentru canalizare cu rosu;
   i.2) pentru statiile de tratare sau de epurare si pentru prelucrarea si depozitarea namolurilor rezultate se vor prezenta planul de situatie si procesul tehnologic propus, sub forma de scheme tehnologice functionale;
   i.3) planuri de situatie, profile transversale si longitudinale, sectiuni caracteristice - cu indicarea nivelurilor apelor determinante pentru dimensionare - pentru lucrarile in albie sau la mal;
   i.4) date de proiectare, fisa geologica tehnica a lucrarilor propuse a se executa etc.
   Art. 11. -
    Pentru alimentari cu apa pentru irigatii, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) suprafata si capacitatea care se propun pentru a fi irigate;
   b) prezentarea deficitului mediu si maxim de umiditate evaluat pe baza unor studii de bilant al evapotranspiratiei care fundamenteaza introducerea irigatiei. Necesarul de apa, pe baza planului de cultura adoptat si a normelor de irigare utilizate: volum anual de apa necesar la sursa, regimul lunar de udare, debite in metri cubi pe secunda si volume in mii m3 pe luna, in functie de numarul udarilor rezultate. Trebuie precizate: debitul de dimensionare al constructiilor si instalatiilor de captare; prognoza modificarii regimului apelor subterane, consecintele previzibile, masuri si lucrari ce decurg din aceasta cu justificarea solutiilor propuse;
  c) incadrarea suprafetelor propuse pentru irigare in potentialul irigabil al bazinului hidrografic si in strategia stabilita, modul de asigurare a sursei de apa si prevederea, dupa caz, a lucrarilor de priza, transport al apei si alte lucrari, corelat cu prevederile schemei directoare de amenajare a bazinului hidrografic si cu lucrarile de gospodarire a apei existente sau prevazute in bazinul respectiv;
   d) descrierea succinta a sistemului de irigare propus:
   d.1) sistemul de transport al apei: tipuri de canale, randamentele sistemului pe metode de udare si tipuri de amenajare si ponderat pe sistem;
   d.2) vaile sau cursurile de apa prevazute pentru descarcarea sistemului de irigatii la terminarea udarilor sau accidental; sisteme de golire, debite, durate, capacitatea de transport a vailor, lucrari necesare pentru calibrarea receptorilor naturali;
   d.3) posibilitatea functionarii reversibile: desecare - irigare a canalelor;
   e) lucrarile si instalatiile prevazute la sursa pentru preluarea apei de alimentare, masurarea acesteia, stabilitatea albiei in zona de preluare; principalele caracteristici tehnice, dimensiuni, cote, capacitati instalate:
   e.1) prize gravitationale cu sau fara lucrari de barare sau dirijare a curentului apei la niveluri mici;
   e.2) statii de pompare, amplasamentul si lucrarile necesare pentru apararea locala a acestora: diguri, platforme inaltate, consolidari etc.;
   f) lucrari de traversare/intersectare a canalelor sau conductelor de transport a apei, cu diguri, cursuri de apa, vai naturale si altele asemenea - continutul acestor documentatii este cel stabilit pentru traversari;
   g) amplasamentul, structura si principalele elemente ale retelei de foraje hidrogeologice pentru urmarirea in timp a nivelurilor si chimismului apelor subterane pe suprafata amenajata prin lucrari de irigare, in conformitate cu cerintele prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul normativ de continut;
   h) calculul randamentului sistemului de irigatii;
   i) programul de urmarire a influentei aplicarii udarilor asupra panzei freatice;

   j) pentru situatii in care apa de alimentare este provenita din categoria apelor uzate epurate este necesara prezentarea caracteristicilor fizico-chimice, bacteriologice si helmintologice ale acestora, precum si programul de urmarire a calitatii apelor subterane in zona irigata.
   Art. 12. -
    Documentatia tehnica pentru centrale hidroelectrice, inclusiv microhidrocentrale, va cuprinde:
   a) incadrarea in schema directoare de amenajare si management a bazinului hidrografic, corelarea functionala sub aspect hidrotehnic, analiza amplasarii si posibilitatile de cooperare in raport cu alte lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare existente in zona;
   b) influente ale lucrarilor proiectate asupra albiei cursului de apa si obiectivelor existente in zona, inclusiv in caz de incidente la capacitatile propuse, cu indicarea masurilor prevazute pentru evitarea unor pagube sau stanjeniri asupra acestor obiective, sau pentru refacerea folosintelor afectate, pentru cazurile in care:
   b.1) inaltimea constructiei de barare la captare este mai mare sau egala cu 0,5 m, lucrari de migrare a ihtiofaunei, dupa caz;
   b.2) volumul util al acumularii create de barare este mai mare sau egal cu 25.000 m3;
   b.3) justificarea utilizarii capacitatii potentialului hidroenergertic de minimum 70%;
   c) clasa de importanta, respectiv probabilitatile de calcul si de verificare necesare pentru dimensionarea diferitelor obiective componente ale amenajarii hidroenergetice, tinand seama de necesitatea apararii impotriva inundatiilor a acestora si de importanta obiectivelor economice si sociale din aval de amenajare;
   d) date hidrologice de baza - debite: mediu, maxim de calcul si de verificare - niveluri, volume de apa, debite ce trebuie asigurate in aval - debite salubre sau de servitute;
   e) valorificarea potentialului hidroenergetic: variante, capacitati propuse; productia medie anuala de energie electrica; calcule hidroenergetice; parametrii caracteristici si indicatori hidroenergetici; debit minim in albie, debit asigurat pentru celelalte folosinte din aval;
  f) descrierea obiectivelor componente ale amenajarii, cu principalele dimensiuni si capacitati pentru captari, inclusiv lucrarile de barare, descarcatori, bazin compensator, aductiuni, centrala, echipamente, instalatii pentru asigurarea debitului minim in albie in aval, regim de exploatare, eventuale masuri si lucrari de aparare impotriva inundatiilor;
   g) planul de situatie, profile transversale si longitudinale in sectiuni caracteristice pentru principalele lucrari: captari, inclusiv lucrari de barare, lacuri compensatoare, derivatii si, dupa caz, regularizari aval si nivelurile apelor mari la asigurarile de calcul si verificare pentru obiectele necesar a fi aparate impotriva inundatiilor;
   h) acceptul si conditiile de cooperare cu lucrari sau instalatii detinute de alti beneficiari, dupa caz, in copie;
   i) documentatia va cuprinde in mod obligatoriu certificat de urbanism si documente care sa ateste situatia juridica a terenului si, dupa caz, o copie de pe contractul de inchiriere a terenului din domeniul public administrat de catre Administratia Nationala "Apele Romane" pe care se va executa obiectivul;
   j) proiectantul va prezenta o solutie constructiva, care, in functie de definirea corpului de apa in care se executa lucrarea, sa respecte conectivitatea hidraulica a raului, in conformitate cu masurile pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor aprobate prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.163/2007;
   k) lucrarile de amenajare sau reamenajare a cursurilor de apa care se vor realiza pe corpuri de apa naturale trebuie sa nu schimbe incadrarea corpului de apa din natural in puternic modificat;
   l) lucrarile de barare a cursurilor de apa mai inalte de 0,5 m vor fi prevazute cu pasaje de trecere (scari de pesti) pentru fauna acvatica migratoare;
  m) toate lucrarile proiectate vor permite asigurarea in aval de constructiile hidrotehnice de retentie sau derivatie a debitelor minime necesare in albie, stabilite printr-un studiu elaborat/expertizat de INHGA in vederea mentinerii unei stari favorabile de conservare a speciilor acvatice de flora si fauna, precum si pentru satisfacerea cerintelor de apa;
   n) documentul legal care sa ateste depunerea garantiei financiare pentru blocarea amplasamentului de catre viitoarele investitii de tip microhidrocentrale.
   Art. 13. -
   (1) Pentru amenajari piscicole, iazuri agropiscicole, helestee, bazine, acumulari locale cu volum total pana la 5 milioane m3 inclusiv, continutul documentatiei se va stabili, dupa caz, corespunzator problemelor pe care le ridica aceste amenajari, prin adaptarea prevederilor corespunzatoare de la capitolele lacurilor de acumulare, alimentari cu apa si evacuari de apa. Documentatia tehnica va mai cuprinde:
   a) descrierea caracteristicilor calitative ale apei de alimentare si de evacuare, precum si a emisarului, a masurilor propuse in vederea mentinerii echilibrului ecologic si respectiv a modalitatilor de alimentare pentru cele amenajate in terasa;
   b) planuri de situatie;
   c) incadrarea suprafetei terenului la categoria corespunzatoare investitiei;
   d) certificat de urbanism care sa prevada in mod expres realizarea acestei investitii pe terenul respectiv;
   e) studiu hidrogeologic;
   f) prezentarea amenajarilor existente pe cursul de apa si a celor de la crescatoriile de pesti, precum si a celor din terasa aflate in vecinatate. Acceptul beneficiarilor lucrarilor existente in zona limitrofa ce pot fi afectate, dupa caz;
   g) prezentarea formulei de populare, modul de furajare, compozitia chimica a furajelor si tehnologia de recoltare;
   h) studiu de evaluare a impactului asupra mediului privind influenta acestei activitati asupra apelor subterane din zona si respectiv a captarilor de apa din surse subterane, la cele din terasa;
   i) prezentarea instalatiilor si masurilor pentru protectia calitatii apei utilizatorilor din aval, precum si masurile pentru asigurarea apararii impotriva inundarii platformei;
  j) studiul de inundabilitate (dupa caz).
   (2) Documentatia de realizare a lucrarilor mentionate la alin. (1), elaborata la faza de studiu de prefezabilitate, va fi insusita de catre solicitant.
   Art. 14. -
    In cazul amenajarilor pentru navigatie, plutarit, flotaj, poduri plutitoare, ecluze, porturi fluviale sau maritime, santiere navale, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) delimitarea sectorului de curs de apa propus navigabilizarii, traseu, lungime;
   b) prezentarea lucrarilor propuse:
   b.1) elemente de calcul, debite caracteristice, niveluri corespunzatoare acestora in sectiuni de calcul;
   b.2) elemente constructive: caracteristici de navigatie - etiaj, niveluri, adancime, latimi, raze de curbura, gabarite de navigatie, biefarea senalului navigabil, ecluze;
   b.3) bilantul hidraulic al canalului navigabil: consumuri de apa prin ecluzare, pierderi de apa datorate neetanseitatii constructiilor, sursa de alimentare cu apa si debite caracteristice;
   c) prevederi pentru urmarirea in timp a comportarii lucrarilor propuse, pentru exploatare, monitoring, semnalizare senal navigabil;
   d) prezentarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor, a constructiilor de pe senalul navigabil: poduri, tunele navigabile;
   e) pentru activitatile portuare se prezinta amenajarile necesare acostarii navelor, incarcarii si descarcarii marfurilor cu precizarea utilitatilor si surselor de alimentare; solutiile constructive adoptate;
   f) se vor prezenta instalatiile si masurile propuse pentru protectia calitatii apei, preluarea apelor de santina;
   g) masuri de aparare impotriva inundatiilor a amenajarilor portuare.
   Art. 15. -
    Pentru folosinte hidromecanice, precum mori de apa, fierastraie si pive, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) descrierea amenajarilor destinate captarii de apa-priza, precum si cele destinate devierii debitelor;
   b) prezentarea marimii debitelor instalate;
   c) descrierea regimului de utilizare a debitelor si a masurilor pentru protectia apelor de suprafata si subterane;
   d) masuri de aparare impotriva inundatiilor.
   Art. 16. -
    Pentru amenajari balneare, turistice sau pentru agrement, documentatia tehnica va cuprinde:


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 03:48:45
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
a) prezentarea constructiilor, amenajarilor si dotarilor;
   b) descrierea utilitatilor, modul de asigurare a surselor de alimentare si de epurare a apelor uzate;
   c) prezentarea modului de stocare a unor substante si solutii periculoase si a masurilor speciale de interventie in caz de poluari accidentale cu ape uzate de la unitatile sanitare ale amenajarilor turistice si bazele de tratament balnear;
   d) continutul documentatiei se va stabili, dupa caz, in raport cu cel pentru alimentari cu apa si evacuari ape uzate, incluzand descrierea lucrarilor necesare protejarii calitatii apei si gospodaririi rationale a resursei, precum si elemente privind incadrarea in schita de sistematizare a zonei.
   Art. 17. -
   (1) In documentatia tehnica pentru canalizari, statii si instalatii de epurare, evacuari de ape uzate, evacuari in receptorii naturali de ape geotermale sau minerale, dupa utilizare, se vor prezenta distinct elemente in legatura cu preepurarea locala a apelor uzate, provenite dintr-un anumit proces tehnologic, impreuna cu valorile parametrilor cantitativi si calitativi de iesire, care concura la constituirea efluentului in statia finala de epurare.
   (2) Pentru produse noi se vor mentiona valorile-limita de emisie pentru indicatorii de calitate respectivi, metoda de analiza, precum si tehnologia de epurare.
   (3) Pentru dezvoltari ale productiei existente sau pentru produse noi generatoare de ape uzate se prezinta: situatia existenta a canalizarii cu impactul asupra apelor subterane, modalitati de preluare cantitativa a apelor uzate suplimentare, eficienta capacitatilor de epurare existente, precum si necesarul de noi capacitati si tehnologii de epurare, sistemul de monitorizare cantitativa si calitativa a evacuarilor.
   (4) De asemenea, se prezinta impactul corelat cu cerintele europene continute in Ghidurile sectoriale recomandate pentru evaluarea impactului asupra mediului pentru: statii de epurare a apelor uzate si retele de canalizare, captarea apelor subterane si sisteme de alimentare cu apa, lucrari de prevenire si protectie impotriva inundatiilor. Ghidurile pot fi solicitate de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau Administratia Nationala "Apele Romane".
  Art. 18. -
    In cazul injectiilor de ape de mina, de zacamant, tehnologice in straturi de mare adancime, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) analiza tehnologica si economica din care sa rezulte imposibilitatea aplicarii unei solutii de epurare;
   b) studiu hidrogeologic din care sa rezulte ca substantele poluante evacuate nu afecteaza structurile geologice, apele subterane si substantele minerale exploatabile;
   c) precizarea zonei de injectare cu caracteristicile hidrogeologice si geomorfologice ale acesteia si a lucrarilor de injectare cu caracteristicile constructive specifice;
   d) proprietatile fizico-chimice ale substantelor ce urmeaza a fi injectate in subteran;
   e) descrierea tehnologiei de injectare si a posibilelor consecinte negative asupra calitatii apei subterane;
   f) descrierea si datele tehnice ale lucrarilor necesare pentru realizarea injectiei de ape uzate; asigurari asupra durabilitatii lucrarilor;
   g) acte de reglementare ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM).
   Art. 19. -
    Pentru lacurile de acumulare cu volumul de cel putin 100.000 m3 apa - indiferent de folosinte - inclusiv barajele si anexele acestora, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) incadrarea in schema directoare de amenajare a bazinului hidrografic, corelarea functionala cu alte lucrari din bazin si precizarea categoriei de importanta, stabilita conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanta a barajelor - NTLH-021, aprobata prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 115/288/2002;
   b) acord de functionare in conditii de siguranta emis conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicata;
   c) necesitati economice si sociale care sunt asigurate prin lacul de acumulare propus: alimentari cu apa - volume si debite asigurate -, aparare impotriva inundatiilor - debite maxime naturale si atenuate, valorificarea potentialului hidroenergetic - productie de energie, debit minim in albie, piscicultura - suprafata de luciu de apa la nivel minim de exploatare -, agrement, navigatie etc.;
  d) stabilirea pe etape a deficitelor, respectiv a volumelor de apa necesar a fi acumulate sau derivate; conditiile de umplere a lacului de acumulare;
   e) caracteristicile geomorfologice ale cuvetei lacului de acumulare: relatia volum-nivel-suprafata; date privind geologia, hidrogeologia si stabilitatea versantilor;
   f) principalele capacitati si caracteristici ale lacului de acumulare si ale centralelor hidroelectrice aferente, precum si principalii indicatori tehnico-economici:
   f.1) caracteristici ale lacului: volum total, de atenuare, util, de colmatare; volume pentru tranzitarea undelor de apa din incidente la lacurile de acumulare din amonte; coeficient de acumulare; debite ori volume de apa pierdute; graficul de exploatare; coeficientul de regularizare;
   f.2) determinarea curbei suprafetei libere a apei in lacurile de acumulare cu diguri-baraje laterale, la tranzitarea debitelor maxime si a undelor provenite din incidente la barajele lacurilor de acumulare din amonte, existente si prevazute;
   f.3) regimul debitelor descarcate din lac: debite salubre sau de servitute, debite maxime, debite de apa pierdute, modul de satisfacere a folosintelor de apa, stabilite, dupa caz, printr-un studiu elaborat/expertizat de INHGA;
   f.4) regimul debitelor de sedimente intrate si descarcate din lac; prevederile pentru evacuarea temporara ori integrala a sedimentelor retinute;
   f.5) masurile si lucrarile antierozionale si de corectie a torentilor in bazinul versant si in amonte, in vederea prevenirii colmatarii lacului; masuri de valorificare a rezervelor de balast din cuvete etc. si implicatiile acestora asupra marimii volumelor utile;
   f.6) masuri pentru prevenirea modificarilor morfologice pe cursuri de apa, in aval de lacul de acumulare pana la primul afluent important, ca si pentru modificarile nivelurilor apelor subterane din zona;
   f.7) valorificarea energetica a potentialului apelor; parametri, caracteristici si indicatori energetici;
   f.8) capacitatea descarcatorilor de suprafata si de adancime si echipamentul hidromecanic al acestora, corelat cu posibilitatea de golire accelerata a lacului de acumulare pentru cazuri de necesitate sau de incidente la barajul respectiv ori la barajele unor lacuri din amonte, cu sau fara prognoza;
  f.9) eventualele lacuri de compensare a debitelor exploatate dupa un regim diferit de cel al cerintelor de apa;
   f.10) lucrari de regularizare a albiilor aval de baraj, pe o distanta corespunzatoare conform legislatiei in domeniu;
   f.11) lucrari pentru migrarea ihtiofaunei;
   f.12) lucrari de combatere a eroziunii solului;
   f.13) lucrari de regularizare a scurgerii pe versant;
   g) principalele lucrari de constructii, echipamente hidromecanice, instalatii si aparate, descrierea acestora, cum ar fi:
   g.1) lucrari pentru baraj, ecrane de etansare, descarcatorii de suprafata si de fund, inclusiv disipatorii de energie aferenti, prize de apa, lucrari in cuveta lacului de acumulare si alte lucrari de tranzitare a debitelor, lucrari de regularizare in aval de baraj;
   g.2) lucrari pentru repararea constructiilor hidrotehnice din albii si pentru refacerea axului cadastral;
   g.3) evidentierea lucrarilor necesare mentinerii echilibrului ecologic in zona;
   h) plan de ansamblu al zonei, in care sunt amplasate lucrarile ce fac obiectul avizului inclusiv lucrarile de combatere a eroziunii solului si de amenajare a torentilor in bazinul de receptie al lacului de acumulare si in bazinul versant al sectorului de rau regularizat;
   i) planuri pentru lucrari provizorii din albii destinate executiei lucrarilor de baza: devierea apelor, aparari de mal, indiguiri, halde de pamant sau piatra, platforme ori incinte pentru organizarea de santier etc.;
   j) aparatura de masura si control necesara pentru urmarirea in timp a comportarii barajului si anexelor sale, posturi hidrometrice de exploatare si sistemul informational, sistemul de prognoza hidrometeorologica si de avertizare - alarmare a populatiei din zonele afectabile in caz de incidente la constructia hidrotehnica.
   Art. 20. -
    Pentru lucrari distincte de derivatii de debite intre bazine hidrografice sau in interiorul aceluiasi bazin, precum si pentru aductiuni magistrale, continutul documentatiei se va stabili, dupa caz, in raport cu cel pentru lacuri de acumulare si cel pentru lucrari de regularizare a cursurilor de apa, adaptandu-se corespunzator problemelor specifice derivatiei sau aductiunii in cauza.
Art. 21. -
    Pentru lucrari de regularizare a cursurilor de apa, aparari si consolidari de maluri, consolidari de albii si praguri de fund, rectificari si reprofilari de albii, lucrari de dirijare a apei, documentatia tehnica va prezenta o solutie constructiva, care, in functie de definirea corpului de apa in care se executa lucrarea, sa respecte conectivitatea hidraulica a raului, in conformitate cu masurile pentru imbunatatirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apa, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor aprobate prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.163/2007, si va cuprinde:
   a) clasa de importanta a lucrarilor conform standardelor in vigoare corelate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei nationale de management al riscului la inundatii pe termen mediu si lung;
   b) date specifice: delimitarea sectorului de curs de apa supus regularizarii, lungimea sectorului si kilometrajul dupa axul de referinta cadastrala; suprafete si obiective aparate, comparativ cu situatia dinainte de regularizare. Necesitatea lucrarilor, suprafete de teren, obiective si bunuri, cai de comunicatii aparate.
Valoarea pagubelor inregistrate si potentiale; corelarea, dupa caz, cu lucrari existente sau propuse de desecare, combaterea eroziunii solului, amenajarea torentilor, lucrari de aparare impotriva apelor provenite de pe versanti sau apelor interne etc.;
   c) debite de calcul in regim natural si amenajat si nivelurile corespunzatoare acestora in sectiunile de calcul, corelate cu prevederile din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, eventualele dezatenuari ale undelor de viitura produse pe sectorul regularizat si in aval de acesta si masurile si lucrarile propuse, parametrii proiectati ai albiei stabile, incadrarea sectorului regularizat in parametrii generali de traseu si sectiune a albiei cursului de apa, corelarea lucrarilor propuse cu exploatarile de material din albie, tinand seama de modificarile curgerii debitelor solide d) masuri necesare pentru apararea de inundatii a localitatilor si a obiectivelor economice si sociale;
   e) implicatiile care se pot produce la tranzitarea undelor de apa din accidente la barajele din amonte si masurile necesare in cazul unor lucrari de regularizare situate in avalul acumularilor existente sau prevazute;
   f) prezentarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului si de desecare pe terenurile agricole, ca si a celor de amenajare a torentilor din fondul forestier, necesare apararii obiectivelor sau functionarii lucrarilor de regularizare;
   g) masuri si lucrari pentru evacuarea apelor interne sau de pe versanti in cazul in care prin indiguire se creeaza incinte fara evacuari naturale;
   h) prevederi pentru urmarirea in timp a comportarii lucrarilor de regularizare si a morfologiei albiei regularizate; programul de observatii. Prevederi pentru exploatare: cantoane, dotari, sisteme de comunicatie, modalitati de alimentare cu apa si epurare a apelor uzate etc.;
   i) lucrarile de combatere a eroziunii solului si de desecare pe terenurile agricole, precum si lucrarile de amenajare a torentilor din fondul forestier, atunci cand acestea sunt incluse in investitii ca fiind indispensabile apararii obiectivelor sau functionarii lucrarilor de regularizare;
   j) planul de ansamblu pentru albia regularizata si teritoriul aparat, cu mentionarea lucrarilor de regularizare a incintelor care se formeaza si a obiectivelor aparate, inclusiv terenurile pe categorii de folosinte, precum si a limitelor de inundabilitate la asigurarea considerata: 1: 10.000, 1: 5.000 si 1: 2.000;
   k) profiluri longitudinale prin albia raului cu indicarea liniilor de panta ale fundului, malurilor, lucrarilor proiectate si a apei la asigurarea considerata, inclusiv lucrarile de arta existente; coeficientii de rugozitate, viteze-limita si efective; indicarea pozitiei canalelor de colectare a apelor de infiltratie si a traversarilor.
   Art. 22. -
    Pentru indiguiri si incinte indiguite, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) clasa de importanta a obiectivului principal si a celor colaterale si conexe, din punct de vedere al apararii impotriva efectelor daunatoare ale apelor mari. Pentru dezvoltari si extinderi de obiective existente sau pentru platforme industriale, clasa de importanta se va examina pe ansamblul obiectivului in situatia finala prevazuta. Pentru zonele sau platformele industriale, clasa de importanta se va analiza pentru intreg ansamblul ce urmeaza a fi aparat. In cazul unor obiective deja aparate, analiza se va face pentru verificarea necesitatii unor lucrari suplimentare de aparare, ca urmare a modificarii clasei de importanta, datorita noului obiectiv sau noilor dezvoltari;
;
b) provenienta apelor care pot produce efecte daunatoare si modalitatile de actionare a acestora asupra obiectivului si functionarii sale: ape meteorice, ape de suprafata de pe cursurile de apa permanente si de pe vaile cu curgere nepermanenta, unde de apa ce pot proveni de la amenajari hidrotehnice existente sau prevazute, din amonte ori dominante fata de obiectivul in cauza, excese de umiditate datorita ridicarii nivelului apelor freatice, ape de scurgere de pe versanti;
   c) modalitatile de actionare a apelor asupra obiectivului prin: inundare si propagare, subinundare, infiltrare, eroziune - colmatare etc.;
   d) prevederile de sistematizare in plan orizontal si vertical a obiectivului economic sau social, cu considerarea vecinatatilor sale;
   e) prezentarea solutiilor de aparare impotriva inundatiilor:
   e.1) lucrarile si masurile de evacuare a apelor pluviale care se formeaza in incinta propriu-zisa si de pe suprafetele dominante;
   e.2) lucrarile si masurile de aparare pentru cursurile de apa care traverseaza incinta sau pentru cele din vecinatate care la debite maxime pot afecta incinta si obiectivul;
   e.3) solutiile de drenare, izolare sau altele, impotriva inundarii din apele subterane;
   f) solutiile ce se vor propune vor avea in vedere, dupa caz, si:
   f.1) dezatenuarea debitelor maxime produse de indiguirile din amonte sau atenuarea acestora prin lacuri de acumulare;
   f.2) cresterile sau diminuarile de debite maxime ca efecte ale unor derivatii de ape mari;
   f.3) remuurile produse de lucrari care stranguleaza curgerea in aval;
   g) implicatiile care pot aparea, precum si masurile si lucrarile necesare, inclusiv sistemul de avertizare-alarmare automata a lucrarilor, populatiei pentru apararea impotriva inundarii din undele de apa provenite din accidente la sistemele hidrotehnice;
   h) planuri si sectiuni transversale: 1: 2.000 - 1: 200, privind sistematizarea in plan orizontal si vertical a incintei obiectivului;
   i) acord privind respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta digurilor, emis conform prevederilor Legii sigurantei digurilor nr. 259/2010.Art. 23. -
    Pentru lucrari de regularizare a scurgerii pe versanti si corectari de torenti, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) suprafata totala a zonei studiate, din care suprafata propusa pentru ameliorare, pe categorii de folosire si grupe de detinatori: inainte si dupa schimbarea categoriilor de folosire a terenurilor; dupa caz, structura fondului forestier in perimetrul studiat: proportia speciilor, clasele de varsta, categorii de consistenta.
Situatia suprafetelor propuse pentru ameliorarea pe clase de eroziune si de panta, cu indicarea principalelor categorii de pagube provocate pe terenuri si la obiective;
   b) situatia actuala a degradarilor - pe grade de eroziune - si a torentializarii retelei hidrografice din fondul forestier, lungimea retelei hidrografice totale, din care torentializata; debit solid mediu anual provenit de pe versanti si de pe reteaua hidrografica din perimetrul studiat; debit solid de calcul; cauze existente in afara fondului forestier, care provoaca colmatarea si torentializarea retelei hidrografice din perimetrul studiat;
   c) lucrari de combatere a torentialitatii versantilor existente in zona, comportarea si efectele acestora; corelarea, dupa caz, a lucrarilor propuse cu cele existente, in curs de proiectare si prevazute in celelalte sectoare interesate: agricol, respectiv forestier, ape, cai de comunicatii si altele asemenea;
   d) descrierea lucrarilor de combatere a torentialitatii, pe clase de panta si de eroziune, a celor de amenajare a terenurilor cu alunecari, a formatiilor eroziunii de adancime sau a torentilor; principalele tipuri de lucrari cu elemente hidraulice si geometrice;
   e) situatia fondului piscicol natural pe reteaua hidrografica din perimetrul studiat, cerinte minime de debit in aval de lucrari hidrotehnice; prevederi de lucrari si masuri pe reteaua de formatii torentiale si pe principalele cursuri de apa, in vederea imbunatatirii fondului piscicol natural;
   f) efectele preconizate privind reducerea eroziunilor de suprafata si a celor de adancime, reducerea pierderilor de sol, in metri cubi pe hectar si pe an:
  f.1) pentru lucrarile care nu au ca scop si apararea impotriva colmatarii lacurilor de acumulare sau pentru lucrarile de regularizare a sectoarelor de cursuri de apa se vor indica comparativ numai datele globale;
   f.2) pentru lucrarile care au ca scop si apararea impotriva colmatarii a lacurilor de acumulare sau a regularizarilor de cursuri de apa se vor preciza bilantul eroziunilor de sol, de suprafata si adancime de pe intregul fond funciar agricol si silvic al perimetrului studiat, la viitura de proiectare, defalcat pe subbazine aferente direct lacului de acumulare sau regularizarilor, precum si bilantul eroziunilor de sol, de suprafata si adancime, pe ansamblul bazinului de receptie al lacului de acumulare - fond funciar agricol si silvic - pentru anul mediu si pentru viiturile de proiectare a lacului de acumulare;
   g) plan de situatie cu delimitarea suprafetelor pe categorii de folosire si a suprafetelor ameliorate propuse, cu precizarea principalelor lucrari de combatere a torentialitatii de suprafata si de adancime;
   h) profiluri longitudinale prin formatiile eroziunii de adancime, cu indicarea principalelor lucrari propuse.
   Art. 24. -
    Pentru lucrari de combatere a eroziunii solului, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) suprafata totala a zonei studiate, din care suprafata propusa pentru ameliorare, pe categorii de folosire si grupe de detinatori: inainte si dupa schimbarea categoriilor de folosire a terenurilor; dupa caz, structura fondului forestier in perimetrul studiat: proportia speciilor, clasele de varsta, categorii de consistenta.
Situatia suprafetelor propuse pentru ameliorarea pe clase de eroziune si de panta, cu indicarea principalelor categorii de pagube provocate pe terenuri si la obiective;
   b) situatia actuala a degradarilor - pe grade de eroziune - si a torentializarii retelei hidrografice din fondul forestier, lungimea retelei hidrografice totale, din care torentializata; debit solid mediu anual provenit de pe versanti si de pe reteaua hidrografica din perimetrul studiat; debit solid de calcul; cauze existente in afara fondului forestier, care provoaca colmatarea si torentializarea retelei hidrografice din perimetrul studiat; c) lucrari de combaterea eroziunii solului existente in zona, comportarea si efectele acestora; corelarea, dupa caz, a lucrarilor propuse cu cele existente, in curs de proiectare sau prevazute in celelalte sectoare interesate: agricol, respectiv forestier, ape, cai de comunicatii si altele asemenea;
   d) descrierea lucrarilor de combatere a eroziunii de suprafata, pe clase de panta si de eroziune, a celor de amenajare a terenurilor cu alunecari, a formatiilor eroziunii de adancime sau a torentilor; principalele tipuri de lucrari cu elemente hidraulice si geometrice;
   e) situatia fondului piscicol natural pe reteaua hidrografica din perimetrul studiat, cerinte minime de debit in aval de lucrarile hidrotehnice; prevederi de lucrari si masuri pe reteaua de formatii torentiale si pe principalele cursuri de apa, in vederea imbunatatirii fondului piscicol natural;
   f) efectele preconizate privind reducerea eroziunilor de suprafata si a celor de adancime, reducerea pierderilor de sol, in metri cubi pe hectar si pe an:
   f.1) pentru lucrarile care nu au ca scop si apararea impotriva colmatarii lacurilor de acumulare sau a lucrarilor de regularizare a sectoarelor de cursuri de apa se vor indica comparativ numai datele globale;
   f.2) pentru lucrarile care au ca scop si apararea impotriva colmatarii lacurilor de acumulare sau a regularizarilor de cursuri de apa se va prezenta bilantul eroziunilor de sol (de suprafata si adancime) de pe intregul fond funciar agricol al perimetrului studiat, la viitura de proiectare, defalcat pe subbazine aferente direct lacului de acumulare sau regularizarilor, precum si bilantul eroziunilor de sol (de suprafata si adancime) pe ansamblul bazinului de receptie al lacului de acumulare - fond funciar agricol si silvic - pentru anul mediu si pentru viiturile de proiectare a lacului de acumulare;
   g) plan de situatie, cu delimitarea suprafetelor pe categorii de folosire si a suprafetelor propuse, cu precizarea principalelor lucrari de combatere a eroziunii solului de suprafata si de adancime;

h) profiluri longitudinale prin formatiile eroziunii de adancime, cu indicarea principalelor lucrari propuse.
   Art. 25. -
    Pentru lucrari de desecari, asanari si drenaje, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) date privind: suprafata sistemului de desecare si suprafata agricola ameliorata;
   b) provenienta excesului de umiditate, bilantul hidric, regimul lunar al debitelor evacuate;
   c) cantitatea de apa necesar a fi evacuata in anul cu probabilitatea de calcul considerata (totala si pe fiecare evacuare); ploi de calcul pentru durate normate, zonarea suprafetelor dupa coeficientii de scurgere, volumul anual de apa si regimul lunar al cantitatilor de apa evacuate in anul de calcul, debitul maxim de dimensionare si regimul de functionare a evacuatorilor;
   d) verificarea capacitatii de primire a receptorului natural in care se face evacuarea; modul de evacuare a apelor interne; lucrari necesare pentru asigurarea capacitatii de transport a receptorului si a debuseelor traversarilor peste acestea, pe sectorul influentat, ca urmare a executarii lucrarilor de desecare;
   e) lucrarile si instalatiile prevazute pentru evacuarea apelor din desecare sau drenaj, in raport cu nivelurile caracteristice ale receptorilor naturali: numarul gurilor de varsare gravitationala, cu sau fara constructii pentru reglarea debitelor efluente sau a nivelurile acestora; statii de pompare; canale deschise sau inchise in rambleu, pentru transportul apelor interne in zona digmal, in cazul zonelor indiguite si influenta acestor lucrari asupra curgerii apelor mari;
   f) lucrari si constructii hidrotehnice in albie si la malurile acesteia, necesare functional pentru asigurarea desecarii; lucrari de traversare-intersectare a canalelor sau a conductelor din sistemul de desecare, cu diguri, cursuri de apa, vai naturale. Continutul acestor documentatii este cel stabilit pentru traversari;
   g) studii hidrogeologice pentru prognoza modificarilor regimului apelor subterane, consecintele previzibile, masuri si lucrari ce decurg din acestea, cu justificarea solutiilor propuse, studii cu privire la impactul lucrarilor respective asupra mediului, in special asupra apelor, cu evidentierea eventualelor efecte negative si a modificarilor sistemului;
h) instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa interne evacuate, la fiecare punct de evacuare.
   Art. 26. -
    Pentru trasee si traversari ale apelor de suprafata cu drumuri (poduri), conducte de transport lichide si gaze, cai de comunicatie, linii electrice, de telecomunicatii, funiculare sau altele asemenea, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) precizarea clasei de importanta si a categoriei caii sau conductei ce traverseaza cursul de apa, cu debitele caracteristice de calcul si nivelul corespunzator debitului de calcul, cote talveg.
Este obligatorie prezentarea documentelor cuprinzand datele hidrologice de baza furnizate de administratia bazinala de apa sau INHGA;
   b) calculul hidraulic al debuseelor traversarilor apelor de suprafata, traseele cailor de comunicatie cu amplasarea santurilor de garda, podetelor si a altor lucrari destinate asigurarii scurgerii apelor de pe versanti sau din zona de interfluviu. Influenta lucrarilor propuse asupra obiectivelor existente sau proiectate din zona;
   c) la traseele care traverseaza amplasamente retinute pentru lacuri de acumulare ce se vor realiza in viitor (potrivit schemei directoare de amenajare si management), documentatia tehnica va trebui sa prezinte si variante de ocolire a acestor amplasamente;
   d) masuri de asigurare a functionarii in interdependenta cu balastierele din zona, pentru evitarea implicatiilor negative cauzate de exploatarile de agregate minerale in zona de influenta;
   e) masuri pentru asigurarea circulatiei normale a apelor de suprafata interceptate de terasamentele drumurilor sau cailor ferate, in scopul prevenirii degradarii terenurilor agricole;
   f) prezentarea adancimii de ingropare, precum si lucrarile propuse pentru stabilizarea patului albiei in corelare cu lucrarile de regularizare existente sau proiectate pentru situatii de subtraversare a cursurilor de apa cu conducte;
   g) lucrarile, masurile si responsabilitatile pentru prevenirea poluarii apelor de suprafata si subterane din cauza unor defectiuni sau avarii la conductele ce transporta produse care prin natura lor, sunt poluante, precum si masurile si mijloacele de avertizare-alarmare a folosintelor din aval;
h) pentru raurile pe care exista sau sunt prevazute lacuri de acumulare, la stabilirea principalelor trasee de drumuri, linii ferate sau conducte, se vor avea in vedere si undele de apa datorate accidentelor la baraje, stabilite in colaborare cu proiectantii acumularilor respective;
   i) masurile de asigurare a etanseitatii digurilor de aparare impotriva inundatiilor, ce sunt traversate de conducte;
   j) prezentarea masurilor ce se impun pentru punerea in siguranta la ape mari a obiectivelor realizate in scopul asigurarii functionarii si exploatarii conductelor ce traverseaza cursurile de apa, cum sunt: statii de compresoare-pompare, puncte de exploatare-intretinere, locuinte pentru personalul de exploatare;
   k) profil longitudinal al sectorului de traseu studiat, pe care vor fi indicate: linia terenului natural, linia rosie a traseului, talvegul albiilor traversate si adiacente cu nivelurile maxime ale apelor la probabilitatea normata, obiectivele ce pot fi afectate;
   l) profilul transversal prin albie in zona traversarii care va cuprinde talvegul albiei, linia rosie, nivelurile maxime si eventualele suprainaltari de nivel provocate de lucrarea propusa;
   m) dispozitia generala a fiecarei traversari, cu prezentarea parametrilor hidraulici si constructivi, cota la partea cea mai coborata a suprastructurii, nivelurile maxime ale apei in sectiune si lucrarile de racordare (rampe de acces, diguri de dirijare, consolidari etc.).
In cazul subtraversarilor de conducte, dispozitia generala va cuprinde si date privind adancimea de ingropare si lucrarile de punere in siguranta a conductei si de impiedicare a poluarii apelor;
   n) tabel centralizator al traversarilor cursurilor de apa cu podete, pozitia de identificare pe planul general de situatie, caracteristicile cursului de apa (debitele maxime, viteza si panta in sectiunea traversarii), deschiderea debuseului si inaltimea de libera trecere in ceea ce priveste drumurile forestiere;
   o) pentru situatii de traversari cursuri de apa cu linii electrice este necesara prezentarea urmatoarelor elemente:
o.1) clasa de importanta privind apararea impotriva inundatiilor in functie de puterea instalata, de importanta si necesitatile obiectivelor deservite, ca si de etapele ulterioare de dezvoltare;
   o.2) masuri si lucrari de aparare pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie a consumatorilor pe perioada inundatiilor;
   o.3) masuri si lucrari pentru protectia apelor de suprafata si subterane, precum si a solului, in situatii de scurgeri de ulei de la transformatori;
   p) pentru traversari de cabluri de telecomunicatii, continutul documentatiei se va adapta conform celui de mai sus.
   Art. 27. -
   (1) Pentru amenajari si instalatii de extragere si prelucrare a agregatelor minerale din albii sau malurile cursurilor de apa, cuvetele lacurilor si baltilor si din terase documentatia tehnica va cuprinde:
   a) caracterizarea zonei de amplasare si a zacamintelor de agregate minerale supuse evaluarii si avizarii;
   b) contractul de inchiriere a perimetrului aflat in domeniul public al statului de interes national din care se vor exploata agregatele minerale;
   c) prezentarea procesului tehnologic de extractie si transport la statia de sortare-expeditie, perimetrele de exploatare a balastului pe etape principale si pilierii de siguranta, lucrarile de regularizare a albiei cursurilor de apa ce se impun ca urmare a exploatarii balastului;
   d) prezentarea utilitatilor si a surselor de alimentare;
   e) capacitatea de productie; lista obiectelor balastierei; clasa de importanta pentru apararea de inundatii;
   f) studiul tehnic zonal care, pe baza analizei morfologiei albiei minore si majore, a dinamicii si evolutiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare, a transportului de aluviuni in suspensie si tarate si a masurilor si lucrarilor pentru stabilizarea albiei, sa demonstreze ca se incadreaza in conditiile prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Vor fi prezentate si obiectivele existente in zona, terenurile riverane si zonele de restrictii, cu criteriile de constituire a acestora.
Pentru exploatarile de balast din albiile situate in apropiere de captari de apa, poduri, podete, terasamente de cai de comunicatii ori lucrari de aparare se va prezenta si acordul beneficiarilor acestora, dupa caz;


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 03:52:13
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
g) studii hidrogeologice pentru precizari privind influentele asupra resurselor de apa subterane;
   h) elemente privind procesul tehnologic de exploatare:
   h.1) capacitatea anuala de productie;
   h.2) perimetre de exploatare, pe etape, adancimi de extractie, pilieri de siguranta;
   h.3) lista obiectivelor care constituie unitatea de exploatare;
   h.4) tehnologia de extractie, sortare-transport-depozitare si zonele de depozitare;
   h.5) conditii de curgere a apelor ca efect al extragerii balastului si de refacere a terenurilor de pe care s-a extras balastul;
   h.6) alimentarea cu apa si lucrarile pentru decantarea si recircularea apelor de spalare;
   h.7) canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
   h.8) prezentarea cailor de acces la exploatarea de balast, la statia de sortare si, dupa caz, acceptul administratorului/ proprietarului acestora;
   i) ridicari topo periodice pentru urmarirea in timp a comportarii albiei in zona balastierei si a obiectivelor ce pot fi afectate (poduri, prize de apa etc.) si programul de observatii;
   j) fisa perimetrului temporar de exploatare intocmita conform Legii minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prezentarea morfologiei albiei minore si majore, a dinamicii si evolutiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare si a masurilor si lucrarilor pentru stabilizarea albiei;
   k) pentru exploatarea agregatelor minerale din cursurile de apa in zonele de frontiera, documentatia tehnica pentru avizul de gospodarire a apelor necesar pentru emiterea permisului de exploatare cuprinde masurile si lucrarile speciale prevazute prin reglementarile si conventiile incheiate de statul roman cu partile interesate;
   l) pentru Dunare si cursurile de apa navigabile se va prezenta avizul autoritatii de navigatie si celelalte avize si acorduri legale.
   (2) Pentru balastierele din terasa se vor mai prezenta:
   a) planuri de situatie;
   b) incadrarea suprafetei terenului la categoria corespunzatoare investitiei;
   c) certificat de urbanism care sa prevada in mod expres realizarea acestei investitii pe terenul respectiv;
   d) studiu hidrogeologic;
   e) acceptul beneficiarilor lucrarilor existente in zona limitrofa ce pot fi afectate, dupa caz;
f) studiu de evaluare a impactului asupra mediului privind influenta acestei activitati asupra apelor subterane din zona si, respectiv, a captarilor din surse subterane;
   g) studiu de inundabilitate, dupa caz.
   (3) Adancimea maxima de exploatare a agregatelor minerale trebuie sa fie deasupra nivelului apelor subterane, cel putin 1,00 m, astfel incat acoperamantul resursei sa nu fie afectat.
   Art. 28. -
    Pentru depozite de deseuri si reziduuri, halde de steril, zgura, cenusa, slamuri, namoluri, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) incadrarea lucrarilor in clasa de importanta, avand in vedere importanta obiectivului, menajer sau industrial, precum si marimea efectelor in aval in caz de avarii sau accidente la depozite;
   b) descrierea caracteristicilor depozitelor menajere, cantitati de gunoaie menajere si stradale depozitate, capacitatea de depozitare necesara, prezentarea procesului tehnologic si a tehnologiilor folosite pentru depozitare. Pentru depozitele de deseuri industriale se vor preciza cantitatile de deseuri, steril, zgura, slamuri, namol rezultate in t/zi, t/an, inclusiv compozitia fizico-chimica a acestora;
   c) se va prezenta tehnologia utilizata pentru neutralizarea, depozitarea si valorificarea deseurilor stocate;
   d) prezentarea utilitatilor si surselor de alimentare;
   e) prezentarea masurilor de integrare in ecosistem si de urmarire a efectelor negative atat pentru amplasamentele depozitelor de deseuri menajere, cat si pentru cele industriale;
   f) prezentarea lucrarilor de aparare a depozitului impotriva inundatiilor provocate de undele de viitura de pe cursurile de apa din zona, scurgerile de pe versanti si precipitatiile maxime cazute pe suprafata depozitului;
   g) prezentarea masurilor de protectie a taluzurilor in timpul depozitarii si de evitare a antrenarii de catre vant a particulelor depuse pe acestea;
   h) prezentarea masurilor de redare in circuit a suprafetei de teren dupa epuizarea capacitatii de depozitare si a masurilor de stabilitate a taluzurilor;
   i) masuri speciale de punere in siguranta a lucrarilor in perioada de exploatare si de stabilizare in conditii de suprainaltare a acestora. Concluziile studiilor de specialitate privind stabilitatea taluzurilor;
j) sistemul de monitoring al calitatii apelor subterane din zona de influenta a depozitului;
   k) modificarea regimului de curgere pe cursurile de apa si inundabilitatea in amonte pentru cazul in care depozitul este amplasat pe firul vaii sau in lunca;
   l) lucrarile si masurile de protectie a apelor de suprafata si subterane din zona depozitelor de deseuri, impotriva poluarii cu ape uzate provenite din infiltratii sau din evacuari dirijate din aceste depozite;
   m) lucrari de drenaj ale apelor de exfiltratii, ale lucrarilor de epurare a apelor uzate, de compost si caracteristicile acestora;
   n) planse cu lucrarile propuse (plan si sectiuni) cu principalele caracteristici hidrologice, hidraulice, constructive si tehnologice.
   Art. 29. -
    Pentru plantari si defrisari de vegetatie lemnoasa, perdele antierozionale si filtrante in zone de protectie sau in albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedologice si hidrologice ale zonei supuse amenajamentelor silvice;
   b) prezentarea lucrarilor propuse in toate etapele de dezvoltare si a capacitatilor existente. Descrierea speciilor utilizate pentru plantari, insotite de justificarea criteriilor de selectie a acestora;
   c) elemente privind corelarea functionala cu lucrarile de gospodarire a apelor existente si prevazute, precum si cu prevederile diverselor programe de dezvoltare teritoriala, agricola, energetica etc.;
   d) efecte preconizate ca urmare a realizarii planurilor de amenajamente silvice, cu referire la asigurarea stabilitatii terenurilor, conservarea ecosistemelor acvatice;
   e) planuri de situatie, cu indicarea lucrarilor propuse.
   Art. 30. -
   (1) Pentru lucrari de alimentare cu apa din sursa subterana de adancime, prospectiuni geologice si de explorare/exploatare prin foraje, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) scopul lucrarilor de foraj:
   a.1) studii: hidrogeologice elaborate/expertizate de INHGA, geotehnice, prospectiuni, caracterizare hidrostructuri, extindere lucrari de captare, resurse si rezerve de ape subterane si, dupa caz, determinare perimetru hidrogeologic si zone de protectie;
a.2) explorare si/sau exploatare;
   a.3) de observatie: supravegherea evolutiei in timp a regimului cantitativ si calitativ al apelor subterane;
   b) continutul minimal al documentatiilor pentru executarea forajelor:
   b.1) date generale privind folosinta (beneficiar, scopul utilizarii apei: potabila, industrie alimentara si farmaceutica etc.);
   b.2) breviar de calcul pentru justificarea cerintei si a necesarului de apa conform standardelor in vigoare;
   b.3) caracterizarea conditiilor naturale ale zonei amplasamentului: date climatice: precipitatii si temperaturi, date geomorfologice, date hidrografice etc.;
   b.4) plan de amplasare scara 1: 25.000 si de detaliu al obiectivului;
   c) caracterizarea geologico-structurala (dupa datele din literatura de specialitate, completate obligatoriu cu date ale forajelor din zona):
   c.1) harti geologice la scara 1: 50.000 sau 1: 200.000;
   c.2) sectiuni geologice pe baza forajelor existente in zona la scara 1: 5.000-1: 25.000;
   c.3) dupa caz, bloc diagrame pentru explicitarea structurii geologice;
   c.4) harti structurale cu izobate si izopahite ale formatiunilor purtatoare de apa si ale celor acoperitoare;
   c.5) harti cu interpretarea datelor de electrometrie (potential electric);
   d) caracterizarea hidrogeologica si hidrochimica (dupa datele din literatura de specialitate completata obligatoriu cu rezultatele forajelor hidrogeologice din zona):
   d.1) harti cu amplasamentul lucrarilor existente: foraje, lucrari de captare (izvoare, drenuri, front de puturi) a apelor subterane, lucrari hidrotehnice si de hidroamelioratii, lucrari edilitare, rampe de gunoi, depozite de deseuri, industrie poluanta etc.;
   d.2) harti cu hidroizopahite si hidroizofreate;
   d.3) sectiuni hidrogeologice;
   d.4) tabele sintetice cu datele tehnice si de executie, rezultatele testelor de pompare, conform standardelor in vigoare, parametrii hidraulici (K, T, R, S, q);
   d.5) tabele cu rezultatele analizelor fizico-chimice care vor include in mod obligatoriu poluantii chimici toxici sintetici si nesintetici;
   d.6) masuri prevazute pentru apararea impotriva inundatiilor. inclusiv pentru perioada de executie si de proba a forajelor;
  d.7) masuri de protectie a resurselor de apa;
   d.8) concluzii, recomandari, propuneri de lucrari si echipare a forajelor pentru exploatare.
   (2) Documentatia tehnica pentru eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor va cuprinde obligatoriu fisa de inventariere a forajelor hidrogeologice executate in cadrul folosintei de apa sau in alte scopuri, intocmita conform anexei la prezentul normativ.
   (3) Pentru forajele cu caracter de explorare/exploatare se vor intocmi si instructiuni specifice de exploatare.
   Art. 31. -
    Pentru statii electrice de transformare si de transformare cu tensiune in secundar, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) clasa de importanta privind apararea impotriva apelor mari in functie de puterea instalata, de importanta si necesitatile obiectivelor deservite de lucrarile in cauza, ca si de etapele urmatoare de dezvoltare;
   b) amplasamentul statiei si eventualele lucrari sau masuri de aparare pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie a consumatorilor in perioadele de ape mari. Situatia inundabilitatii lucrarilor energetice si a eventualelor lucrari pentru asigurarea neintrerupta a traficului de telecomunicatii si semnalizari ale statiei de transformare;
   c) masuri si lucrari de protectie a solului, a apelor de suprafata sau subterane, fata de eventualele scurgeri de ulei de la transformatori;
   d) pentru instalatii de telecomunicatii continutul documentatiei se va adapta conform celor prezentate la lit. a)-c).
   Art. 32. -
    Pentru planuri de amenajament silvic se vor elabora documentatii de sinteza ce vor cuprinde:
   a) caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedologice si hidrologice ale zonei supuse amenajamentelor silvice;
   b) prezentarea lucrarilor propuse in toate etapele de dezvoltare si a capacitatilor existente;
   c) elemente privind corelarea functionala cu lucrarile de gospodarire a apelor existente si prevazute, precum si cu prevederile diverselor programe de dezvoltare teritoriala, agricola, energetica etc.;
   d) efecte preconizate ca urmare a realizarii planurilor de amenajamente silvice, cu referire la asigurarea stabilitatii terenurilor, conservarea ecosistemelor acvatice;   e) planuri de situatie, cu indicarea lucrarilor propuse.
   Art. 33. -
   (1) In cazul documentatiilor de urbanism, precum planul de amenajare a teritoriului (PAT), documentatia tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor va cuprinde:
   a) sinteza strategiilor sectoriale si modul de intercorelare a acestora;
   b) prevederile programelor de lucrari pe orizonturile de timp considerate;
   c) indicarea sintetica, insotita de reprezentarea cartografica, a zonelor pentru care s-a stabilit ca este necesara o protectie speciala a apelor de suprafata sau subterane (zone sensibile, zone vulnerabile la poluarea cu nitrati, perimetrul hidrogeologic, zone de protectie sanitara ale captarilor de apa destinate alimentarii cu apa a populatiei sau a industriei alimentare, zone care conditioneaza existenta unor habitate sau specii dependente de apa, zone inundabile), precum si definirea si fundamentarea restrictiilor introduse in aceste zone;
   d) masuri si lucrari considerate pe domenii pentru corelare cu strategia de gospodarire a apelor in vederea indeplinirii programului privind utilizarea apelor si protectia impotriva epuizarii;
   e) sinteza studiului de evaluare a resurselor de apa;
   f) sinteza studiului de amenajare a bazinelor hidrografice;
   g) sinteza studiului de echipare hidroedilitara a teritoriului corelat cu dezvoltarea urbanistica a acestuia.
   (2) In cazul planului de urbanism zonal (PUZ), al planului de urbanism general (PUG) si al planului de urbanism de detaliu (PUD), documentatia tehnica va cuprinde:
   a) destinatia terenului cu bilantul acestuia pe categorii de folosinta a terenului;
   b) conditii de amplasare a obiectivelor socioeconomice, cu prezentarea zonarii amplasamentelor in functie de gradul de inundabilitate;
   c) functie de gradul de detaliere a documentatiei se vor prezenta elemente privind asigurarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si de echipare hidroedilitara corelate, ca termene de realizare, cu echiparea urbanistica;
   d) echiparea hidroedilitara cu prezentarea situatiei alimentarii cu apa, canalizarea apelor uzate, receptorii naturali, depozite de deseuri menajere sau industriale si altele, existente sau propuse, incadrarea realizarii acestor tipuri de lucrari in perioadele de tranzitie continute in Tratatul de aderare;
e) regulamentul local de urbanism.
   Art. 34. -
   (1) Pentru lucrari, constructii si instalatii executate pe malul marii, faleza si plaja marii, continutul documentatiei se adapteaza conform categoriei de lucrari care se realizeaza.
   (2) Pentru lucrari executate pe fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, pe platoul continental sau pentru apararea tarmului, continutul documentatiei se adapteaza conform categoriei de lucrari care se realizeaza. De asemenea, se vor prezenta:
   a) fundamentarea lucrarilor si solutiilor tehnologice pe baza studiilor meteorologice, hidrologice, hidrochimice specifice;
   b) sistemul de urmarire in timp a comportarii constructiilor cu dotari specifice pentru conditii maritime;
   c) analiza de impact asupra mediului marin, in functie de
categoria de lucrari.
   Art. 35. -
    Pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor pentru evaluarea rezervelor de agregate minerale si obtinerea permisului de exploatare a agregatelor minerale, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) date generale privind:
   a.1) localizarea perimetrului propus evaluarii: bazinul hidrografic, cursul de apa, borna CSA, judetul, localitatea sau localitatile din zona;
   a.2) necesitatea evaluarii rezervei;
   a.3) proiectantul, beneficiarul;
   a.4) categoria rezervei, structura si caracteristicile materialului;
   a.5) calculul cantitatilor propuse pentru evaluare, pe categorii de rezerve, cu luarea in considerare a volumului de agregate minerale incorporat in pilierii de siguranta;
   b) caracterizarea zonei de amplasare si elemente de coordonare:
   b.1) date hidrogeologice: niveluri, directie de curgere, parametri hidraulici, calitatea apei subterane;
   b.2) date hidrologice de baza: niveluri si debite minime, medii si maxime (cu evidentierea unor situatii caracteristice);
   b.3) morfologia albiei minore si majore, precizarea limitelor de inundare, a transportului de aluviuni in suspensie si tarate;
   b.4) obiective existente in zona, lucrari hidrotehnice in albie (minora si majora) si in zona riverana acesteia, lucrari de traversare a albiei, captari de apa subterana si zonele de protectie ale acestora, perimetre de restrictie (pe zona perimetrului evaluat si pe cate o lungime de perimetru si aval);
  b.5) studiul tehnic zonal, cu mentionarea perimetrului de exploatare, adancimi si tehnologii de extractie;
   b.6) masuri si lucrari pentru stabilizarea albiei si malurilor, de protectie a obiectivelor din zona;
   b.7) concluziile studiilor necesare in vederea evaluarii rezervei;
   c) referatele tehnice de specialitate emise de administratiile bazinale de apa privind incadrarea zonei pentru care se solicita evaluarea rezervei in schema directoare de amenajare a bazinului hidrografic (masuri si lucrari necesare in exploatare si alte recomandari specifice);
   d) punctul de vedere al beneficiarilor lucrarilor si, dupa caz, al proiectantului referitor la pilierii de siguranta si masurile de punere in siguranta a lucrarilor hidrotehnice, hidroenergetice etc., existente in zona de influenta a rezervei supusa avizarii;
   e) piese desenate:
   e.1) plan de incadrare in zona la scara 1:100.0001:200.000, cu evidentierea lucrarilor existente si prevazute in schema directoare de amenajare si gospodarire a apelor a bazinului hidrografic respectiv si perimetrul propus pentru evaluare;
   e.2) planuri de situatie la scara 1:2.000-1:25.000, cu precizarea limitelor rezervelor totale de balast;
   e.3) profiluri longitudinale si transversale prin albie;
   e.4) sectiuni geologice pe fiecare linie de foraje de cercetare.
   Art. 36. -
    Pentru lucrari de inchidere a minelor/carierelor, cimitirelor si reconstructia ecologica a zonelor afectate, continutul documentatiei se adapteaza conform categoriei de lucrari care se realizeaza.
   Art. 37. -
    Pentru lucrari de mentinere sau infiintare a zonelor naturale protejate, documentatia tehnica va cuprinde:
   a) date generale privind:
   a.1) localizarea perimetrului zonei protejate: bazinele hidrografice, cursul de apa, judetul, localitatea sau localitatile din zona, suprafete ale zonei protejate;
   a.2) caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedologice si hidrologice, acvafaunistice, amenajamente de orice fel si altele;
   a.3) elemente privind corelarea functionala cu lucrarile de gospodarire a apelor existente si prevazute, precum si cu prevederile diverselor programe de dezvoltare teritoriala, agricola, energetica etc.;
a.4) planuri de management adecvate intocmite conform legislatiei in vigoare, specifice siturilor desemnate sau integrate in alte planuri de management si masuri legale, administrative sau contractuale, in scopul evitarii deteriorarii habitatelor speciilor de animale si plante, precum si a perturbarii speciilor pentru care zonele au fost desemnate;
   b) piese desenate: plan de incadrare in zona la scara 1:100.000-1:200.000, cu precizarea limitelor zonelor naturale protejate si a vecinatatilor.
   Art. 38. -
    Pentru lucrari de deschidere cariere, continutul documentatiei tehnice se adapteaza conform categoriilor de lucrari care trebuie realizate (prospectiuni, explorare, exploatare, decopertare) si va cuprinde:
   a) tehnologia de extractie, adancimi de extractie, pilieri de siguranta, lucrari pentru protectia panzei freatice si a cursurilor de apa de suprafata adiacente, drumuri de acces si avizul/acordul administratorului/proprietarului acestora;
   b) studii de impact al lucrarilor asupra elementelor mediului, studii hidrologice si hidrogeologice, studii geotehnice si pedologice, dupa caz,
   c) modul de depozitare a materialului exploatat si zonele de depozitare, perimetre de exploatare pe etape, acordul proprietarilor terenului/contracte de concesionare;
   d) fisa perimetrului de exploatare intocmita conform Legii nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
   e) reglementari emise de ANRM si alte organe de reglementare, conform legislatiei in vigoare;
   f) planse:
   -plan de situatie, cu incadrarea in zona:
   -plan de amplasare la scara 1: 25.000 si de detaliu al obiectivului;
   -harti geologice si sectiuni hidrogeologice;
   -sectiuni geologice pe baza forajelor la scara 1: 5.000-1: 25.000;
   -bloc diagrame pentru explicitarea structurii geologice;
   -harti cu amplasamentul lucrarilor ce se realizeaza pentru functionarea carierei;
   -alte harti in functie de amplasament si conditiile naturale ale zonei.
   Art. 39. -
    Pentru lucrari de imbuteliere ape minerale din surse naturale continutul documentatiei se adapteaza conform categoriilor de lucrari care trebuie realizate (prospectiuni geologice si de explorare/exploatare, studii hidrogeologice, geotehnice, caracterizare hidrostructura - geomorfologica, hidrogeologica si hidrochimica, hidrografica, harti structurale cu izobate si izopahite ale formatiunilor purtatoare de apa si a celor acoperitoare, acordul proprietarilor terenurilor pe care se afla sursele, contracte de concesionare, fisa perimetrului de explorare/exploatare intocmita conform Legii nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementari emise de ANRM, Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A. si alte organe de reglementare, conform legislatiei in vigoare).
  Art. 40. -
    Pentru lucrarile de monitorizare postinchidere a iazurilor de decantare, depozitelor de deseuri urbane si industriale, continutul-cadru al documentatiilor tehnice de fundamentare va cuprinde urmatoarele:
   1. date generale si localizarea iazului de decantare;
   1.1. localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, hectometrul, denumirea si codul cadastral, judetul, localitatea sau localitatile din zona;
   1.2. titularul si beneficiarul investitiei, proiectantul general si proiectantii de specialitate, precizandu-se: numele, adresa, telefonul;
   1.3. denumirea completa a societatii beneficiare, forma de proprietate: capital de stat, privat, mixt, persoana fizica, profilul de activitate, cod CAEN, CUI, atribut fiscal, numar de inregistrare in registrul comertului, adresa sediului principal, cod postal, telefon fix si mobil, fax, cod IBAN si banca, reprezentanti: director general, director economic, administrator etc.;
   1.4. date caracteristice reale:
   -tipul iazului de decantare;
   -clasa si categoria de importanta;
   -capacitate (proiectata/existenta);
   -suprafata ocupata;
   -cota teren/cota finala;
   -tipul materialului depus;
   -an PIF si an inchidere;
   -curs de apa:
   -date despre stratul de acoperire finala (tip, material, dimensiuni);
   2. caracterizarea zonei de amplasare;
   2.1. date hidrologice - niveluri, debite si volume de apa;
   2.2. date hidrogeologice si hidrochimice;
   2.3. analiza din punctul de vedere al gospodaririi apelor, al influentei iazului de decantare asupra regimului apelor de suprafata si subterane;
   3. descrierea lucrarilor monitorizate:
   3.1. sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitatii (santuri de garda, rigole, galerii etc.): amplasare, clasa si categoria de importanta, debit dimensionare/debit verificare, tip, material, dimensiuni caracteristice, puncte si moduri de evacuare, emisar;
   3.2. sisteme de drenaj (drenaje de baza, intermediare, de interventie): amplasare, debite estimate, tip, material, dimensiuni caracteristice, instalatii de masurare a debitului evacuat, puncte si moduri de evacuare, emisar;
   3.3. sistem de monitorizare a apei subterane (puturi de observatie): amplasare (coordonate STEREO), tip, material, dimensiuni caracteristice, numar de puturi;
3.4. sistem de monitorizare a apei din depozit (puturi piezometrice): amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, numar de puturi;
   3.5. sistem de urmarire tasari/deplasari: amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, numar de puturi;
   3.6. statie de epurare: amplasare, tip, dimensiuni constructive, Qinst. (l/s), eficienta epurare, capacitate proiectata/realizata, parametrii fizico-chimici ai apei (substante monitorizate si frecventa), schema fluxului tehnologic al statiei, puncte si moduri de evacuare, receptorul apelor uzate, hm de evacuare, emisar;
   4. urmarirea comportarii lucrarilor monitorizate.
Pentru lucrarile de inchidere descrise la cap. III se vor urmari si se vor detalia urmatorii parametri:
   4.1. sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitatii - starea lucrarilor (fisuri, tasari, deplasari, colmatari), se va preciza cum si cu ce se face urmarirea parametrilor;
   4.2. sisteme de drenaj - debite evacuate, parametrii fizicochimici ai apei (substante monitorizate si frecventa);
   4.3. sistem de monitorizare a apei subterane: nivelul apei, parametrii fizico-chimici ai apei (substante monitorizate si frecventa);
   4.4. sistem de monitorizare a apei din depozit: nivelul apei, calitatea apei;
   4.5. sistem de urmarire tasari/deplasari: deplasari orizontale si verticale;
   4.6. statie de epurare: starea tehnica, parametrii fizicochimici ai apei (substante monitorizate si frecventa);
   5. planse:
   5.1. plan de incadrare in zona, cu indicarea schematica a principalelor localitati, cai de comunicatie, cursuri de apa. Se recomanda scari cuprinse intre: 1:50.000 si 1:10.000;
   5.2. plan de ansamblu. Se recomanda scari cuprinse intre 1:10.000 si 1:2.000;
   5.3. planuri de situatie si profile transversale si longitudinale, in sectiuni caracteristice. Se recomanda scari cuprinse intre 1:500 si 1:100;
   5.4. plan de amplasare a forajelor si sectiuni geologice si hidrogeologice, cu prezentarea cotelor si caracteristicilor tehnice, precum si a altor elemente strict necesare pentru evidentierea influentei lucrarilor propuse asupra apelor subterane, inclusiv perimetre de protectie hidrogeologica.Toate planurile vor fi prezentate in coordonate STEREO 70 si raportate la sistemul Marea Neagra sau Marea Baltica.
   Art. 41. -
    Pentru lucrari de decontaminare a resursei de apa subterana pentru siturile inventariate ca fiind contaminate, in corelare cu strategia nationala de gestionare a siturilor contaminate si cu planul de management al apelor din bazinul hidrografic respectiv, documentatia tehnica va cuprinde:
   -date generale privind folosinta, tipul activitatilor desfasurate pe amplasament de-a lungul anilor, cu mentionarea perioadei/perioadelor;
   -caracterizarea conditiilor naturale ale zonei amplasamentului: date climatice, date geomorfologice, date hidrografice;
   -harti geologice pe baza forajelor existente in zona la scara 1: 5.000-1:200.000;
   -sectiuni geologice pe baza forajelor existente in zona la scara 1:5.000-25.000;
   -harti structurale cu izobate si izopahide ale formatiunilor purtatoare de apa si ale celor acoperitoare;
   -caracterizarea hidrogeologica si hidrochimica (dupa datele din literatura de specialitate completata obligatoriu cu rezultatele forajelor hidrogeologice existente din zona);
   -harti cu amplasamentul lucrarilor existente in zona: foraje, lucrari de captare (izvoare, drenuri, front de puturi) a apelor subterane, lucrari hidrotehnice, depozite de deseuri, surse industriale de poluare;
   -prezentarea conceptului tehnic de remediere, a solutiilor de remediere si, implicit, a tehnicilor de remediere, precum si prezentarea rezultatelor de eficienta a tehnologiilor de decontaminare folosite in alte amplasamente, precum si faptul ca aceasta nu induce efecte negative asupra resursei de apa subterana si in ce locatii au mai fost aplicate;
   -prezentarea elementelor componente ale instalatiei-pilot de decontaminare a apelor subterane, a limitelor instalatiei in ceea ce priveste nivelul decontaminarii, inclusiv abordarea integrata a decontaminarii sol/apa;
   -elaborarea de catre beneficiar a "Planului de gestiune a apei" dupa precizarea folosintelor consumatoare de apa din aval, altele decat cele apartinand industriei alimentare, si a comunitatilor care au acces la sistem de alimentare cu apa in sistem centralizat;


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 03:55:15
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
-obligatiile de mediu privind apele subterane/de suprafata rezultate in urma evaluarilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. In situatia in care titularii nu detin acte de reglementare, obligatiile de mediu sunt identificate pe baza bilantului de mediu;
   -actele de reglementare de mediu emise de autoritatile competente pentru protectia mediului pentru inchiderea (termenele de finalizare a acestor lucrari) acestor obiective pentru care obligatia de mediu prevede decontaminarea resursei de apa subterana/de suprafata;
   -studiile hidrogeologice si propuneri de investigare elaborate/expertizate de INHGA din care sa rezulte substantele periculoase specifice tipului de activitate, programul de monitorizare a acestora (foraje, frecventa, valori);
   -studiul de modelare matematica a dinamicii apei subterane si a transportului de poluanti pe locatiile respective elaborate/expertizate de INHGA, pe baza caruia sa se stabileasca locatia lucrarilor de decontaminare necesare;
   -studiul evaluarii de risc cu pragurile calculate pentru micropoluantii organici in functie de tipul/potentialul de folosinta de pe amplasament si, dupa caz, din aval al resursei de apa subterane;
   -proiect tehnic de realizare a forajelor de lucru si de monitorizare pe parcursul implementarii proiectului.

   CAPITOLUL III
Continutul documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor

   Art. 42. -
   (1) Cererea de solicitare a autorizatiei va fi insotita de documentatia tehnica de fundamentare care va fi elaborata de o institutie publica sau privata specializata in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor, certificata de autoritatea publica centrala in domeniul apelor.
   (2) Documentatia tehnica de fundamentare pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor va contine:
   a) date generale si localizarea obiectivului:
   a.1) localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apa, denumirea si codul cadastral, judetul, localitatea sau localitatile din zona;
a.2) titularul si beneficiarul investitiei, proiectantul general si proiectantii de specialitate, precizandu-se: numele, adresa, telefonul, fax, e-mail;
   a.3) denumirea completa a societatii beneficiare, forma de proprietate: capital de stat, privat, mixt, persoana fizica, profilul de activitate, codul CAEN, CUI, atributul fiscal, numarul de inregistrare in registrul comertului, adresa sediului principal, adresa punctului de lucru pentru care se solicita avizul, cod postal, telefon fix si mobil, fax, codul IBAN si banca, reprezentanti: director general, director economic, administrator etc.; (copie de pe certificatul de inregistrare la oficiul registrului comertului);
   a.4) scrisoare de confirmare a faptului ca solicitantul nu inregistreaza debite restante fata de emitentul actului de reglementare;
   a.5) copie de pe factura care sa ateste ca s-a platit 50% din contravaloarea serviciului de emitere a actului de reglementare;
   b) avizul de gospodarire a apelor emis la documentatia tehnica ce a stat la baza executarii lucrarilor de investitii pentru care se cere autorizarea, in doua exemplare. In cazul reactualizarii sau modificarii autorizatiei se va prezenta si autorizatia de gospodarire a apelor in baza careia a functionat pana la data solicitarii;
   c) valoarea debitelor care fundamenteaza categoria de importanta a folosintei;
   d) programul de etapizare, elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, in cazul autorizatiilor emise pe perioada limitata;
   d.1) modul de realizare a prevederilor programului de etapizare in cazul reactualizarii autorizatiei de gospodarire a apelor;
   e) schema generala a lucrarilor, constructiilor, instalatiilor sau a folosintei de apa pentru care se solicita autorizatia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi si functionali), in doua exemplare, inclusiv incadrarea in ansamblul folosintei de apa;
   e.1) memoriu tehnic, cu urmatorul continut:
   -date generale: denumirea investitiei, a lucrarilor sau a folosintei de apa, bazinul hidrografic, cursul de apa, judetul, localitatea sau, dupa caz, localitatile limitrofe;
-coordonatorul hidroedilitar de zona sau al localitatilor, proiectantul general;
   -numarul avizului de gospodarire a apelor, perioada de executie, numarul si data actului de receptie;
   -beneficiarul care va exploata lucrarea sau folosinta de apa; racordari la lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare existente; profilul de activitate al beneficiarului folosintei de apa si al lucrarilor;
   -capacitati care genereaza marimea parametrilor constructivi si functionali (obiective sau suprafete de teren aparate, oras cu numar de locuitori, unitatea de productie cu capacitati pentru principalele produse, suprafete irigate sau desecate etc.);
   -incadrarea lucrarilor in clasa de importanta privind asigurarea surselor de apa si apararea impotriva inundatiilor; lucrari de combatere a eroziunii solului in zona, executate sau necesare pentru controlul regimului de curgere pe vai si torenti;
   -piesele desenate ce se vor anexa memoriului tehnic vor trebui sa prezinte concludent situatia reala executata a ansamblului lucrarilor;
   e.2) datele caracteristice reale (conform actelor de receptie) si functionale prevazute in avizul de gospodarire a apelor emis pentru lucrarea respectiva.
Justificarea amanuntita a eventualelor modificari ale parametrilor constructivi si functionali realizati, dupa executarea lucrarilor si instalatiilor, fata de prevederile avizului de gospodarire a apelor;
   e.3) tipul si cantitatile de substante periculoase/prioritar periculoase evacuate, conform Hotararii Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
   e.4) unitatile economice care desfasoara activitati de depozitare, manevrare si/sau transport prin conducte al substantelor periculoase sau alte activitati pe sol sau in subsol care pot conduce la evacuarea indirecta de substante periculoase in apele subterane se vor supune procedurii de autorizare conform Hotararii Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
   e.5) planurile topo se vor realiza pentru sursa de alimentare cu apa, evacuare ape uzate etc.;
e.6) se va anexa, dupa caz, bilantul de mediu sau studiul de evaluare a riscului;
   f) regulamentul de functionare-exploatare si intretinere intocmit conform cap. V, in doua exemplare;
   g) anexe (dupa caz):
   1. planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
   2. planul de apararea impotriva inundatiilor;
   3. planul de prevenire si combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice.
Planurile vor fi elaborate de catre utilizatorul de apa si vor cuprinde modalitati de interventie, cu forte proprii sau pe baza de contract cu "terti" specializati;
   4. fisa de inventariere a forajelor hidrogeologice executate in cadrul folosintei de apa sau in alte scopuri, intocmita conform anexei.
Pentru forajele cu caracter de explorare/exploatare se vor intocmi si instructiuni specifice de exploatare;
   h) Se va descrie tehnologia aleasa conform celor mai bune tehnici disponibile inregistrate in dezvoltarea activitatii pentru care se solicita autorizarea in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 43. -
   (1) Pentru lucrari si instalatii de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apa, cuvetele lacurilor si baltilor si din terasa, continutul documentatiilor pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor se va completa cu urmatoarele:
   a) lucrarile hidrotehnice sau alte obiective social-economice care ar putea fi afectate ca urmare a exploatarii de agregate minerale, precum si masurile sau lucrarile necesare mentinerii regimului initial de curgere;
   b) planuri de situatie, cu indicarea perimetrului avizat prin actele de reglementare in domeniul apelor si cu amplasarea in teren a bornelor de delimitare a perimetrului de exploatare (scara 1:10.000-1:2.000); pe aceste planuri se vor marca zonele de exploatare, pe trimestre;
   c) profiluri transversale si longitudinale in sectiuni caracteristice ale albiei raului, amplasate in amonte de exploatare, in perimetrul exploatarii si in aval de exploatare, in situatia existenta la data solicitarii autorizatiei. Zonele amonte si aval se vor extinde cel putin pe o lungime egala cu lungimea sectorului de albie in exploatare;
d) fisa perimetrului temporar de exploatare intocmita conform Legii nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prezentarea morfologiei albiei minore si majore, a dinamicii si evolutiei albiei, cu precizarea limitelor de inundare si a masurilor si lucrarilor pentru stabilizarea albiei;
   e) autorizatia de construire eliberata de autoritatile competente;
   f) permisul de exploatare;
   g) alte acte solicitate de emitentul autorizatiei de gospodarire a apelor, considerate necesare pentru reglementarea folosintelor;
   h) prezentarea cailor de acces la exploatarile de balast, statii de sortare si, dupa caz, acceptul administratorului/proprietarului acestora in vederea utilizarii lor;
   i) grafic de esalonare a lucrarilor de decolmatare si regularizare a cursurilor de apa cu exploatare de agregate minerale.
   (2) Toate planurile vor fi prezentate in coordonate STEREO 70.
   (3) Profilele postexecutie, profilele transversale, planurile de situatie vor fi intocmite si vizate de topometri autorizati.

   CAPITOLUL IV
Continutul documentatiei tehnice necesare pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor la folosintele de apa ce intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005

   Art. 44. -
    Cererea de solicitare a autorizatiei va fi insotita de documentatia tehnica de fundamentare ce va fi elaborata de un proiectant abilitat de autoritatea publica centrala in domeniul apelor. Aceasta documentatia tehnica va cuprinde:
   1. DESCRIERE GENERALA - descrierea succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalatiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii, niveluri de emisii din fiecare punct
   1.1. Prezentarea conditiilor specifice prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica
   1.2. Schema generala a lucrarilor, constructiilor, instalatiilor sau a folosintei de apa pentru care se solicita autorizatia (cu prezentarea principalilor parametri constructivi si functionali), in doua exemplare, inclusiv incadrarea in ansamblul folosintei de apa
   2. INTRARI DE MATERII PRIME
   2.1. Selectarea materiilor prime/utilizari:
   -principalele materii prime/utilizari;
-natura chimica/compozitie;
   -inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ);
   -ponderea (%) in: produs, apa de suprafata, in canalizare, in deseuri;
   -impactul asupra apelor;
   -stocare;
   -protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere in sol a apei de la stingerea incendiilor.
   2.2. Cerintele privind cele mai bune tehnici disponibile pentru reducerea poluarii:
   -cerinta caracteristica a celor mai bune tehnici disponibile;
   -studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate;
   -proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra apelor;
   -proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime.
   2.3. Utilizarea apei
   2.3.1. Alimentarea, canalizarea, epurarea apei:
   -sursa de alimentare cu apa;
   -volumul de apa captat (m3/an);
   -inmagazinarea apei, stoc de incendiu;
   -utilizarea apei pe faze ale procesului de productie;
   -gradul de recirculare al apei pe faze ale procesului de productie;
   -cantitatea de apa/unitatea de produs, comparatie cu cele mai bune tehnici disponibile;
   -diagrama circuitelor apei si a debitelor caracteristice;
   -schema de bilant a apei in cadrul instalatiei (de la prelevare pana la evacuarea in receptorul natural).
   2.3.2. Cerintele privind cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea apei:
   -cerinta caracteristica a celor mai bune tehnici disponibile;
   -studii privind utilizarea eficienta a apei;
   -utilizarea de tehnici de reducere a consumului de apa;
   -identificarea principalelor oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi realizate.
   2.3.3. Sistemele de canalizare
   2.3.4. Recircularea apei
   2.3.5. Alte tehnici de minimizare a consumului de apa
   2.3.6. Apa utilizata la curatenie/spalare
   3. PRINCIPALELE ACTIVITATI
   3.1. Inventarul proceselor, descriere, capacitate maxima
   3.2. Descrierea proceselor tehnologice, diagrama/diagramele fluxurilor procesului tehnologic al activitatilor pentru a indica principalele faze ale procesului si pentru a identifica mijloacele prin care materialele sunt transferate de la o activitate la alta, materii prime utilizate, produs, deseuri rezultate
  3.3. Inventarul iesirilor (produselor)
   3.4. Inventarul iesirilor (deseurilor), cantitatea, impactul asupra apelor
   3.5. Diagramele elementelor principale ale instalatiei
   3.6. Sistemul de exploatare, informatii privind monitorizarea apelor
   3.7. Conditii anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane
   3.8. Cerinte caracteristice specifice procesului de productie privind cele mai bune tehnici disponibile sau utilizarii masurilor alternative; asigurarea functionarii corespunzatoare prin:
   3.8.1. implementarea unui sistem eficient de management al mediului;
   3.8.2. minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta.
   -Planul de prevenire si management al situatiilor de urgenta contine 3 parti:
   -Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
   -Planul de prevenire si stingere a incendiilor;
   -Planul de prevenire si combatere a efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice.
   4. EMISII SI REDUCEREA POLUARII
   4.1. Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare
   4.2. Surse de emisie, sisteme de epurare pentru fiecare sursa de apa uzata, metode de minimizare a cantitatii de apa consumate, metode de epurare, punctul de evacuare
   4.3. Minimizarea consumului de apa, studii
   4.4. Ape meteorice, zone in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata
   4.5. Compozitia efluentului epurat, punctul de evacuare, masa/unitate de timp, concentratie, studii privind impactul evacuarilor
   4.6. Toxicitatea efluentului epurat
   4.7. Descrierea statiei de epurare, trepte de epurare, parametrii, eficienta statiei de epurare, gospodaria de namol etc.
   4.8. By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate, valoarea debitului de asigurare la care statia de epurare va fi by-pass-ata, rezervoare-tampon etc.
   4.9. Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana
   4.10. Referintele corespunzatoare privind impermeabilizarea structurilor instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, cuve de retentie, batale)
  4.11. Alte riscuri asupra solului, elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa
   4.12. Emisii in ape subterane
   4.12.1. Obligativitatea efectuarii unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane
   4.12.2. Tipul monitorizarii si frecventa, substantele monitorizate, amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare
   4.12.3. Masuri de precautie luate pentru prevenirea poluarii apei subterane
   4.12.4. Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase
   4.13. Receptori (inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si la reglementarile existente pentru monitorizarea impactului asupra mediului). Influenta asupra receptorilor sensibili, limitele sau conditiile care au fost stabilite, in functie de perimetrul utilizat
   4.14. Delimitarea suprafetei pe care se desfasoara procesul sau perimetrul amplasamentului utilizat pentru instalatii noi si pentru instalatiile existente
   5. MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR
   5.1. Surse de deseuri. Identificarea surselor (punctele din cadrul procesului) si fluxurilor de deseuri si modalitatile de manipulare a acestora
   5.2. Evidenta deseurilor si zonele de depozitare
   5.3. Cerinte speciale de depozitare pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite)
   5.4. Recipiente de depozitare (acolo unde sunt folosite) pentru cerintele caracteristice privind cele mai bune tehnici disponibile
   5.5. Recuperarea sau eliminarea deseurilor, identificarea celor mai bune optiuni practice pentru recuperarea, reciclarea, eliminarea deseurilor din punctul de vedere al protectiei mediului
   6. ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR
Planul de management al accidentelor si implementarea unui sistem eficient de management de mediu utilizand recomandarile prevazute de cele mai bune tehnici disponibile pentru orice eveniment care poate avea consecinte semnificative asupra factorului de mediu-apa sau planurile de urgenta (interna si externa) existente care sa prezinte metodele prin care impactul accidentelor si avariilor sa fie minimizat.
  7. MONITORIZARE
   7.1. Monitorizarea emisiilor in apa
Masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.
   -Frecventa de monitorizare va varia in functie de sensibilitatea receptorilor si trebuie sa fie proportionala cu dimensiunea operatiilor.
   -Operatorul/Titularul de activitate trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substante pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor-limita de emisie. Aceasta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel putin o data pe an.
   -Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi sensibil si asupra carora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obisnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcatuite din probe momentane este o tehnica care se foloseste mai ales in cazurile in care concentratiile nu variaza in mod excesiv.
   -In unele sectoare pot exista evacuari de substante care sunt mai dificil de masurat/determinat si a caror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special cand sunt in combinatie cu alte substante. Tehnicile de monitorizare a "toxicitatii totale a efluentului" pot fi asadar adecvate pentru a face masuratori directe ale efectelor negative, de exemplu evaluarea directa a toxicitatii.
   7.2. Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata, in apa subterana sau in reteaua de canalizare, dupa caz:
   -parametru;
   -punct de emisie;
   -denumirea receptorului;
   -frecventa de monitorizare;
   -metoda de monitorizare.
Descrieti orice masuri referitoare la functionarea instalatiei pe perioada pornirii sau opririi.
7.3. Monitorizarea si raportarea deseurilor
Pentru generarea de deseuri ce pot afecta calitatea apelor trebuie monitorizate si inregistrate urmatoarele:
   -compozitia fizica si chimica a deseurilor;
   -pericolul caracteristic;
   -precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate;
   -in cazul in care deseurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu, imprastierea namolului sau un depozit de deseuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia in considerare materialele, agentii potentiali de contaminare si caile potentiale de transmitere din sol in apa subterana, in apa de suprafata sau in lantul trofic.
   7.4. Monitorizarea apelor in situatia functionarii normale:
   -apa subterana, caracterizare a calitatii si debitului, variatiile pe termen scurt, precum si variatiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilita in baza unui studiu hidrogeologic care sa indice directia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;
   -apa de suprafata, calitatea apei in amonte si in aval de punctele de evacuare a apelor uzate epurate;
   -apele pluviale, dupa ce au spalat suprafete contaminate.
   7.5. Monitorizarea apelor pe perioadele de functionare anormala:
   -masuri speciale propuse pe perioada de punere in functiune, oprire sau alte conditii anormale. Monitorizare speciala a emisiilor in apa pentru a minimiza riscul asupra mediului.
   8. ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA
   8.1. Sinergii. Posibilitatea de aparitie a sinergiilor cu alti detinatori care pot avea influenta asupra emisiilor produse de instalatii
   8.2. Selectarea amplasamentului. Justificarea selectarii amplasamentului propus (pentru instalatii noi)
   9. LIMITELE DE EMISIE
   9.1. Emisii in reteaua de canalizare proprie asociate cu utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru tipuri specifice de activitate: substanta si punctele de emisie
   9.2. Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie): substanta si punctele de emisie.
Indicatorii care se vor inscrie sunt cuprinsi in NTPA 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare si NTPA 001 privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare.
In functie de indicatorii prezenti in apa uzata industriala provenita din instalatie se va face corelarea cu Hotararea Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
   10. IMPACT
   10.1. Evaluarea impactului emisiilor asupra apelor, prezentat in studiul de evaluare a impactului asupra mediului sau in bilantul de mediu.
   10.2. Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare, in special urmatorii receptori importanti si sensibili trebuie luati in considerare ca parte a evaluarii:
   -habitate care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie sau pana la 20 km de amplasamentul unei centrale electrice cu o putere mai mare de 50 MWth;
   -arii naturale protejate aflate la o distanta de pana la 20 km de instalatie;
   -arii naturale protejate care pot fi afectate de instalatie;
   -comunitati (de exemplu: scoli, spitale sau proprietati invecinate);
   -zone de patrimoniu cultural;
   -zone vulnerabile la nitrati;
   -cursuri de apa din zonele sensibile (inclusiv ape subterane).
   10.3. Operatorii/Titularii de activitate trebuie sa faca dovada ca a fost realizata o evaluare satisfacatoare a efectelor potentiale ale evacuarilor din activitati si ca impactul este acceptabil. Acest lucru poate fi facut prin utilizarea metodologiei de evaluare a celor mai bune tehnici disponibile si a altor informatii suplimentare pentru a prezenta efectele asupra apelor, exercitate de emisiile rezultate din activitati.
10.4. Managementul deseurilor
Referitor la activitatile care implica eliminarea sau depozitarea deseurilor, cu risc de poluare a apelor, se vor lua in considerare obiectivele relevante si identificarea oricaror masuri suplimentare care trebuie luate in scopul aplicarii celor mai bune tehnici disponibile.
   11. PROGRAMUL DE ETAPIZARE
   -Programul etapizat va fi elaborat pentru conformarea cu prevederile legale, in cazul autorizatiilor emise pe perioada limitata.
   -Documentatia tehnica de fundamentare va fi insotita si de urmatoarele acte:
   1. avizul de gospodarire a apelor emis la documentatia tehnica care a stat la baza executarii lucrarilor de investitii pentru care se cere autorizarea, in doua exemplare. In cazul reactualizarii sau modificarii autorizatiei, se va prezenta si autorizatia de gospodarire a apelor in baza careia a functionat pana la data solicitarii;
   2. valoarea debitelor care fundamenteaza categoria de importanta a folosintei;
   3. regulamentul de functionare-exploatare si intretinere intocmit conform cap. V, in doua exemplare.

   CAPITOLUL V
Regulament de functionare-exploatare si intretinere

   Art. 45. -
   (1) Regulamentul de functionare-exploatare si intretinere se elaboreaza pentru ansamblul lucrarilor ori al folosintei de apa si, cand este cazul, pe subansambluri de lucrari, sectii, ateliere, obiective, gospodarii de apa, statii de epurare sau altele asemenea.
   (2) Regulamentul de functionare-exploatare si intretinere insumeaza descrierea modului de asigurare a exploatarii, functionarii obiectivelor de gospodarire a apelor, precum si a activitatilor destinate intretinerii lucrarilor, constructiilor si instalatiilor aferente, precum si prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalitatile de control tehnic si mijloacele de interventie in caz de incidente, avarii sau accidente la lucrarile de gospodarire a apelor.
   (3) Regulamentul de functionare-exploatare si intretinere nu se refera la baraje si lacuri de acumulare. Pentru aceste categorii de lucrari, regulamentul de exploatare se intocmeste si se aproba potrivit prevederilor legale stabilite de autoritatea publica centrala in domeniul apelor. Regulamentul de functionare- exploatare si intretinere va cuprinde:
I. Memoriu tehnic, cu urmatorul continut:
   1. date generale: denumirea investitiei, a lucrarilor sau a folosintei de apa, bazinul hidrografic, cursul de apa, judetul, localitatea ori, dupa caz, localitati limitrofe; coordonatorul hidroedilitar de zona sau al localitatilor, proiectantul general, numarul avizului de gospodarire a apelor, perioada de executie, numarul si data actului de receptie; beneficiarul care va exploata lucrarea ori folosinta de apa; racordari la lucrari hidrotehnice sau hidroedilitare existente; profilul de activitate al beneficiarului folosintei de apa si al lucrarilor, capacitati care genereaza marimea parametrilor constructivi si functionali (obiective ori suprafete de teren aparate, oras cu numar de locuitori, unitatea de productie cu capacitati pentru principalele produse, suprafete irigate sau desecate etc.); incadrarea lucrarilor in clasa de importanta privind asigurarea surselor de apa si apararea impotriva inundatiilor; lucrari de combatere a eroziunii solului in zona, executate ori necesare pentru controlul regimului de curgere pe vai si torenti;
Piesele desenate ce se vor anexa memoriului tehnic vor trebui sa prezinte concludent situatia reala executata a ansamblului lucrarilor.
   2. datele caracteristice reale (conform actelor de receptie) si functionale prevazute in avizul de gospodarire a apelor emis pentru lucrarea respectiva; volumele de apa prelevate si evacuate in anul anterior si eficienta statiei de epurare;
   3. justificarea amanuntita a eventualelor modificari ale parametrilor constructivi si functionali realizati, dupa executarea lucrarilor si instalatiilor, fata de prevederile avizului de gospodarire a apelor;
   4. piese scrise si desenate privind descrierea amanuntita a tuturor instalatiilor de masura, control, avertizare si/sau alarmare specifice lucrarilor respective; instalatiile de masura a debitelor si volumelor de apa preluate si, dupa caz, de recoltare a probelor de apa pentru analize, instalatii de realizare a automonitoringului pentru supravegherea calitatii apelor uzate evacuate, instalatii si aparatura pentru exploatare, instalatii si aparatura pentru urmarirea comportarii in timp a constructiilor.  II. Prevederi referitoare la exploatarea lucrarilor, dupa cum urmeaza:
   1. sistemul de evidenta, informare si alarmare cu privire la: elementele hidrologice, hidraulice, prelevarile efective de apa, calitatea apelor evacuate, comportarea in timp a constructiei, in functie de specificul lucrarii;
   2. instalatii de masura si control al debitelor captate, consumate si evacuate, instalatii de alarmare si avertizare, regimul lor de functionare
   3. modul de asigurare a evidentei privind preluarea, folosirea si evacuarea apelor, precum si modul de functionare a fiecarei instalatii si a ansamblului lucrarilor ce se supun autorizarii;
   4. exploatarea in perioadele de debite medii;
   5. exploatarea in perioadele de ape mari;
   6. exploatarea in perioadele de inghet (zai, sloiuri, pod de gheata);
   7. exploatarea in perioadele de ape mici (seceta); regimul de functionare cu diferite grade de restrictii;
   8. masuri de remediere a lucrarilor dupa viituri, scurgeri de gheturi etc.;
   9. conditii speciale de exploatare in cazul in care s-ar periclita, din orice punct de vedere, integritatea si sanatatea populatiei;
   10. modul de asigurare a tuturor folosintelor de apa deservite de lucrarea pentru care se solicita autorizatia, inclusiv acordul scris al beneficiarilor folosintelor respective;
Pentru fiecare caz, se vor evidentia debitele, cotele de nivel, volumul de apa, concentratii-limita etc. si masurile ce se iau in exploatarea fiecarei instalatii in parte pentru realizarea parametrilor functionali inscrisi in avizul de gospodarire a apelor.
   11. planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale intocmit conform prevederilor legale.
   III. Prevederi referitoare la intretinere si reparatii, dupa cum urmeaza:
   1. periodicitatea efectuarii controlului lucrarilor si instalatiilor aferente si al modului lor de functionare (pentru fiecare instalatie, organ de manevra etc.);
   2. intervalul la care se fac lucrari de intretinere, reparatii capitale si in ce constau lucrarile respective (pentru fiecare instalatie, organ de manevra, lucrare hidrotehnica, precum si pentru luciul de apa, albie sau malul folosit);
3. masuri si lucrari in cazul in care apar anumite defectiuni in corpul lucrarilor sau la instalatiile si aparatele de manevra, de masura si control ori in cazuri de avarii;
   4. masuri si lucrari care se executa in perioada de viituri, de ape mici, de iarna si cele care se iau dupa trecerea acestor perioade;
   5. modul de asigurare a exploatarii pe durata lucrarilor de intretinere, reparatii curente ori reparatii capitale, eventuale modificari ale regimului nominal de exploatare care ar putea influenta folosintele din amonte sau din aval.
   IV. Prevederi referitoare la personalul de exploatare, dupa cum urmeaza:
   1. compartimentul si functia angajatului din cadrul unitatii, responsabil pentru buna functionare, exploatare si intretinere a lucrarilor ori a instalatiilor;
   2. numarul personalului afectat lucrarilor de exploatare si intretinere, inclusiv in laboratoare de analize de apa, pentru aparatele de masura si control, pentru prelucrarea datelor primare si pentru tinerea evidentelor.
   V. Prevederi referitoare la normele sanitare si de tehnica securitatii, dupa cum urmeaza:
   1. prescriptii sanitare pentru toate lucrarile si instalatiile de la care apa este utilizata pentru alimentarea populatiei, in zootehnie, industria alimentara, industria de medicamente si alte asemenea utilizari;
   2. prescriptii de tehnica securitatii in exploatarea si intretinerea lucrarilor si instalatiilor care fac obiectul autorizatiei de gospodarire a apelor pentru conditiile mentionate la cap. II si III.
Regulamentul se semneaza de cei ce l-au intocmit si de beneficiarul autorizatiei de gospodarire a apelor.


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 03:59:02
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 801 din 6 februarie 2012 (Ordinul 801/2012) pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre, a Contractului-cadru de inchiriere a plajei Marii Negre si a Listei sectoarelor de plaja propuse spre inchiriere

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 40.514/G.C. din 6 ianuarie 2012 al Autoritatii pentru Inundatii si Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor,
   in conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 241/2006 privind aprobarea inchirierii plajei Marii Negre, proprietate publica a statului, aflata in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se aproba Instructiunile privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre, prevazute in anexa nr. 1.
   Art. 2. -
    Se aproba Contractul-cadru de inchiriere a plajei Marii Negre, prevazut in anexa nr. 2.
   Art. 3. -
    Se aproba Lista sectoarelor de plaja propuse spre inchiriere, prevazuta in anexa nr. 3.
   Art. 4. -
    Contractele de inchiriere in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi pastreaza valabilitatea.
   Art. 5. -
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 6. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 04:07:22
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 888 din 23 februarie 2012 (Ordinul 888/2012) privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania

Nr. 36/888
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ministerul Mediului si Padurilor
   Vazand Referatul de aprobare nr. 66.576 din 22 februarie 2012 al Directiei generale politici in sectorul vegetal din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
   in conformitate cu prevederile art. 4, 6 si art. 149 lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza cadrului stabilit in anexa III la acesta, si ale art. 6 alin. (1)-(5) din Planul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste Programul de actiune pentru zonele vulnerabile la nitrati din surse agricole, aprobat prin Decizia nr. 21.130/DC/2010 a Comisiei pentru aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole,
   in temeiul art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si padurilor emit prezentul ordin.
   Art. I. -
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 din 18 februarie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. La punctul II "Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol", GAEC 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"GAEC 4. Floarea-soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv."
   2. La punctul IV "Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole", GAEC 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"GAEC 7. Intretinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat de 0,3 UVM/ha si/sau prin cosirea lor cel putin o data pe an, evidentiate in registrul activitatilor desfasurate pe pajistile permanente, completat la zi, conform modelului aprobat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura".
   3. La punctul V "Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor", dupa GAEC 11 se introduce un nou standard obligatoriu, GAEC 12, care va avea urmatorul cuprins:
"GAEC 12. Nu este permisa aplicarea ingrasamintelor de orice fel pe suprafetele de teren agricol care se constituie in fasii de protectie in vecinatatea apelor de suprafata, a caror latime minima este de 1 m pe terenurile situate in blocurile fizice cu panta medie de pana la 12% si de 3 m pe terenurile situate in blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%."
   Art. II. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Stelian Fuia    Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 04:09:08
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 761 din 31 ianuarie 2012 (Ordinul 761/2012) privind stabilirea cerintelor pentru desemnarea organismului de evaluare si certificare a personalului care desfasoara activitatea prevazuta la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificarii personalului insarcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de sera provenite de la instalatiile de distributie de inalta tensiune

Avand in vedere art. 5 alin. (1) si art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificarii personalului insarcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de sera provenite de la instalatiile de distributie de inalta tensiune,
   in temeiul prevederilor:
   -art. 9 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 939/2010 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera;
   -art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Prezentul ordin stabileste cerintele pentru desemnarea organismului de evaluare si certificare a personalului care desfasoara activitatea prevazuta la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, a cerintelor minime si a conditiilor pentru recunoasterea reciproca a certificarii personalului insarcinat cu recuperarea anumitor gaze fluorurate cu efect de sera provenite de la instalatiile de distributie de inalta tensiune, denumit in continuare organism de evaluare si certificare.
   Art. 2. -
   (1) Programele de instruire a personalului prevazut la art. 1, care se desfasoara in centrele de instruire si evaluare ale organismului de evaluare si certificare, se realizeaza pe baza cerintelor minime privind competentele si cunostintele prevazute in anexa la Regulamentul (CE) nr. 305/2008, continand module de instruire teoretica si module de instruire practica.

(2) Examinarea nivelului cunostintelor teoretice si practice ale personalului prevazut la alin. (1) se desfasoara in fata unei comisii de examinare, stabilita prin procedurile proprii ale organismului de evaluare si certificare.
   (3) Examinarea nivelului de cunostinte, conform tematicii de desfasurare a modulelor de instruire, se finalizeaza prin acordarea unui certificat de absolvire, in cazul in care personalul a promovat examenul, sau a unei adeverinte de participare, in cazul in care personalul nu a promovat examenul.
   (4) Organismul de evaluare si certificare evalueaza si certifica personalul care desfasoara activitatea prevazuta la art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 305/2008, pe baza rezultatelor evaluarii obtinute in centrele sale de instruire si evaluare, precum si pe baza procedurilor proprii de certificare a personalului.
   Art. 3. -
   (1) Solicitantul, in vederea desemnarii ca organism de evaluare si certificare, trebuie sa depuna dosarul cu documentele prevazute in anexa nr. 1, precum si o cerere, al carei formular este prevazut in anexa nr. 2, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la registratura Ministerului Mediului si Padurilor.
   (2) Evaluarea dosarului de desemnare ca organism de evaluare si certificare si verificarea indeplinirii criteriilor de desemnare prevazute in anexa nr. 3 se realizeaza de catre reprezentantul Directiei gestiune deseuri si substante periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.
   (3) In cazul indeplinirii tuturor criteriilor de desemnare ca organism de evaluare si certificare se decide desemnarea solicitantului ca organism de evaluare si certificare.
   (4) In cazul neindeplinirii tuturor criteriilor de desemnare ca organism de evaluare si certificare se respinge solicitarea si se comunica in scris solicitantului luarea deciziei.
   (5) In cazul in care exista mai multi solicitanti pentru desemnare ca organism de evaluare si certificare care indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 3, acestia sunt departajati in functie de experienta profesionala a specialistilor implicati in activitatea de evaluare si certificare si de numarul reprezentantelor regionale/locale ale organismului solicitant.
Art. 4. -
   (1) In cazul in care se constata nerespectarea criteriilor prevazute in anexa nr. 3, Ministerul Mediului si Padurilor suspenda activitatea de evaluare si certificare a organismului desemnat si il atentioneaza pe acesta ca in cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.
   (2) In cazul in care in termen de 30 de zile organismul desemnat caruia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada inlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, Ministerul Mediului si Padurilor retrage desemnarea ca organism de evaluare si certificare si desemneaza, prin ordin al ministrului mediului si padurilor, un alt organism care intruneste criteriile prevazute in anexa nr. 3.
   Art. 5. -
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 6. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 04:15:37
   
koko
Moderator
Mesaj Privat

Din: Oradea
Inregistrat: 14-04-2010
Postari: 1584
MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR Ordinul 785 din 2 februarie 2012 (Ordinul 785/2012) pentru aprobarea Listei preturilor de referinta pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund

  Avand in vedere Referatul de aprobare al Directiei politici si strategii in silvicultura nr. 174.594 din 13 ianuarie 2012,
   in temeiul prevederilor art. 4 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, cu completarile ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. -
    Se aproba Lista preturilor de referinta pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, cu completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. -
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely

Bucuresti, 2 februarie 2012.
Nr. 785.
   ANEXA

LISTA
preturilor de referinta pentru anul 2012 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
   
Nr. crt.    Specia sau grupa de specii    Sortimentul*)    Unitatea de masura    Pretul de referinta
(lei)
0    1    2    3    4
1.   





Rasinoase    Busteni furnir tehnic    m3    251,61
2.    Busteni pentru cherestea    m3    199,23
3.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    99,97
4.    Lemn pentru mina    m3    145,17
5.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    116,77
6.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    122,41
7.    Lemn de foc    m3    58,50
8.    Cherestea    m3    369,37
9.   





Fag    Busteni furnir estetic    m3    378,35
10.    Busteni furnir tehnic    m3    317,06
11.    Busteni pentru cherestea    m3    198,20
12.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    108,86
13.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    118,76
14.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    114,96
15.    Lemn de foc    m3    91,90
16.    Cherestea    m3    319,99
17.   






Stejar, gorun    Busteni furnir estetic    m3    1.198,92
18.    Busteni furnir tehnic    m3    921,62
19.    Busteni pentru cherestea    m3    416,33
20.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    85,63
21.    Lemn pentru mina    m3    50,00
22.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    120,69
23.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    143,93
24.    Lemn de foc    m3    75,64
25.    Cherestea    m3    770,48
26.   



Cer, garnita    Busteni furnir estetic    m3    716,88
27.    Busteni pentru cherestea    m3    196,29
28.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    101,16
29.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    120,33
30.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    99,02
31.    Lemn de foc    m3    63,18
32.   




Salcam    Busteni pentru cherestea    m3    227,88
33.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    169,55
34.    Lemn pentru mina    m3    210,43
35.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    115,37
36.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    164,93
37.    Lemn de foc    m3    110,06
38.    Cherestea    m3    551,00
39.   




Cires    Busteni furnir estetic    m3    1.789,82
40.    Busteni furnir tehnic    m3    1.116,40
41.    Busteni pentru cherestea    m3    484,80
42.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    115,01
43.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    108,19
44.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    118,51
45.    Lemn de foc    m3    86,73
46.   




Paltin    Busteni furnir estetic    m3    1.375,25
47.    Busteni pentru cherestea    m3    234,14
48.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    91,63
49.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    120,83
50.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    101,03
51.    Lemn de foc    m3    93,32
52.    Cherestea    m3    875,00
53.   





Frasin    Busteni furnir estetic    m3    738,50
54.    Busteni furnir tehnic    m3    536,67
55.    Busteni pentru cherestea    m3    364,87
56.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    111,00
57.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    125,30
58.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    156,66
59.    Lemn de foc    m3    68,98
60.    Cherestea    m3    696,80
61.   






Tei    Busteni furnir estetic    m3    458,53
62.    Busteni furnir tehnic    m3    346,27
63.    Busteni pentru cherestea    m3    214,32
64.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    71,83
65.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    80,37
66.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    98,56
67.    Lemn de foc    m3    72,58
68.    Cherestea    m3    463,52
69.   





Plop    Busteni furnir tehnic    m3    134,44
70.    Busteni pentru cherestea    m3    115,08
71.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    74,95
72.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    93,00
73.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    98,22
74.    Lemn de foc    m3    50,89
75.    Cherestea    m3    348,43
76.   






Diverse tari**)    Busteni furnir estetic    m3    3.780,68
77.    Busteni pentru cherestea    m3    144,82
78.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    112,07
79.    Lemn pentru mina    m3    33,69
80.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    122,12
81.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    103,52
82.    Lemn de foc    m3    90,35
83.    Cherestea    m3    422,19
84.   






Diverse moi***)    Busteni furnir tehnic    m3    154,02
85.    Busteni pentru cherestea    m3    100,94
86.    Lemn rotund pentru celuloza    m3    57,76
87.    Lemn pentru mina    m3    56,00
88.    Lemn pentru PAL, PFL    m3    76,82
89.    Lemn de lucru pentru constructii    m3    79,24
90.    Lemn de foc    m3    63,29
91.    Cherestea    m3    320,00


_______________________________________
Pescuitul inainte de toate.

25-12-2012 04:27:22
   
Pagini: 1    
Mergi la
Gazduire Gratuita Forum


 

[img]http://i43.tinypic.com/2ai3hg0.jpg[/img]